عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 209

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سازمانهای بزرگ با توجه به وسعت دامنه سمتهای سازمانی از طبقه بندی مشاغل استفاده می نمایند تا با نظم دهی سمتها و مشاغل خود بتوانند کنترل بیشتری بر روی مسیر ارتقاء نیروی انسانی در سازمان داشته و در عین حال گردش شغلی پرسنل در سازمان را تسهیل نمایند از دهه 1950 میلادی تئوری و فرضیات متعددی برای گروه بندی مشاغل مطرح و مورد استفاده قرار گرفته در نظام اداری ایران نیز از 1320 طبقه بندی مشاغل با استفاده از 8 رده آغاز گردید. اما با توجه به تفاوت سیستم اداری و ا ستخدامی صنعت نفت و گاز نظ ...

جهان امروز عصر اطلاعات است و دستیابی به اطلاعات ابزاری برای بدست آوردن مزیت رقابتی در بین سازمان ها شده است. دراین راستا انتخاب روش کسب اطلاعات بهتر اهمیت بسیار بالایی پیدا می کند. مسلماً استفاده از نتایج این پژوهش مدیران را در ایاد سیستم اطلاعات بازاریابی مناسب برای کسب و کار خود یاری خواهد کرد. این پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی همبستگی است که در ان رابطه بین سیستم اطلاعات بازاریابی (MKIS) و بهره وری کل عوامل تولید (TFP)، فاکتور ظرفیت و رشد فروش بررسی و با تکنیک AHP و سه شاخص ...

درآمد بسیاری از سازمان ها حاصل تلاش های فروشندگانشان است. از سوئی دیگر، نحوه رفتار فروشنده با مشتری و این موضوع که هنگام مواجهه فروشنده با مشتری، فروشنده از چه تاکتیک ها و استراتژی هایی جهت نفوذ در م شتری استفاده می کند، در تعیین میزان موفقیت فروشنده و در نتیجه سازمانی که در آن کار می کند از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به ادبیات فروش انعطاف پذیر، نیز انتظار می رود برخورد یکسان با تمام مشتریان نتیجه مطلوبی در بر نداشته باشد. و برخورد با هر مشتری نیازمند روش منحصر به فرد ...

هدف از تدوین این مقاله بررسی مراحل تدوین و پیاده سازی برنامه استراتژیک (94-90) شرکت بهره برداری متروی تهران با استمداد از فرهنگ مدیریت مشارکتی و استفاده از توانایی و تجارب م دیران سازمان در طول فرایند برنامه ریزی می باشد. پس از بررسی ها و مطالعات اولیه پیرامون مدل های مختلف برنامه ریزی استراتژیک و برقراری تناظر مابین م دل برایسون با وضعیت موجود شرکت بهره برداری، با مد نظر قرار دادن تغییرات لازم، مدل بومی برایسون به عنوان مدل مطلوب در برنامه ریزی استراتژیک شرکت بهره برداری انت ...

شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، یکی از پنج شرکت اصلی مناطق نفت خیز جنوب شرکت ملی نفت ایران است. این شرکت در سال 1382 سیستم نظام پیشنهادها را نهادینه و اجرایی نمود، نویسندگان این مقاله که در جریان جزئیات اجرای این سیستم قرار داشتند، با توجه به نواقص، مشکلات، معضلات و طراحی های ناقص سیستم، ادوات، تجهیزات و فرآیندهای موجود در حیطه شغلی خود که منجر به بروز مشکلات جدی برای سازمان می گردید، تصمیم گرفتند از این فرصت پیش آمده استفاده و با تشکیل یک حلقه کنترل کیفیت (QCC) به نام گر ...

در کشورهای صنعتی، کشورهای در حال توسعه و همچنین کشورهای در حال گذار مسئولان و مدیران سازمان های تأمین اجتماعی برای مسائلی نظیر بهبود مدیریت، کاهش هزینه های اجرایی و کیفیت خدمات اهمیت ویژه ای قائل هستند. مجریان طرح ها در جستجوی یافتن راهی جهت پاسخگویی به نیاز مردم در خ صوص کیفیت بالاتر و کارایی بیشتر خدمات سیستم های تأمین اجتماعی هستند و در این رابطه با کمبود بودجه نیز مواجه می شوند. تغییرات سازمانی، مهندسی مجدد فرآیندهای اجرایی کار و مولفه های سنجش عملکرد (شاخص ها، معیارها) ا ...

امروزه با توجه به گسترش روز افزون اینترنت و خدمات ارتباطی، تولید کنندگان و فروشندگان به اهمیت ویژه ایننرنت و استفاده از آن جهت ارائه خدمات خود پی برده اند. در این مقاله پژوهشی سعی بر آنست تا رابطه ی بین متغیرهای مستقل کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی و میزان رضایت مشتریان از خدمات را نشان داده و رابطه ی بین آنها را تشریح نماییم. لذا در این مقاله ابتدا به سیر کلی مفاهیم مربوط به بانکداری اینترنتی پرداخته و همچنین ادبیات مربوط به این موضوع از دیدگاه های مختلف بحث شده است و پس از آ ...

هدف اصلی این طرح پژوهشی، بررسی رابطه بین زیرساخت ه ای سازمانی و اثر بخشی مدیریت دانش است. اهداف فرعی آن شامل تعیین رابطه بین ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات (متغیرهای مستقل) و اثر بخشی مدیریت دانش (متغیر وابسته) و همچنین ارزیابی فرآیندهای موجود در مدیریت دانش است. ابزار گردآوری داده ها، مشتمل بر پرسشنامه و مصاحبه بوده نوع تحقیق از بعد هدف، کاربردی و از بعد روش، پیمایشی است. جامعه آماری، مدیران و کارشناسان حوزه های ستاد و مناطق شهرداری مشهد می باشند. آنچه ه از ن ...

در این مقاله خلاصه ای از نحوه برنامه ریزی، تدارکات و اقدامات ا نجام شده برای حذف پیمانکار تعمیراتی همزمان با افزایش بهره وری و کوچک سازی 25 درصدی ساختار سازمانی در مرکزی استراتژیک و بسیار حساس یعنی تأسیسات اندازه گیی گاز صادراتی بازرگان که جهت صادرات گاز ایران به ترکیه ساخته و بهره برداری شده است توضیح داده می شود و روان سازی جریان امورات بهره برداری و تعمیراتی ک ه منجر به کاهش تنش و ا یجاد انگیزه بین نیروهای موجود و صرفه جوئی مالی قابل توجهی شده به صورت تحلیلی بیان می گردد. ...