عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 155

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به افزایش نقض حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و ضرورت حمایت از حقوق صاحبان آثار، طرح مبحث مسئولیت مدنی و اجرای بدون نقص قواعد مربوط به آن در حوزه ی مورد بحث بسیار ضروری است. در زمینه ی مبنای مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان، به نظر می رسد نظریه ی تقصیر برای جبران کامل خسارتهای پدیدآورندگان کافی نباشد، بنابراین حسب مورد باید مبنای نفی ضرر و أماره ی تقصیر مورد توجه قرار گیرد. همچنین در خصوص مستند قانونی، توجه به قانون مسئولیت مدنی و برخی قوانین خاص در شرای ...

تأثیر دو نهادخانواده و جامعه بر یکدیگر امری انکارناپذیر است. لذا لزوم حمایت همه جانبه از این دو نهاد از جمله حمایت حقوقی از آن ها که حائز اهمیت فراوان در سعادتمندی یکایک انسان هاست، روشن می گردد. با توجه به این که موضوع ما حقوق متقابل خانواده و جامعه در نظام حقوقی اسلام، و هدف نیز شکوفایی و ره به سعادت بردن خانواده و جامعه در پرتو تعلیم و تربیت اسلام است از روش هایی استفاده می شود که پاره ای از مهم ترین حقوق خانواده و جامعه نسبت به هم، از نظر فقهی، روان شناسی، اجتماعی و قوانی ...

چکیده: به سبب اهمیت مباحث حقوق بشر جهانی، سازوکارهای بین المللی ایجاد شده در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار هستند. از جمله این سازوکارها که توسط سازمان ملل متحد ایجاد شده اند می توان به کمیسیون حقوق بشر و متعاقب آن شورای حقوق بشر اشاره داشت. وظیفه این نهادها توسعه، ترویج، حمایت و نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران بوده است. بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از زمان تاسیس کمیسیون آغاز و در شورای حقوق بشر ادامه پیدا کرده است و نکته ...
نمایه ها:

چکیده: حقوق بشر و سازمانهای غیردولتی از موضوعاتی هستند که ضمن بهره‌مندی از پیشینه پژوهشی در متون حقوق و روابط بین‌الملل، از اهمیت بسزایی در مباحث جاری در حوزه‌های مذکور برخوردارند. این پژوهش به بررسی یکی از مهمترین سازمانهای غیردولتی بنام سازمان عفو بین‌الملل که یکی از ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎنها در ﺣﻮزۀ نظارت بر حقوق بشر در سطح بین‌المللی می‌باشد، در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. این سازمان با گزارش‌های سالیانه و بیانیه‌های خود، توجه جهانی را به وضع ...

در این نوشتار،تلاش نگارنده بر این است که مفهوم مصلحت گرایی و مواردی را که در قلمرو حقوق خصوصی شامل می شود به صورت مصداقی و به نحوی مناسب و قانع کننده بیان کند.حقوق فردی و مکتسبه ی اشخاص همواره مورد احترام بوده و کسی حق تعرض بدان ها را ندارد؛لیکن،علی رغم ارزش و اعتباری که قانونگذار برای این حقوق قائل است،در مواردی به جهت اجرای مصلحت عمومی،حق و مصلحت در مقابل یکدیگر قرار گرفته و حدی از تنش و تزاحم میان اجرای حقوق فردی و رعایت مصلحت عمومی ایجاد خواهد شد که عقلاً و بر طبق قاعده ی ...

مالکیت مقید به زمان یکی از مسائل مستحدثه در کشور ماست که از حدود دهه 1370 در نتیجه تعاملات و ارتباطات گسترده بین نظام های حقوقی مختلف، وارد سیستم حقوقی ایران شده است. مالکیت مقید به زمان به نوع خاصی از استفاده و بهره وری از اموال گفته می شود که بر طبق آن افراد، مالکیت عین و منافع و یا حق استفاده از آن ها را به صورت زمان بندی شده به دست می آورند و می تواند برای چندین سال یا همیشه در آن برهه زمانی تمدید شود. به دلیل جدید بودن این گونه قراردادها، مشکلات و ابهاماتی در زمینه مشروع ...

تبدیل تعهد و انتقال تعهد از اسباب مرسوم تغییر و تحول در مفاد تعهد و اطراف آن هستند. نهاد تبدیل تعهد اگرچه در حقوق ایران پذیرفته شده است ولی قانون‌گذار در بیان احکام و شرایط آن به طور ناقص عمل نموده است به طوری که با نهاد انتقال تعهد در هم آمیخته است. همچنین در حقوق ایران قانون‌گذار احکام و شرایط خاصی را برای انتقال تعهد وضع ننموده است و تنها در بعضی از قوانین مصادیقی از انتقال تعهد دیده می‌شود. به همین دلیل در این پژوهش به دنبال بررسی وجوه افتراق و تشابه تبدیل تعهد و انتقال ت ...

دو مبنای اساسی برای مشروعیت نسب وجود دارد:نخست وجود رابطه ی نکاح شرعی و قانونی و دیگری وجود نکاح پنداری است.کودکانی که خارج ازاین دومبنا متولد گردندکودکان نامشروع نامیده می شوند.این اطفال عمدتا به سه دسته تقسیم می شوند:گروه نخست کودکانی هستند که براثر ارتکاب عمل زنابین زن و مرد متولد گردیده اند.نسب این کودکان نامشروع می باشد و قانون مدنی به پیروی از نظر اکثر فقهای امامیه،آنان را به پدر و مادر خود ملحق نمی داند.اما وجود رابطه ی خونی و طبیعی این اطفال با والدین خویش،انکارناپذیر ...

قاعدتا افراد به جهت رابطه ی که با مورد بیمه دارند و از سلامت آن نفع می برند آنرا بیمه می نمایند از اینرو گفته می شود بیمه گذار باید نسبت به مورد بیمه نفع بیمه پذیر داشته باشد یعنی سلامت مورد بیمه به نفع وی و زیان و خسارت مورد بیمه به زیان او باشد. البته افراد مختلفی ممکن است نسبت به مورد بیمه نفع داشته باشند بعضی افراد به صورت مستقیم و بعضی به صورت غیر مستقیم نفع دارند ماده 4 قانون بیمه ایران نفع را در هر گونه حق مالی بیمه گذار نسبت به مال مورد بیمه متصور می داند. و از با ...