عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1939

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هرچنددانش و یادگیری فردی اساس توسعه سازمانی و ایجاد مزیت رقابتی در سازمان است، ولیکن یادگیری وقتی می تواند مزیت رقابتی را پایدار نماید که بتواند در نتیجه تعامل افراد در گروه های مختلف ایجاد گردد. در سازمان های یادگیرنده که لازمه آن یادگیری مداوم و همیشگی و دائمی کلیه کارکنان است تقریباً تمامی تصمیم های مهم در گروه ها اتخاذ می شود و گروه ها خود به صورت واحدهای یادگیرنده عمل می نمایند لازمه توسعه یادگیری گروه یدر سازمان ، شناخت اساسی از روانشناسی یادگیری، روش های انتقال و شیوه ...

در کشور139 واحد پژوهشی وجود دارد که از وزرات علوم، تحقیقات و فناوری مجوز قطعی دریافت کرده اند. 15/88 درصد این واحدها متعلق به نهادهای دولتی هستند و از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند. از این تعداد 24 واحد پژوهشی دارای ردیف مستقل بودجه هستند و بقیه بودجه خود را یا از طریق بودجه نهاد مربوط و یا در اغلب موارد از طریق قراردادهای پژوهشی تامین می کنند. معاونت پژوهشی وزارت علوم نیز ردیف بودجه ای بنام بودجه حمایتی دارد که آنرا بین واحدهای پژوهشی بدون ردیف بودجه مستقل توزیع می نماید ...

دستیابی به اهداف چشم انداز سازمان مستلزم برنامه ریزی برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب است درحالیکه گاهی سیاست های کلان تری نیز وجود دارد که حاکم بر سازمان قلمداد می شود و سازمان موظف به تبعیت و اجرای آنهاست مساله مورد پژوهش عدم وجود رویه ای جامع برای برنامه ریز ی است که ضمن در اختیار نهادن اطلاعات و داده های لازم و لحاظ نمودن محدودیتها، شکاف میان وضع موجود و وضع مطلوب تصویر شده درچشم انداز سازمان را در نظر گرفته و راهبردهای لازم برای کاهش این شکاف را ارایه نماید به اینمنظو ...

مطالعه حاضر به بررسی تاثیر چند فرهنگی بر عملکرد کار گروه ها و چگونگی مدیریت آن در سازمان می پردازد. بدین منظور ابتدا به گسترش و اهمیت روز افزون چند فرهنگی در سازمان ها اشاره می شود و سپس با توجه به مطالعاتی که در زمینه تفاوت فرهنگ های گوناگون از نظر سبک های رهبری، انگیزشی، ارتباطات، تصمیم گیری، برنامه ریزی، سازماندهی و ... دارا می باشند به بررسی تاثیر این گوناگون بر عملکرد گروه های سازمان و فوائد مثبت و منفی آن در سازمان می پردازد و سرانجام راهکارهایی را به منظور مدیریت صحیح ...

یکی از وظایف مهم معاونت پژوهشی در دانشگاه ها، فراهم سازی امکانات به منظور انجام فعالیت های پژوهشی توسط اعضای هیئت علمی و کارشناسان پژوهشی در گروه های علمی می باشد. از آنجایی که فعالیتهای پژوهشی دارای ماهیت پوژه ای هستند، از شیوه های مدیریت پروژه برای برنامه ریزی و هادیت آنها استفاده شده و یکی از پر چالشترین زمینه فعالیت های این معاونت از بابت ارزیابی، برنامه ریزی، نظارت بر روند پیشرفت و کنترل هزینه ها محسوب می گردد. روش های معمول برنامه ریزی و کنترل پروژه برای پروژه های تحقیق ...

فعالیتهای پژوهشی در دانشگاهها رکن اساسی در روند تحصیلی دانشجویان محسوب می شود و نقش مهمی را در ارتقای اموخته های آنان داردو از مهمترین عوامل موفقیت دانشجویان است اما آنچه که جای سوال است اینکه در یک ترم تحصیلی که دانشجو واحدهای متعددی اختیار کرده است میتواند به شکل فردی تحقیقی را برای یک درس به طور عمقی به اانجام برساند یا اگر این تحقیق به صورت گروهی و با هدایت و نظارت استاد درس انجام شود نتیجه بهتری بدست می آید؟ برای یافتن پاسخ به این سوال طرح تشکیل حلقه های فکری گروههای پژو ...

پژوهش در سازمانها یک رکن بسیار مهم در توسعه بلند مدت سازمان می باشد. در صورت هدایت صحیح فعالیت های پژوهشی در یک سازمان، می توان سازمان را همگام با تحولات دنیای کسب و کار پیشبرد و مسائل استراتژیک سازمان را حل نمود. پژوهش به سازمان ها کمک نماید تا مبانی و نظریه های جدید علمی را تولید کرده، کسب نموده و یا کاربردی نمایند. اما از آنجایی که هدایت نتایج فعالیت های پژوهشی ذاتا مبهم بوده و تا حد زیادی به مراحل اجرای کار وابسته است، لذا همجهت کردن آن با استراتژی های سازمان به منظور حدا ...
نمایه ها:
NULL | 

از دهه گذشته توجه ویژه ای از سوی دولت و سازمانهای ذیربط به موضوع پژوهش در کشور معطوف گردیده است.این در حالی است که از گذشته موسسات و صنایع بزرگ و متوسط تشکیلات به نسبت منسجمی برای پرداختن به امر پژوهش داشت هاند. تحولات پدید آمده در عرصه های مختلف و فشارهای ناشی از آنها، مدیران و دست اندرکاران سازمانها و حتی بنگاه های کوچک را بر آن داشته تا با هدف بهبود عملکرد، اقدام به طر حریزی مجدد فرایندها و شیوه های مدیریتی زیر مجموعه های پژوهشی خود نموده و ساز و کارهای لازم برای مدیریت مو ...

در دهه اخیر با افزایش توجه به مسائلی چون رقابت جهانی، تاثیر امور تیمی در موفقیت سازمان، اهمیت ارتباط با مشتری و تامین کننده، تنوع مشتری و پیامد آن تنوع محصول، ارزش نوآوری و اطلاعاتف نیاز به رویکرد بهبود مستمر در استراتژی و رقابت مشاهده می شود. سازمان ها جهت ارتقاء مزیت رقابتی خود نیاز به یک سیستم اندازه گیری عملکرد برای تحقق استراتژی هایشان دارند. سیستم اندازه گیری عملکرد بایستی استراتژی، مفروضات استرتژی و عملکرد کلیه اجزا سازمان را لحظه به لحظه تحت کنترل و نظارت داشته و بهتر ...