عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 644

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اندیشیدن به چگونگی آفرینش آثار هنری، همواره بشر را با گستره ای از معانی، مفاهیم و راهبردها به چالش کشیده است. دست یافتن به این مضامین و نظام مند ساختن آنها، در شناخت راهبردهایی به سوی خلافیت در آثار هنری، می تواند راه گشا باشد. در راستای دستیابی به چنین هدفی در این مقاله، ابتدا دیدگاه های گوناگوندر مورد آفرینش آثار هنری مورد بررسی قرار گرفته و نکات شاخص این دیدگاه ها در قا ب نمودارهایی خلاصه شده است. در ادامه، از مقایسه نکات شاخص دیدگاه های مطرح شده، فصول مشترک و دسته بندی ها ...
نمایه ها:
هنر | 

بهره گیری از انرژی خورشیدی جهت دستیابی به آسایش حرارتی و صرفه جویی در مصرف انرژی بسیار حائزاهمیت است. به این منظور، توجه به افزایش قراگیری ساختمان ها در معرض تابش آفتاب در زمستان و حداکثر بهره گیری از آن الزامی است. با توجه به افزایش ساخت و سازهای شهری با تعداد طبقات بالا، ارائه قوانینی به معماران و برنامه ریزان شهری به جهت بهره مندی حداکثری بلوک های ساختمانی از انرژی خورشیدی ضروری به نظر می رسد. تحقیقات صورت گرفته در این زمینه حاکی از آن است که فرم عمومی ساختمان کارامد از لح ...

استفاده از انرژی های تجدید پذیر و صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی از جمله مسائل مهم در عصر حاضر می باشد. دستیابی به روش هایی برای کاهش مصرف و بهینه سازی آن در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای برای رسیدن به معماری پایدار امری لازم و ضروری است. استفاده از سامانه های ایستا و پویا برای بهره گیری از انرژیخورشیدی می تواند راهکاری موثر در کاهش مصرف سوخت های فسیلی باشد. نحوه جهت یابی ساختمان ها و چگونگی مصالح بکار گرفته شده در آنها نیز از دیگر مسائل موثر می باشد. این مقاله بر آن است ...

شهر تاریخی اصهان همچون اغلب شهرهای سنتی ایران طی یک تکامل تدریجی و همساز با بسترهای اجتماعی، اقتصادی و طبیعی شکل گرفته است، توسعه ی شهری اصفهان بر اساس زمینه های فرهنگی و اقلیمی، باعث شکل گیری ویژگی های پایداری در ابعاد گ وناگون آن شده است، اما این شهر مانند سایر شهرهای بزرگ جهان با پدیده تغییر شرایط اقلیمی و مشکلات ناشی از آن روبه روست. مسجد به عنوان جزء م هم فضای شهری امروز اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد که نیازمند ضوابط و دستورالعمل های معماران است. پژوهش حاضر بر این باور است ...

امکانات و ظرفیت های موجود در محلات شهری در طی سالیان متمادی به وجود آمده اند؛ پیدایش این امکانات و ظرفیت ها از طریق صرف هزینه های مالی و انسانی و محیطی میسر گشته است. در محلات قدیمی شهرها به دلایل مختلفی از حداکثر توان این ظرفیت ها و امکانات استفاده به عمل نمی آید و به صورت بلا استفاده ویا کماستفاده در اثر گذشت زمان مستهلک می شوند. ظرفیت های توسعه محله ای عموما در محلات قدیمی موجود هستند ولی به دلیل عدم شناخت و بکار گیری این ظرفیت ها، توسعه در این محلات اتفاق نمی افتد . متاسف ...

برنامه ریزی مرمت شهری، شیوه ای برای بازگرداندن تعادل در کارکرد درونی سامانه شهری و ه دف آن تداوم بخشی به ارزش های سکونتگاه های شهری می باشد. پس از جنگ های جهانی و آسیب های جدی به ساختار شهری، مرمت با روش های گوناگون به کار گرفته شد. سیر تحول آن از دهه 1950 م تا کنون بیانگر بکارگیری رهیافت های مختلفی جهت مداخله و حذف فرسودگی است که این سیر تطور از اهداف کالبدی اولیه به اهداف مختلف اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و محیطی در بافت های تنزل یافته شهری رسیده است. از جمله رهیافت های اخیر، ...

توسعه شهری ما را با چالشی جدید مواجه کرده است، افزایش بی رویه جمعیت، نیازمند تأمین احتیاجات این جمعیت رو به افزایش است. آنچه در چند دهه اخیر خود را هر چه بیشتر نمایان ساخته است، عواقب منفی تأمین این مایحتاج برای جمعیت موجود جهان است. با افزایش نگرانی ها در این خصوص، مباحث مربوط به توسعه پایدار از ابتدای دهه 70 میلادی رونق گرفت و رفته رفته به عنوان یکی از مهمترین موضوعات در برنامه ریزی و طراحی شهرها ریشه دواند. رویکردی که از ابتدای قرن حاضر در شهرهای مختلف دنیا در حال گسترش اس ...

نابرابری های ناحیه ای و منطقه ای تداول چالش های توسعه در بیشتر کشورها را نشان می دهد. از این رو برنامه ریزی منطقه ای به طور اخص پدید ای جدید و نو می باشد که از گذشته به طور سنتی انجام می گرفته است. اهداف کلی برنامه ریزی م نطقه ای و یا توسعه اقتصادی برقراری عدالت اجتماعی و توزیع متعادل رفاه و ثروت در بین افراد جامعه است، توسعه منطقه ای نیز همراه با توسعه یکپارچه ملی به منظور شناخت امکانات و توان های منطقه ای و استفاده بهینه از آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رسیدن به اهداف ...
نمایه ها:
ایران | 

تحقیق حاضر با روشی کمی و کیفی و برداشت های میدانی و مطالعات کتابخانه ای بر آن است تا نشان دهد که حس مکان مراکز خرید مدرن به تفکیک موله های عملکردی، زیست محیطی و تجربی- زیبایی شناختی دارای چه ویژگی ها و شاخصه هایی می باشد. در این مطالعه، مرکز خرید تیراژه ی تهران به عنوان نمونه ی موردی: بر اساس مولفه های مدل مکان- پایدار مورد ارزیابی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی و به شیوه ی روش تحقیق توصیفی- تحلیلی میزان رضایت مندی مشتریان را با ابزار گردآوری داده ی پرسشنامه ی خودسا ...