عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده شناخت ویژگی های جانشین پیامبر(ص) از مهم ترین وظایف امّت اسلامی است. زیارت غدیریه امام هادی علیه السلام از غنی ترین منابع، جهت شناخت صفات و ویژگی های جانشین پیامبر(ص) است. استشهادات قرآنی حضرت هادی علیه السلام در این زیارت، به دو شیوه ی صریح و اشاره گونه صورت گرفته که از تأمّل و بررسی آنها؛ ویژگی های ضروری برای فرد شایسته ی این منصب روشن می گردد. از جمله مهم ترین این ویژگی ها عبارت است از: ضرورت عصمت، عالم بودن، حافظ حدود الهی بودن، ایثار و سخاوت، صبر و... که با ...

احتجاج، فنی است که از آن برای رسیدن به مقاصد علمی و اعتقادی استفاده می‌شود؛ با استخراج و دسته‌بندی احتجاجات قرآنی می‌توان به اصول، شیوه و محتوای مناظرات قرآنی دست یافت و از آن به عنوان ابزاری قوی، جهت پاسخگویی به بسیاری از مسائل از جمله، مسائل اعتقادی استفاده کرد. پژوهش حاضر می‌کوشد تا با نگاهی به احتجاجات مومنان غیر نبی در قرآن همچون اصحاب کهف، حبیب نجار و مومن آل فرعون، ضمن بررسی اجمالی احتجاجات ایشان، به نوع و شیوه‌های به کار رفته در مناظرات و طریقه‌ای که این افراد در دست ...
نمایه ها:
شیوه | 

نماز کامل‌ترین عبادتی است که خداوند، به صورت مجموعه‌ای از نشانه‌های نمایه‌ای و نمادین، برای رساندن انسان به رستگاری در دنیا و آخرت، در سفر معراج، به پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) عطا کرده، ایشان به پیروان خود، هدیه نموده‌اند. امّا متأسفانه بسیاری از نمازگزاران مفهوم این نشانه‌ها را نمی‌دانند وتنها راه رسیدن به نماز آگاهانه، دست یافتن به مفهوم این نشانه هاست. استفاده از علم نشانه‌شناسی و زیر شاخه‌های آن، یکی از بهترین ابزارهای مدرن جهان امروز، برای کشف مفاهیم مقدّس و ار ...

چکیده مهجوریت قرآن به عنوان شکایت پیامبر(ص) از امت خود، هر پژوهشگر مسلمان و مسئول را بر آن می‌دارد تا ضمن بررسی معنا، ابعاد و زوایای مختلف آن، راههای مقابله با مهجوریت را نیز به جوامع مسلمان معرفی نماید. نوشتار حاضر، ابتدا با جستجو در آیات قرآن و سپس در روایات و تفاسیر معتبر، معانی و مصادیق گوناگونی از مهجوریت را به دست آورده و ضمن انطباق با شرایط کنونی جوامع مسلمان به این نتیجه رسیده است که مهجورگرانِ قرآن به دو گروه مهجور کنندگان و به مهجوریت گیرندگان تقسیم می شوند. شکا ...
نمایه ها:
قرآن | 
مراتب | 

تحقیق حاضر تحت عنوان«نقش علما در خرافه زدایی از جامعه» با روش توصیفی تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانه ای، رسالت و نقش مبلغان الهی را در مبارزه با خرافات بررسی می کند. یکی از عناصر مهم فرهنگی جامعه اعتقادات و باورهای مردم است که در برخی موارد این اعتقادات با خرافاتی که خلاف واقعیات و ریشه عقلانی و شرعی ندارد، در می آمیزد. واقعیت جامعه نشان می دهد که کم نیستند کسانی که در عصر دانش ، هنوز دستاویز خرافات اند و آنچنان به آن پایبند هستند که لحظه لحظه ی زندگیشان از آن متأث ...
نمایه ها:
خرافه | 
علما | 

درطول تاریخ وبه ویژه درچند سال اخیر،یکی ازموضوعاتی که غربی‌ها و مسیحیت تبشیری همواره به عنوان نقطه ضعف اسلام در تبلیغات خود علیه اسلام استفاده کرده‌اند، مسأله خشونت‌طلبی اسلام هم به لحاظ شعائری و احکام و هم به جهت دوری حکومت‌های اسلامی از تساهل و تسامح نسبت به پیروان ادیان دیگر بوده است . یکی ازعوامل بسیار موثر در متهم ساختن اسلام به عنوان دین خشونت ، عدم معرفی واقعیت احکام اسلام است. از دعوت عمومى آیه۲۰۸بقره،که همه مومنان را بدون استثنا ازهرزبان و نژاد و منطقه جغرافیایى و قش ...
نمایه ها:
تسامح | 
اسلام | 
تساهل | 
خشونت | 

چکیده مسئله زمان جمع‌آوری و تدوین قرآن، از جمله مسائل بحث برانگیز و مورد اختلاف در میان دانشمندان علوم قرآنی بوده و هست. روشن شدن موضوع تدوین و جمع آوری قرآن، نقش به‌سزایی در فهم و تفسیر آیات قرآن دارد و به بسیاری از شبهاتی که در این زمینه مطرح شده پاسخ می‌دهد. در ابتدای این مطالعه، آرای اندیشمندان شیعه، اهل سنت و خاورشناسان درباه‌ی مسئله‌ی جمع و تدوین قرآن بیان گردید. پس از آن به مسئله‌ی اصلی مطالعه حاضر با عنوان "بررسی دیدگاه جمع و تدوین قرآن از منظر آیت الله خویی و آقای جا ...