عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 644

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با وقوع انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم زمینه دخالت بیشتر انسان در طبیعت جهت بالا بردن کیفیت زندگی انسان میسر گشت. این روند به شناخت گسترده در زمینه های کاربردی، اجتماعی و فرهنگی زندگی انسان منتهی شد. در این میان برای پاسخ گویی به نیازهای شخصی و زیاده خواهی افراد، نوعی از معماری و شهرسازی در دستور کار قرار گرفت که تکثیر ساختمانهای بر اساس تکنولوژی کارخانه ای بدون در نظر گرفتن این نکته که انسان علاوه بر نیازهای جسمانی دارای یک بعد معنوی است و ا ین کار باعث از بین رفتن تنوعی متاثر ا ...

در این مقاله به بررسی ضرورت ارزیابی مفهوم پایداری در معماری به مثابه مفهومی بوم شناسی در مولفه ها و شاخصه های زیست محیطی می پردازد محدودیت های موجود در منابع طبیعی موجود در جهان، توجه به بهره گیری از طبیعت بر مبنای توسعه پا یه دار از اهمیت بسیاری برخوردار شده و بر این اساس که طبیعت،سرچشمهای برای آموختن است تاکنون در زمینه های مختلف، از آن برای الهام گرفتن و ایده یابی استفاده شده است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- اکتشافی است که با مد نظر قرار دادن عرصه های گوناگون رفتاری و مقیا ...

مشکلات برنامه ریزی آموزشی در معماری پایدار شامل بهره مندی از منابع طبیعی، مصالح،، هدفمند کردن و یکپارچه سازی سامانه های ساختمانی منطبق با ارزش های انسانی می شود. ارائه شاخص های پایداری در شهر و انطباق آن با وضع موجود می تواند در بهینه سازی آموزش معماری پایدار در ایران به عنوان یک موضوع نوپا موثر باشد. مقاله حاضر لزوم توجه به شاخص های پایداری از قبیل محیطی، اجتماعی و اقتصادی در مقوله توجه به آموزش معماری پایدار و بررسی امکانات و موانع را بیان می کند. بررسی آموزش معماری پایدار ...

توسعه شهری ما را با چالشی جدید مواجه کرده است، افزایش بی رویه جمعیت، نیازمند تأمین احتیاجات این جمعیت رو به افزایش است. آنچه در چند دهه اخیر خود را هر چه بیشتر نمایان ساخته است، عواقب منفی تأمین این مایحتاج برای جمعیت موجود جهان است. با افزایش نگرانی ها در این خصوص، مباحث مربوط به توسعه پایدار از ابتدای دهه 70 میلادی رونق گرفت و رفته رفته به عنوان یکی از مهمترین موضوعات در برنامه ریزی و طراحی شهرها ریشه دواند. رویکردی که از ابتدای قرن حاضر در شهرهای مختلف دنیا در حال گسترش اس ...

تحقیق حاضر با روشی کمی و کیفی و برداشت های میدانی و مطالعات کتابخانه ای بر آن است تا نشان دهد که حس مکان مراکز خرید مدرن به تفکیک موله های عملکردی، زیست محیطی و تجربی- زیبایی شناختی دارای چه ویژگی ها و شاخصه هایی می باشد. در این مطالعه، مرکز خرید تیراژه ی تهران به عنوان نمونه ی موردی: بر اساس مولفه های مدل مکان- پایدار مورد ارزیابی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی و به شیوه ی روش تحقیق توصیفی- تحلیلی میزان رضایت مندی مشتریان را با ابزار گردآوری داده ی پرسشنامه ی خودسا ...

امروزه سبک جدید زندگی شهری، که به دنبال افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی به وجود آمده، ضرورت احداث ساختمان های بلند مرتبه و سکونت در بافت های متراکم برای استقرار جمعیتی افزون تر در محدوده های شهری را ایجاد کرده است. ساختمان ها به عنوان تبلور فرهنگ و هویت شهرنشینان، به علت عدم رعایت شهرسازی بومی، منجر به انهدام طبیعت و فضاهای سبز شهری و نادید گرفتن منظر شهری گردیده است. این پژوهش با رویکرد تحلیلی- تطبیقی و با تکیه بر مطالعات اسنادی- کتابخانه ای و نوشتارهای مطرح شده در این زمینه و ن ...

از آنجا که تأمین ایمنی و حفظ سلامت انسان از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار می رود و ایران از نظر لرزه خیزی در مناطق فعال جهان قرار دارد، اهمیت استفاده از روشهای مناسب جهت تخمین رفتار لرزه ای سازه ها در حین وقوع زلزله به خوبی قابل درک است. در سال هایاخیر تعدادی از محققان استفاده از روش پوش آور تطبیقی که در آن از الگوی بار بهنگام شونده (Adaptive) استفاده می شود را پیشنهاد داده اند. بدین صورت که در هر مرحله بارگذاری، شکل الگوی بار وارده متناسب با مشخصات مودال سازه تغییر کرده و ...

طراحی معماری مبحث بسیار پیچیده ای بوده و نحوه آموزش آن با چالش های متعددی همراه است. آشنایی اندک بخش عمده ای از اساتید و مدرسان معماری با اجزاء، الگوها و روشهای استاندارد آموزش باعث نابسامانی در آموزش بخش های مختلف معماری شده است. همچنین ماهیت متفاوت رشته معماری نسبت به سایر علوم دانشگاهی در ایجاد این وضعیت، تأثیر بسیار داشته است. استفاده اساتید از روشهای گوناگون و مختلف آموزشی بالاخص در دروس طراحی، باعث ناهمگونی در یادگیی دانشجویان معماری شده است. طراحی معماری به عنوان یکی ف ...

هدف پژوهش حاضر ارائه راهکارهایی جهت بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان با استفاده از تکنیک های نوین هوشمندسازی در راستای اهداف توسعه پایدار است. با توجه به مصرف بالای انرژی و افزایش مصرف سوخت های فسیلی، مهمترین رویکرد طرح در طراحی ساختمان ها کاهش مصرف انرژی است طبق آمار 40 تا 50 درصد از انرژی در کشور ما در بخش ساختمان مصرف می شود که آلودگی و تخریب محیط زیست را در پی دارد. فناوری های نوین ساختمانی گامی است جهت کاهش اتلاف انرژی که در ک شورهای صنعتی به طور گسترده به کار گرفته می ش ...