عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 459

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر ، تبیین و بررسی مفاهیم و اصطلاحات عرفانی با بسامد بالا ، در اشعار پایداری قیصر امین پور، سید حسن حسینی و مقایسه آن ها با اصطلاحات و مفاهیم عرفانی علامه حسن حسن زاده آملی است . مسأله اصلی این پژوهش بررسی جایگاه اصطلاحات عرفانی :"وحدت وجود " ، "انسان کامل " ، "معرفت نفس" ، "عشق" و " می " در اشعار شاعران نامبرده است که به روش تحلیل محتوا انجام گرفته است. حسن زاده آملی به پیروی ابن عربی و شارحان فصوص الحکم ، انسان کامل را مرتبه ی کون جامع و جامع حضرات خمس می داند و و ...
نمایه ها:

پژوهش حاضر با هدف بررسی توانایی های حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه شاهد در زمینه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی انجام گرفته است. بر اساس هدف فوق، 3 سوال پژوهشی به این شرح صورت بندی شد: توانایی های حرفه ای اعضای هیأت علمی در مرحله ارزشیابی آغازین چه می باشد؟توانایی های حرفه ای اعضای هیأت علمی در مرحله ارزشیابی تکوینی چه می باشد؟ توانایی های حرفه ای اعضای هیأت علمی در مرحله ارزشیابی پایانی چه می باشد؟ برای گردآوری داده های پژوهش، از روش پژوهش، توصیفی(پیمایشی) استفاده شده است.جامعه ...

سازمان‌های امروزی برای آمادگی در برابر تغییرات گسترده در آینده و دست‌یابی به عملکرد بهتر سازمانی و کسب مزیت رقابتی به مدیریت اثربخش دانش سازمانی نیاز دارند. تسهیم دانش یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای مدیریت اثربخش دانش در سازمان‌ها می‌باشد. این پژوهش، تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی را بررسی نموده است. بر مبنای مرور ادبیات موضوع، مدلی استفاده‌شده که فرض می‌کند تسهیم دانش به‌طور مستقیم بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت دارد، و به‌طور غیرمستقیم از طریق یادگیری ...

پژوهش حاضر با انتخاب داستانهایی از متون ادب فارسی اقدام به طراحی وارائه الگو جهت آموزش فلسفه به کودکان نموده است .تحقیق با روش تحلیل محتوی کیفی از نوع تأملی یا فکری به انجام رسیده ودر این جهت سوابق نظری و پژوهشی برنامه فلسفه به کودکان بررسی گردید و با عنایت به دیدگاه صاحب نظران و نویسندگان ادبیات کودک ونوجوان ،بیست داستان ازبین متون ادب فارسی شامل "شاهنامه ،گلستان و بوستان ،الهی نامه و منطق الطیر ،مثنوی ،کشکول " انتخاب گردیدو جهت هر نمونه داستان الگویی بر اساس اهداف ،مح ...

وایتهد از جمله فیلسوفان و اندیشمندان معاصری است که اندیشه‏های وی در حوزه فلسفه به طور کلی و فلسفه تعلیم‎وتربیت به ویژه قابل تامل و بررسی می‌باشد. این تحقیق قصد دارد به بررسی دلالت‏های اندیشه تربیتی وایتهد در خصوص کاربرد زبان در تعلیم وتربیت بپردازد. جهت دستیابی به هدف مورد نظر به بررسی کلیه منابع دست اول و دوم به شیوه تحلیل مفهوم، از نوع تفسیر مفهومی پرداخته شده است. در این تحقیق در ابتدا به اندیشه فلسفی وایتهد، سپس اندیشه‌ تربیتی و در بحث اندیشه تربیتی وایتهد به موضوع زبان ...
نمایه ها:
زبان | 
language | 

رنگ از مهمترین پدیده ها و عناصری است که گسترده ترین حوزه محسوسات انسانی و تصاویر ادبی را تشکیل می دهد و در شعر به عنوان ابزار مهمی در خدمت تصویرپردازی شاعرانه قرار می گیرد و خیال و احساس مخاطب را بر می انگیزند . رنگ ها علاوه بر دلالت های وصفی در بیان تجربه های افراد نیز نقش عمده ای ایفا می کنند.. رنگ ها را به علت درک نسبتا یکسانی که از آنها وجود دارد می توان زبان مشترک جهانی در میان تمام ملت ها دانست . . با شناخت ویژگی ها و تاثیرات رنگ ها در فضایی واقعی ، کنایی ، رمزی و اسط ...
نمایه ها:
رنگ | 

پژوهش حاضر باهدف طراحی چارچوبی جهت ارزیابی کیفیت خدمات شرکت‌های هواپیمایی ایران انجام‌شده است. با بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق چارچوب ارزیابی کیفیت خدمات هواپیمایی براساس معیارهای: کیفیت نحوه برخورد و شایستگی کارکنان، کیفیت محیط فیزیکی، کیفیت ستاده خدمت و کیفیت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات تعیین شد. پس از بررسی مدل‌ها و روش‌های ارزیابی کیفیت خدمات در صنایع مختلف به‌ویژه در صنعت هواپیمایی، چارچوب مقیاس ارزیابی کیفیت خدمات صنعت هواپیمایی به‌عنوان جامع‌ترین مدل در این زمینه ان ...

امروزه کارآفرینی سازمانی به‌عنوان یکی از ابزارهای پیشرفت اقتصادی کشورها به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه قلمداد می‌شود و این باور وجود دارد که نیل به درجات متعالی آن موجب اثرگذاری مستقیم بر عملکرد سازمان می شود. تا جایی‌که بسیاری از سازمان‌ها، کارآفرینی سازمانی را به‌عنوان یکی از رویکردهای راهبردی خود برای دستیابی به عملکرد بالا و موفقیت‌های چشم‌گیر، انتخاب می‌کنند. اما انتخاب این رویکرد، زمانی برای سازمان اثربخش خواهد بود که بتوان نتایج آن را ارزیابی کرده و با مدیریت صحیح، هدف‌ها ...

سلامت نظام اداری به رفتاری اطلاق می شود که فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر، خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل نکند و به اهداف و سیاستهای سازمان متعهد باشد. سلامت نظام اداری و ارتقاء آن خواست همه کشورها و سازمانها است. بر اساس گزارش سالیانه از سوی سازمان شفافیت جهانی، نظام اداری کشور جمهوری اسلامی ایران با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته در جهت اصلاح آن، همچنان از کارایی و پاسخ‌گویی لازم برخوردار نیست. پژوهش حاضر با هدف « شناسایی ...