عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 459

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف: پژوهش حاضر برآن است تا دیدگاه متخصصان، کارشناسان ومدیران مراکز علم‌سنجی ومدیران پژوهشی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی را در خصوص عملکرد مراکز علم‌سنجی دانشگاه-های علوم‌پزشکی مورد بررسی قرار دهد. به عبارت دیگر در این پژوهش مسئله‌ی اصلی این است که درحال حاضر مراکز علم‌سنجی موجود در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور چه کارهایی را انجام می‌دهند و تا چه اندازه عملکرد فعلی مراکز علم‌سنجی با آنچه مطلوب و مورد انتظار است مطابقت دارد. روش‌شناسی پژوهش: تحقیق حاضر پژوهشی کیفی با رویکردی توصیفی ...
نمایه ها:

پژوهش حاضر بر آن است که به تحلیل همکاری های علمی مراکز تحقیقات علوم پزشکی استان گیلان پرداخته و این همکاری را بر اساس روابط علمی ارائه دهد. تحقیق حاضر پژوهشی کاربردی و تحلیلی است و با روش‌های اسنادی و پیمایشی با رویکرد علم سنجی به انجام رسیده است. این پژوهش در 10 مرکز تحقیقات علوم پزشکی استان گیلان انجام شده است. جامعه پژوهش کلیه آثار محققان مراکز تحقیقات علوم پزشکی بین سال های 2009-2015 در پایگاه استنادی اسکوپوس مورد مطالعه قرار گرفته (تمام شماری) و نمونه گیری انجام نشده ا ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مولفه‌های هویت ایرانی اسلامی در تفکر انتقادی از دیدگاه دبیران علوم اجتماعی دبیرستانهای استعداد درخشان شهر تهران انجام شده است. نتایج حاصل از تحلیل آماری در ارتباط با نقش زبان فارسی در تفکر انتقادی نیز حاکی از آن است که، از دیدگاه دبیران علوم اجتماعی دبیرستانهای استعداد درخشان، نقش زبان فارسی در تفکر انتقادی (847/19=t؛ 000/0=sig) در حد زیاد بوده است (01/0?P). در ارتباط با نقش و جایگاه دین در تفکر انتقادی باید گفت که ارتباط دین با هر کدام از مولفه ه ...

چکیده در این پژوهش به بررسی مقایسه ی اثر بخشی روش تدریس همیارانه با روش تدریس کاوشگرانه بر خلاقیت دانش آموزان پسر در درس علوم تجربی پایه ی سوم ابتدایی شهر تهران ( منطقه ی چهار) در سال تحصیلی 94-95 پرداخته شده است . روش تدریس نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با دو گروه آزمایشی است . جامعه ی آماری کلیه ی دانش آموزان پسر منطقه ی چهار شهر تهران را شامل بوده است که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انجام شد ،به این طریق که ابتدا ناحیه 4 به دو قسمت تقسیم شد ...

جنگ یکی از پدیده‌های مهم اجتماعی است که آثار و تبعات کمابیش یکسانی در جوامع انسانی دارد وهرگز نمیتوان منکر پیامدها یا تفاسیر مختلف از این پدیده، در پرتو ارزش‌ها و انگیزش‌های فرهنگی تاریخی این رخداد شد. تفاسیری که با توجه به بافت اجتماعی و باورهای گروه‌های وابسته به ایدئولوژی خاص در این حوزه ظهور و بروز می‌یابد و تا سال ها بعد از آن در قالب متون تاریخی و ادبی باز تولید می‌شوند. ادبیات داستانی حوزه‌ی دفاع مقدس، یکی ازعرصه‌های فعال در بازنمود این پدیده‌ی اجتماعی است. این آثار ب ...

امروزه، دیگر انجام فعالیت‌های سنتی و مرسوم توسط دانشگاه‌ها، جوابگوی شرایط متغیر محیطی نیست، لذا تعریف مأموریت جدید برای دانشگاه‌ها، آن‌ها را برای رویارویی با این شرایط آماده می‌کند. این مأموریت جدید، همان "کارآفرینانه بودن" دانشگاه است. بااین‌وجود، اگرچه برخی از دانشگاه‌های ایران به سمت تعریف این مأموریت و اجرای آن در دانشگاه خود حرکت کرده-اند ولی از شاخص‌ها و مدل‌های مناسب ارزیابی وضعیت و جایگاه خود در این خصوص، آگاهی کافی ندارند، که این موضوع می‌تواند انگیزه سرمایه‌های کارآ ...

از بحران‌های کنونی در سطح جهان، بحران‌های زیست محیطی است که نتیجه تسلط بی حد وحصر انسان بر محیط زیست است. جنگ‌ها از مخرب‌ترین اعمال انسانی است که آثاراکولوژیکی آن وحشتناک است. از جمله تدابیر اخیر بشر برای رفع و یا حداقل کاهش این بحران‌ها، ایجاد میان رشته‌های گوناگون بین دانش‌های مختلف و محیط زیست می‌باشد. نقد بوم‌گرا عهده‌دار چنین رسالتی در شاخه ادبیات است. در این پایان‌نامه با رویکردی بوم‌گرایانه به نقد رمان‌هایی در حوزه ادبیات پایداری و جنگ پرداخته می‌شود. از وجوه چهارگانه ...

ز دیرباز تا کنون در ادبیات همواره ادبیات حماسی جایگاهی خاص داشته است. زیرا حماسه آفرینی از جمله اعتقادات و سرگرمی های مردم بوده و اسطوره های تاریخی و ادبی مورد توجه بوده اند.در ادبیات کلاسیک ایران اثر بزرگی مانند شاهنامه شاهد این ادعاست. در قرن حاضر بعد از برپا شدن جنگ های گوناگون،ادبیات حماسی تغییرات زیادی کرد به طوری که امروزه شاهد نتیجه آن ، ادبیات جنگ هستیم. در ایران به دلیل جنگ ایران و عراق ،ادبیات مقاومت پدید آمد. ادبیات داستانی رویکردی ویژه به مقوله جنگ پیدا کرد.زیرا ن ...

ادبیات داستانی در انتقال آموزه‌های انسانی، اجتماعی واخلاقی در طول تاریخ ادبیات ایران سهم مهمی‌را ایفا کرده‌است؛ از جمله ادبیات داستانی دفاع مقدس، که حکایت‌گر شرایط اجتماعی و ارزشهای خاص آن زمان است. هدف از این پژوهش معرفی و تحلیل شخصیت و شخصیت‌پردازی در سه اثر داستانی دفاع مقدس «فریاد در خاکستر»،«غنیمت»و «درد» از صادق کرمیار است.این شخصیت‌ها به عنوان عامل پیوند بین اجزای داستان و میزان توجه نویسنده و شخصیت‌پردازی به عنوان رکن اصلی همه داستان‌ها هستند. صادق کرمیار از نویسندگان ...
نمایه ها: