عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 266

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

الگوهای پیش بینی ورشکستگی یا بحران های مالی در مطالعات و مقالات زیادی مورد بحث واقع شده است. این پژوهش سعی دارد تا با مقایسه توان پیش بینی اطلاعات مبتنی بر حسابداری و اطلاعات مبتنی بر بازار، سودمندی هر یک از این منابع اطلاعاتی را در پیش بینی ورشکستگی مورد آزمون قرار دهد. هم چنین این موضوع که آیا یک الگوی ترکیبی از اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار نسبت به الگویی که صرفا دارای اطلاعات حسابداری یا اطلاعات بازار است قدرت پیش بینی بهتری دارد، مورد آزمون قرار می‌گیرد. جامعه آماری ...

ترازپرداخت های خارجی معیار مهمی برای اندازه گیری جریان مبادلات تجاری بین المللی و انتقال سرمایه در یک اقتصاد باز است. در این میان، حساب جاری یک معیار مهم برای دو گروه سیاستگذاران و سرمایه گذاران است و یکی از مهمترین شاخص های نشان دهنده ی عملکرد اقتصاد یک کشور محسوب می شود. بزرگ و ماندگار بودن کسری حساب جاری مشکلات عمده ای را برای اقتصاد یک کشور بوجود می آورد. وجود این امر در درازمدت منجر به انتقال بار اضافی بر دوش نسل آینده می شود. در این راستا با توجه به مطالب ذکر شده در بال ...

مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های مثبت و منفی عرضه پول بر تولید حقیقی در اقتصاد ایران می‌پردازد. طبق دیدگاه کینزین‌های جدید به دلیل نواقص موجود در بازارهای کار، کالا و اعتبار قدر مطلق تاثیر سیاست‌های پولی انبساطی و انقباضی بر متغیرهای حقیقی و اسمی از جمله تولید حقیقی و قیمت‌ها یکسان نمی‌باشد. به منظور برآورد معادله عرضه پول و آزمون اثرات شوک‌ها، از داده‌های سری زمانی فصلی برای اقتصاد ایران طی دوره 1367:1- 1387:4 استفاده شده است. در این تحقیق از مدل-های GARCH برای اس ...

وقوع بحرانهای مالی و بانکی در چند دهه اخیر باعث شده که توجه نهادهای بین المللی به وضع مقررات نظارتی در جهت کنترل ریسکهای بانکی بمنظور پیشگیری از وقوع بحران های مرتبط معطوف گردد. کمیته بازل از مهم ترین نهادهای ناظر بین المللی در این زمینه است که نقش تعیین کننده در وضع قوانین نظارتی بانکها در جهت کاهش ریسکهای مالی ایفا می کند. اما با وجود هدف این کمیته کانال های تاثیر گذاری شاخص های این کمیته بر محیط واقعی اقتصاد بطور دقیق تعیین نگردیده است. این رساله، با هدف بررسی تاثیر شاخص ه ...

فرآیند بودجه در ایران، همواره دارای مشکلات و ضعف‌های فراوانی بوده است. با ارزیابی بودجه، مشکلات و نقاط ضعف آن آشکار می‌گردند، در نتیجه با رفع آن‌ها در دوره‌های بعد، می‌توان به بودجه‌ای مطلوب دست یافت. همچنین از آثار ارزیابی بودجه می‌توان به، امکان مقایسه بودجه سال‌های مختلف و دستیابی به مبنایی برای اطلاع رسانی به عموم افرادی که در خصوص بودجه و تحلیل آن دانش کافی در اختیار ندارند، اشاره نمود. بنابراین تحقیق حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر ارزیابی بودجه و میزان اهمیت آن‌ها به ر ...

سود هر سهم (EPS) ، یکی از آماره‌های مالی بسیار مهم است که مورد توجه سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران‌مالی می‌باشد. سود هر سهم نشان دهنده سودی است که عاید هر سهم عادی می‌شود و اغلب برای ارزیابی سودآوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت درخصوص قیمت سهام استفاده می‌شود. در بسیاری از کشورهای جهان، اهمیت این رقم به حدی است که آن را به عنوان یکی از معیارهای اساسی موثر در تعیین قیمت سهام می‌دانند و در مدل‌های ارزشیابی سهام نیز به طور گسترده‌ای از آن استفاده می‌شود. از اینرو در این تحقیق محت ...

تحقیق حاضر تحقیقی علمی و کاربردی در مورد اثر و ارتباط بین متغیرهای حسابداری (عایدی، سود نقدی و ارزش دفتری هر سهم و وجه نقد حاصل از عملیات) و نماگرهای ساختاری (تغییرات ارزش بازار و بازده هر سهم و حجم معاملات و اندازه شرکت) در بورس اوراق بهادار است. با این بیان در این مقاله جهت بررسی و آزمون رابطه بین متغیرهای فوق اطلاعات 10ساله 165 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1380 لغایت 1389، مورد بررسی قرار گرفته است. جهت تحلیل آماری از الگوی داده های پانل استفاده ...

یکی از موضوعات مطرح شده که توجه قابل ملاحظه ای را در سال های اخیربه خود معطوف کرده است، بررسی اثرات جزئی از شوک های سیاست های پولی است. دلایلی مختلفی برای این علاقه مندی وجود دارد که از آن بین می توان به این موارد اشاره کرد: نخست اینکه، این بررسی های جزئی، مانند رفتار تنظیم قیمتی بنگاه ها، نقش ویژه و بسیار مهمی را در سازوکار انتقال پولی ایفا می کند، دوم، فهم اینکه کدام نوع از کالاها حساسیت بیشتری به اقدامات سیاست پولی دارند، درک ما را از نحوه ی اثرگذاری اختلالات سیاست پولی، ب ...

مطالعه حاضر با هدف بررسی چگونگی و میزان تأثیرگذاری مولفه‌های دانش بر رشد اقتصادی در چارچوب اقتصاد دانش‌بنیان، بین کشورهای منتخب درحال‌توسعه و کشورهای منتخب عضوOECD با استفاده از شاخص‌های منتخب اندازه‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان که داده‌های آن از سایت بانک جهانی برای دوره زمانی 2011-2002 گرفته شده، به روش پانل‌دیتا به بررسی موضوع پرداخته است. آزمون هاسمن، استفاده از مدل اثرات ثابت را تأیید کرده، ولی به‌دلیل وجود ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی در مدل اثرات ثابت، مدل نهایی به‌صورت FGL ...
نمایه ها:
دانش |