عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 106

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این گزارش ، در راستای هدف نهادی کردن برنامه‌ریزی در دانشگاهها که از سوی کمیتهء پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی مورد توجه قرار گرفته و مسایل مختلف مربوط به آموزش عالی در 15 مقولهء اصلی پژوهشی که هر یک به موضوعات ریزپژوهشی تقسیم شده‌اند، تهیه گردید: 1 - مطالعهء رسالتها، اهداف و سیاستهای آموزش عالی. 2 - تحقیق دربارهء اعضای هیات علمی دانشگاهها. 3 - تحقیق دربارهء مدیریت نظام آموزشی عالی. 4 - تحقیق دربارهء نظام ارزیابی مناسب در آموزش عالی. 5 - تحقیق دربارهء رابطهء آموزش عالی با بازا ...
نمایه ها:
پژوهش | 

این گزارش که در زمینهء تحقق برنامهء اول در سالهای 68، 69، 70 است ، اهداف برنامه، دانشجویان (شامل دانشجویان حضوری و نیمه حضوری)، فارغ‌التحصیلان، هیات علمی، تحقیقات دانشگاهی، توسعهء آموزش عالی، ظرفیتهای فیزیکی، موفقیتها و مشکلات و تنگناهای برنامه را مدنظر قرار داده است . مطابق این گزارش ، سیاستهای پیش‌بینی و اعمال شدهء برنامه با اهداف آن مطابقت داشته و میزان پذیرش دانشجویان حضوری و نیمه‌حضوری از پیش‌بینی برنامه نیز فراتر رفته است . اما هدف برنامه در زمینهء تعداد فارغ‌التحصیلان، ...

در این گزارش که شامل برنامهء دورهء کاردانی و بالاتر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی طی سالهای 1373-77 است ، با برشمرده شدن رسالت آموزش عالی در: تسهیل رشد و تکامل انسان، توسعه و غنای دانش و فرهنگ کشور و پرورش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه، به اهداف کیفی آموزش ، خط مشی‌های اساسی و سیاستهای بخش آموزش عالی در برنامهء دوم توسعه کشور، اهداف کمی، شامل برآورد تعداد فارغ‌التحصیلان، دانشجویان، پذیرفته‌شدگان، هیات علمی، فضاهای کالبدی، میزان منابع ما ...

این گزارش که خط مشی‌های اساسی بخش آموزش عالی (غیردولتی) را طی برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی در برمی‌گیرد، در ابتدا به بررسی عملکرد گذشته و وضع موجود همراه با بیان و مشکلات و تنگناهای فعلی این بخش و نیز نقاط قوت آن می‌پردازد. سپس ضمن معرفی اهداف کیفی آن، استراتژیها و اهداف کمی، سیاستهای کلی برنامه‌های اجرایی و برنامه‌های آموزشی هر یک از گروههای علوم انسانی، هنر، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و دامپروری، علوم پزشکی را مورد بررسی قرار می‌دهد. در پی ...

در این نشریه سعی گردیده است که کلیه اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات آمار آموزش عالی به صورت جداول و نمودارهای گسترده آماری در اختیار محققان و پژوهشگران قرار گیرد چنانکه محقق را از مراجعه مستقیم به این پایگاه جهت دریافت اطلاعات جدید بی‌نیاز سازد ...
نمایه ها:
1373 | 
1372 | 
 
چکیده ندارد.
نمایه ها:
1373 | 
1374 | 
 
چکیده ندارد.