عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3762

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع آلودگی محیط زیست یکی از مهمترین معضلاتی است که انسان معاصر را با چالشهای جدی رو به رو کرده است. این مسئله از ان جهت دارای اهمیت است، که علائم تهدید کننده حیات، آشکار شده و نسل حاضر و آینده را به دلیل آلودگیهای گسترده زیست محیطی، با تهدید مواجه ساخته است. از سوی دیگر، انسان بدون داشتن محیط زیستی امن و سالم، قادر نخواهد بود به زندگی طبیعی خود ادامه دهد. در این رابطه باید خاطر نشان ساخت که خطرات زیست محیطی روز به روز پیچیده تر می شوند و در ن تیجه برای حمایت از محیط زیست طب ...

باگذشت زمان و استفاده بیرویه ازسوختهای فسیلی و نیزتاثیرعواملی چون آلودگی زمین و هوا دراثرتولید گازها و زباله های شیمیایی و ... اکوسیستم دست خوش تغییراتی شده که نتیجه آن برهم خوردن نظم موجود درطبیعت و محیط طبیعی است پدیده گرم شدن جهانی تخریب زیستگاه های طبیعی و آلودگی طبیعی و آلودگی هوا ... موضوعاتی می باشند که باعث مطرح شدن موضوع محیط زیست پایدار شد باتوجه به اینکه زیستن انسان ها اعم ازتجارت کارسکونت تحصیل و ... درمحیط معماری انجام می شودو تلاش بشرهمواره بهترزیستن است بنابرای ...

پیام آموزش دهه ی 1970 ؛ اصراری بر یک اضطرار بود: کیفیت زندگی انسان و چه بسا، حتی اصل و اساس استمرار وجود زندگی انسان در این سیاره به تغییر رفتار انسان از طریق آموزش محی طزیست بستگی دارد. سواد زیس تمحیطی فراتر از سواد اولیه است و شامل دانش زیس تمحیطی، نگرش ها و رفتارها که در رابطه با پایداری محیط زیست است، نیز می باشد. دولت و همچنین تشکیلات بین المللی، علاقمند هستند که سواد زیست محیطی و اکولوژیکی را توسعه داده، به امید این که اگر به دانشجویان جنبه های زیست محیطی را ب هطور کلی ...

در حال حاضر صنعت توریسم و اکوتوریسم به سرعت در حال رشد و پیشروی در مناطق بکر و از لحاظ اکولوژیکی غنی هستند. متاسفانه حضور انبوه گردشگران در محیط زیست و تامین نیاز آنان به تسهیلات گردشگری موجب فروپاشی و ساده سازی اکوسیستم ها و از بین رفتن غنای گونه های جانوری و گیاهی با ارزش گردیده است. اما با افزایش آگاهی های زیست محیطی بشر و درک ضرورت حفظ زیست بوم در توسعه پایدار، صنعت توریسم نیز سعی در ارائه راهکارهایی در جهت کاهش اثرات مخرب گردشگری بر محیط زیست دارد و از آنجا که معماری جز ...

حفظ ارزش های زیست محیطی رودخانه ها از اهمیت والایی برخوردار است. در این خصوص سیاست های مربوط به حفظ منابع طبیعی می توانند موثر واقع شوند. این فضای شهری نیازمند ارزیابی اثر است و به نظور شناسایی اثرات اجرای یک پروژه بر سلامت انسان و محیط با شناسایی آثار سوء اختصاصی و با توجه به اعمال مدریت در حفظ محیط زیست رودخانه ها و کاهش اثرات مخرب محیط زیست در احیاء رودخانه های فصلی شهری به ارائه راهکارهای مناسب بپردازیم. در این تحقیق مشخصات رودخانه های فصلی و آسیب ها و چالش های مربوط به آ ...

اقتصاد سایه شامل تمامی فعالیت های تولیدی و خدماتی است که از جنبه اقتصادی مولد و همچنین قانونی می باشد. اما بنا به دلایل مختلفی از جمله:اجتناب از پرداخت مالیات (درآمد، ارزش افزوده یا دیگر مالیات ها) و هزینه های تأمین اجتماعی، اجتناب ازرعایت اصول قانونی مشخص مانند حداقل دستمزد، حداکثر ساعات کار، معیارهای حفاظتی یا بهداشتی، اجتناب از رعایت روش های اداری معین مانند تکمیل پرسش نامههای آماری یا دیگر فرم های اداری و ... از دید م قامات عمومی پنهان نگه داشته می شود. اکثر واحدهای فعال ...

محیط زیست سرمایه مشترک بشربرای نسل حاضر و نسلهای آینده است به همین دلیلی تمامی تلاشهایی که برای حفاظت ازآن انجام میشود درحقیقت گام برداشتن درمسیرحفظ نسل بشری است بااین حال درگیرودار زندگی روزمره گاهی انسانها کمتر به میراث گرانبهای زندگی خود ازگذشتگان به آنان به امانت رسیده توجه دارند و حتی عمدا به تخریب آن می پردازند به همین دلیل قانونگذارقوانینی را برای حمایت وحفاظت ازمحیط زیست به تصویب رسانده و مجازاتهایی را برای کسانی که این میراث خدادادی و اجدادی را نادیده میگیرند درنظر گ ...

امروزه حفظ محیط زیست به عنوان یکی از مهمترین مسائل روز جهان شناخته شده است. فاجعه زیست محیطی نه تنها آرامش و امنیت را از زندگی انسان می رباید بلکه سلامتی و هستی را تهدید می کند، به همین دلیل در محافل علمی و سیاسی بحث زیست محیطی پرسروصداترین و جدی ترین بحث روز است. آگاهی افراد جامعه از اهمیت محیط زیست، راه های استفاده و بهره برداری اصولی از آن و ع وامل حفظ و تخریب محیط زیست، می تواند نقش مهمی در جلوگیری از نابودی و تخریب محیط زیست داشته باشد، چرا که فعالیت های انسانی عامل بسیا ...

محیط زیست بزرگترین دارایی بشر برای تأمین نیازهای مادی و معنوی است و از این رو حفاظت از این دارایی بزرگ امری ضروری است. اندیشهها و رفتارهای مای نگر و سطحی بین انسانی، فشار عظیمی را بر محیط زیست وارد ساخته است. فشارهای حاصل شده بر محیط زیست در حال تبدیل شدن به بزرگترین بحران های بشری هستند. کمبود آب، از بین رفتن منابع طبیعی، کاهش جنگل ها، آلودگی ها و ... از جمله این بحران ها هستند. با وجود کمبودهای فراوانی که در اجرای برنامه های آموزش برای آموزش حفاظت از محیط زیست وجود دارد. تص ...