عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 459

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده : این پژوهش با هدف شناسایی تاثیر عوامل انسانی بر موفقیت سیستم های اطلاعات مدیریت در سازمان مرکزی بانک سپه انجام شد. روش پژوهش توصیفی و پیمایشی است که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .به منظور تعیین روایی ابزار گردآوری داده های میدانی ، پرسشنامه در اختیار چند تن از استادان قرار گرفت و ابهامات آن برطرف گردید . برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب آلفا 0.929 بدست آمد که نشان دهنده پایایی قابل قبول پرسشنامه می باشد . ...

علم دینی و تولید علوم انسانیِ اسلامی یکی از مهم ترین و در عین حال بحث برانگیزترین مسائل علمی و گاهاً سیاسی کشور، در سال های پس از پیروی انقلاب اسلامی (بالاخص در یکی دو دهه اخیر) بوده است. با توجه به اهمیت این مسئله، پژوهش حاضر در پی آن است که در عین تحلیل گفتمانی برخی از مهمترین رویکردهای مطرح در زمینه تولید علم دینی (بالاخص در حوزه علوم انسانی)، موانع تولید علوم انسانی بومی(دینی) را نیز شناسائی نماید. لذا برای تحقق هدف اول؛ چهار رویکرد مهم در زمینه تولید علم دینی یعنی رویکرد ...

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر فعالیت‎های منابع انسانی استراتژیک بر عملکرد نوآوری در سازمان با تاکید بر نقش ظرفیت مدیریت دانش در شرکت گلدیران می‎باشد. در مدل پیشنهاد شده در این پژوهش فعالیت‎استراتژیک منابع انسانی بعنوان متغیر مستقل معرفی شد و متغیر وابسته نیز عملکرد نوآوری عنوان شد و همچنین ظرفیت مدیریت دانش نیز بعنوان متغیر میانجی تعیین شد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی – پیمایشی و ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه می‎باشد که روایی و پایایی آن مورد آزمون و تایید قرار گرفته است ...

منابع انسانی ارزشمندترین منابع سازمان‌ها محسوب می‌شوند که با تلاش همگانی و ایجاد همگانی میان آن‌ها و به‌کارگیری صحیح از آنان و دیگر اجزای سازمان می‌توان اهداف سازمانی را تحقق بخشید. این منابع دارای توانایی‌ها و قابلیت‌های بالقوه ای هستند که در محیط سازمانی به فعل تبدیل می‌شوند و دست یابی به این مهم نیازمند درک و شناخت کامل انسان‌ها و فراهم کردن شرایط مناسب برای کار و تلاش است. چون همه‌ی نیروهای انسانی سازمان، کارامد نیستند، از این رو، نمی‌توان به هر یک از آن‌ها، هر کاری را وا ...
نمایه ها:

پژوهش حاضر بر این است تا با وزن‌دهی و اعتبارسنجی شاخص‌های ترکیبی علم-سنجی ارائه شده، ضمن تحلیل مقایسه‌ای بهره‌وری پژوهشی به تعیین جایگاه بین‌المللی موسسه‌های پژوهشی ایران در حوزه علوم پایه پرداخته و به ارائه‌ی مدل جدید در ارزیابی بهره‌وری پژوهشی موسسه‌های پژوهشی ایران در حوزه‌ی علوم ‌پایه بپردازد. روش اجرای پژوهش: پژوهش از نوع مطالعات علم‌سنجی و با استفاده از روش‌های اسنادی، تحلیل استنادی، پیمایشی و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش‌های، تطبیقی و تکنیک ارزیابانه، استفاده شد ...

چکیده یکی از مهم‌ترین عرصه‌های ادبیات مقاومت، خاطره‌نگاری جنگ است. این خاطرات معمولاً از اسناد فرهنگی به جای مانده از دوران دفاع مقدس یا به شکل مستقیم از طریق ضبط خاطرات راویان جنگ، یا بازخوانی، ویرایش و بازنویسی خاطرات خود رزمندگان و فرماندهان جنگ، وصیت نام? شهدا، مکاتبات رزمندگان و منابع دیگری از این قبیل جمع‌آوری شده و در قالب زندگینامه‌ها، آثار داستانی و نمایشنامه بازنویسی و بازنمایی می‌شوند. در جامع? آماری این تحقیق، خاطره‏نگاشته‌های هفت تن از شهدای خلبان شکاری و ی ...
نمایه ها:

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین رابطه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با سلامت سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی فارس طراحی و اجرا شده است. در این پژوهش، تاثیرچهار بعد برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی که شامل تأمین و تعدیل منابع انسانی، بهسازی منابع انسانی، نگهداری منابع انسانی و به کارگیری موثر منابع انسانی بر سلامت سازمانی مورد آزمون قرار گرفت. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی می باشد. با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای متشکل از 91 نفر از مدیران و کارکنا ...

فاکتور رشد فیبروبلاستی-10 انسانی (hFGF-10) گلیکو پروتئین مونومری است که توسط سلولهای فیبروبلاستی در دوره ی جنینی تولید و موجب رشد و تمایز بافت ریه و تشکیل جوانه های دست و پا و رشد جهت دار آن به سمت خارج می شود و در بزرگسالی در ترمیم سلولهای آسیب دیده ی ریه و زخمها نقش ایفاء می کند. فاکتور رشد مزبور،تولید شده، بیشتر و صرفا در آزمایشگاه ها برای تولید بافت ریه استفاده می شود و نوع دارویی آن با نام تجاری رپی فرمین درحال گذراندن مراحل آزمایشهای بالینی بر روی حیوانات و انسان می باش ...

پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی انسان شناسی اسلامی تحول در علوم انسانی و استخراج و استنتاج اصول تربیتی آن تدوین گردیده است . از آن جا که انسان در نگاه و اندیشه ی اسلامی دارای جایگاه ویژه و ممتازی است و از سوی دیگر موضوع و کانون مباحث در علوم انسانی ، انسان و مقولات مرتبط با او می باشد ؛ لازم است تا ضمن توجه جدی به این مسئله ، تأثیر آن بر هر یک از حوزه های مطرح در علوم انسانی مورد بررسی قرار گیرد . یکی از حوزه های کلیدی و اساسی در علوم انسانی ، رشته ی فلسفه ی تعلیم و تربیت می با ...