عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 472

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
از آنجایی که بشر به تاثیر تخریبی مرور زمان در توانائیهای جسمی، روحی و روانی خویش بخوبی آگاه است ، همواره خواستار نظامی است که بتواند با ایجاد تامین مادی و معنوی از زمان کهولت ، از کارافتادگی و فوت ، به مقابله با گذشت ویرانگر زمان برخیزد و امتیازات خویش را در زمان پیری، جانشین توانایی جسمی و روحی و روانی فرسوده شده ایام جوانی نموده و وسایل تامین معیشت را برای خود و بازماندگانش فراهم نماید. از این رو دیربازی است که برنامه‌ریزان جامعه به فکر طرح و اجرای برنامه‌های طویل‌ا ...
 
در این پایان‌نامه سعی شده است روند علمی برنامه‌ریزی استراتژیک که از جدیدترین متدهای برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی در دنیا است ، برای یک بنگاه نمونه صنعتی، تولیدکننده غذای مکمل شیرخواران و کودکان، بکار برده شود. ...
   
مدیریت مشارکتی که براساس فرضهای استوار ارزشی و علمی ونتایج و شواهد قطعی تجربی استوار است یکی از اندیشه های تازه ای است که در بیست سال گذشته در نظامهای مختلف دولتی و غیردولتی بکار گرفته شده و پیامدهای مطلوب معنوی و مادی به همراه داشته است.یکی از سازوکارهای نیرومند این فراگرد برپائی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهاست. با توجه به اینکه محقق خود مدیرعالی دستگاه مورد تحقیق بوده و با اعتقاد به اثربخشی نظام مدیریت مشارکتی مبادرت به استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها نموده و با ارزیابی ...