عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 459

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دین اسلام دارای برنامه ای جامع برای سعادت تمام انسان هاست. کم توانان جسمی و ذهنی نیز از این امر مستثنا نیستند، به طوری که در آموزه های دینی، اشاره های فراوانی نسبت به آنها شده است؛ لذا این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این سوال است که سبک زندگی کم توانان جسمی و ذهنی به چه صورتی است و تعامل با آنان از منظر آیات و روایات چگونه است؟ بر اساس یافته های پژوهش، در حوزه نگرش کم توانان به خدا و خود، اولاً، کم توانی گونه ای از آزمایش های الهی است و نه تنها سبب حقارت آنان نمی ...

امروزه اغلب صاحبان محصول دریافته‌اند که چنانچه بخواهند در بازار رقابتی باقی بمانند باید نسبت به سایر رقبا به مزیت رقابتی دست پیدا کنند، از این رو با ایجاد نام و نشان تجاری اقدام به ایجاد تمایز کرده‌اند. و از طرفی تحقیقات اخیر در زمینه بازاریابی، نشان می‌دهد توجه ویژه‌ای به اهمیت پیوند و وابستگی و وفاداری در روابط بین مصرف کننده و برند معطوف شده است. تحقیقات بازاریابی در دهه گذشته، مفهوم وابستگی را بررسی و تأیید کرده است و لذا در این تحقیق تلاش گردید تا سازه‌های ارزش ویژه برند ...

هدف از نگارش پایان نامهی حاضر مقایسهی انواع و ساختار درونی سازمانهای انقلابی در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب روسیه بوده است. از آنجا که مقایسه میان پدیدهها سبب شناخت بهتر و دقیقتر وقایع و کشف زوایای پنهان آنها میشود، لذا انجام چنین تحقیقاتی در زمینهی چگونگی وقوع انقلابها و کشف شباهتها و تفاوتهای آنها دارای اهمیت و ضرورت است و به شناخت بهتر انقلاب اسلامی ایران به عنوان یکی از بزرگترین انقلابهای تاریخ معاصر یاری میرساند. سازمانهای انقلابی و وجود آنها در انقلابها از لزومات شکل ...

فلسفه تاریخ شاخه ای از مباحث فلسفی است که تحت تأثیر اندیشه های فیلسوفانی چون هردر و هگل در قرن نوزدهم در مغرب زمین شکل گرفت. امروزه فلسفه تاریخ نامی است که معمولا برای دو حوزه مستقل از مباحث فلسفی به کار می رود که یکی با نام فلسفه نظری تاریخ و دیگری با نام فلسفه تحلیلی تاریخ شناخته می شود. فلسفه نظری تاریخ حوزه‌ای از تأملات فلسفی است که به بحث عقلی در مورد تاریخ و مسیر تکامل آن می پردازد. در هر فلسفه نظری تاریخ بایستی به سه سوال اصلی پاسخ داده شود که این سوالات عبارتند از ۱- ...

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عملکرد شرکتهای بانکی با حاکمیت شرکتی، شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ می باشد که با روش حذف سیستماتیک، ۱۶ شرکت در نمونه آماری این تحقیق قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چندمتغیره بر اساس داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج نشا ...

چکیده پژوهش حاضر به بررسی رابطه دین و سیاست در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر قشر روحانیت پرداخته است. در این تحقیق آراء و اندیشه‌های متفکران جمهوری اسلامی ایران از سال 1357 به بعد مخصوصاً علمای حوزه‌های علمیه و دیدگاه آن‌ها نسبت به رابطه دین و سیاست با روش تحلیل اسنادی مورد بحث واقع شد. به همین جهت نظریات آیت‌الله مصباح یزدی، آیت‌الله منتظری، حجت‌الاسلام دکتر مهدی حائری یزدی و آرامش دوستدار مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که آیت‌الله مصباح یزدی قائ ...
نمایه ها:
دین | 
سیاست | 

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر سبک های تصمیم گیری مدیران بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی هوش هیجانی در ستاد هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" انجام شد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مدیران ستادی شاغل در ادارات مرکزی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" می باشند که بر اساس آمار و اطلاعات موجود، تعداد آنها در سال ۱۳۹۶ ،۱۵۰ نفر اعلام شد. در ادامه با استناد به جدول مورگان حجم نمونه ۱۱۰ نفر تعیین گردید که این تعداد با استفاده از روش نمونه گی ...

هدف این پژوهش بررسی زمینه های آموزش و پرورش آزاد در اندیشه های فارابی و ملاصدرا بود. برای نیل به این هدف سوالات زیر تدوین شد: ۱- زمینه های آموزش و پرورش آزاد در اندیشه های فارابی چه می باشند؟ ۲- زمینه های آموزش و پرورش آزاد در اندیشه های ملاصدرا چه می باشند؟ ۳- وجوه اشتراک و افتراق اندیشه های فارابی و ملاصدرا در زمینه آموزش و پرورش آزاد را کدام اند؟. برای انجام این پژوهش ابتدا با نظر به شبکه مفهومی آموزش و پرورش آزاد و با استفاده از روش استنتاجی زمینه های آموزش و پرورش آزاد ...

اجتهاد یک اصل مرتقی در اسلام است که عهده دار استخراج احکام برای پدیده های جدید می باشد و توجه به موضوع شناسی و قدرت تطبیق در اجتهاد سبب پویایی اجتهاد و در نتیجه پاسخگو بودن آن به نیازهای روز جامعه می باشد ...
نمایه ها:
عرف |