عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 66

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سرمایه انسانی مهمترین سرمایه سازمانی است وجود نیروی انسانی ماهر و متخصص خلاق همراه با روحیه ی کاری بالا و با انگیزه شرط موفقیت هرنوع بازاریابی تلقی می شود با توجه به اینکه درعصرپرشتاب تغییر و تحول کنونی رمز موفقیت و پیشرفت هر نهادی در گروی ایجاد خلاقیت نوآوری و ابتکار عمل در عرصه تخصصی آن صنعت است و از آنجایی که صنعت بیمه کشور به ارایه خدمات ناملموس درجامعه می پردازد لذا باید تمام تلاش خود را برای برجذب نیروی ماهر و خلاق متمرکز نمایدهدف نگارندگان این سطور بیان راهکارهای کارآم ...
نمایه ها:
NULL | 

با شدت گرفتن رقابت در صنعت بیمه امروزه شاهد گسترش و پیشی گرفتن تمرکز برروی روابط و ارتباط با مشتری می باشیم مدیریت ارتباط با مشتری برمبادله ارزش بین مشتری و شرکت بیمه و برارزش ایجاد شده درآن ارتباط تاکید دارد و توسعه ارتباط برمبنای ارزش برای هر دو طرف از اهداف اصلی آن می باشد یعنی ارایه مزایایی از طریق مبادله دو جانبه و عمل به وعده ها می باشد کسب و کار بیمه به عنوان یک حرکت مقدس و الهی است چرا که درزمینه خدمت و ارایه آرامش به عموم جامعه گام برمی دارد و مدیریت ارتباط با مشتری ...
نمایه ها:
مشتری | 

دنیای کسب و کارامروز رقابت روزافزون درعرصه های تجارت بیانگر سازمانهایی است که درپی کسب نتایج مطلوب هستند بنابراین هدف صنایع ازایجاد مزیت رقابتی رقابت پذیری و دستیابی به موقعیتی ممتازازلحاظ عملکردی دربازار است کلید یان مساله شناخت نیازهای مشتری و تمرکز و بهبود عملکرد می باشد بیمه ازارکان فعالیت های اقتصادی است که تضمین کننده بقای آن میباشد بنابراین عملکرد نامناسب آن ساختاردرونی خود را تحت تاثیر قرارمیدهد هدف تحقیق حاضر تحلیل جایگاه مزیت رقابتی درصنعت بیمه ایران میب اشد یافته ه ...

علیرغم تاثیر مثبت توسعه بیمه بررشد و توسعه اقتصادی و اطمینان خاطری که محصولات بیمه درمقابله با خطرات احتمالی به خریدار میدهند این صنعت درکشور ما رشد مطلوبی نداشته و میلیون ها نفر دارای هیچ گونه بیمه ای نیستند و یا بیمه ایشانبرای جبران صدمات احتمالی بسیار ناچیز است فعالیت های بازاریابی به عنوان روشی برای برقراری ارتباط با مشتریان بالقوه دراین صنعت می توانددرارتقا فرهنگ استفاده از محصولات بیمه تاثیر گذار باشد از سویی فقدان نوآوری و خلاقیت در بازاریابی انواع محصولات بیمه منجر به ...

یکی از مهمترین پوششهای بیمه ای صنعت بیمه بیمه های اشخاص و بالاخص عمر و زندگی می باشد و دلیل اهمیت این نوع بیمه درارتباط مستقیم آن با انسان نهفته است که درسایر بیمه ها این ارتباط غیرمستقیم است از سویی دیگر دربیمه های غیراشخاص و زندگی نظیر اموال احتمال وقوع خطر درمورد پوشش قرارمیگیرد درصورتی که دربیمه های زندگی برای مساله فوت به هر علت هیچگونه احتمالی وجود ندارد بلکه قطعی است و فقط زمان آن نامشخص است و لیکن علیرغم این اهمیت به دلایل معلوم و نامعلومی این بیمه نامه آنچنان که باید ...

شناسایی عوامل حیاتی موفقیت CSF برای صنایع مختلف دردنیای امروز امری بسیار مههم و انکارناپذیر می باشد دراین میان صنعت بیمه ای که به دلیل تغییرات شدید در عرصه اقتصاد به یکی از مهمترین مزایای رقابتی کشورها بدل شده نیاز بیشتری به شنساایی این عوامل دارند حال درکشور عزیزمان که توسعه یافتگی یکی از اهداف اصلی درسند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران است بنابراین صنعت بیهم پشتوانه راسخی است که سهم قابل توجهی درتحقق این مهم خواهد داشت لذا این صنعت پایه ای با توجه به تحولات اخیر نیا ...

درعصرحاضر که رقابت برسرسهم بیشتر بازاروبقا بسیارشدید است نوآوری درکسب و کارو کسب مزیت رقابتی بسیار حائز اهمیت است یکی ازاستراتژیهای کسب مزیت رقابتی توسعه خدمات جدید NSD است که با نواروی عجین است مدیران کسب و کار حوزه های متفاوت تجارت علی الخصوص بیمه ها و موسسات خدماتی نمی توانند حجم رو به رشد داده ها و اطلاعاتی را نادیده بگیرند آنها ناچارند تا با مباحث مرتبط با داده ها چگونگی تحصیل دانش و دانایی ازآنها و درنهایت به راهکارها سیاست ها و راهبردهای منبعث ازاین دانایی ها دست یابند ...

امروزه یکی ازمعیارهای سنجش توسعه یافتگی کشورها میزان دستیابی و استفاده آنها ازفناوری اطلاعات و ارتباطات فاوا است گسترش بکارگیری فناوری مزبور درکسب و کار شکل جدیدی را به اقتصادوتجارت داده است دراین بین صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نبوده بطوریکه کاربرد فاوا درچرخه ارایه خدمات بیمه ای موجب تحولات شگرفی بویژه دربهره وری و افزایش کارایی این صنعت شده است از این رهگذر درصنعت بیمه به مانند دیگر بخشهای تجاری می توان عرضه و تقاضا را برای محصولات و خدمات بیمه ای را با استفاده ازفاو ...

امروزه صنعت بیمه جایگاه خود را به عنوان یکی از ستونهای اصلی جامعه مدرن تثبیت کردها ست اگرچه ماهیت بیمه و اهمیت ان تحت تاثیر پیشرفت های تکنولوژیکی و روندجهانی شدن و مقررات زدایی بازارهای مالی و حقیقی درمعرض تغییرات قابل توجه است اما بدون شک صنعت بیمهجایگاه فعلی خود را درآینده حفظ و حتی مستحکم تر خواهد کرد هم اکنون بیمه یک جزء اساسی استراتژی های پیچیده مدیریت ریسک برای افراد گروه های اجتماعی و صنایع و حرف شده است بیمه سازگاری و انطباق با شرایط سخت نامطمئن و پیچیده که پیوسته در ...