عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1324

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سالهای اخیر باتوجه به محدود بودن ذخایر نفتی، لزوم جایگزینی صنایع غیرنفتی بیش از پیش احساس می گردد. یکی از صنایع، که مورد توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان نیز می باشد، صنعت گردشگری است. در این راستا یکی از عمده ترین انتقاداتی که به صنعت گردشگری وارد است، بر هم زدن نظم محیطی، عنوان می شود؛ به این معنا که ایجاد زیرساخت های توریسم، این پتانسیل را دارد که ضربات جبران ناپذیری را به محیط اطراف وارد آورد. اما آن جایی که امروزه پایداری به نحو گسترده ای به عنوان رویکردی بنیاین، ب ...

با افزایش مشکلات دنیای مدرن، شهرهای پایدار در اولویت سیاست های کشورهای توسعه یافته قرار گرفت. کشورهای درحال توسعه مانند ایران نیز هم اکنون درپی اجرای این سیاست ها در جهت حل مشکلات مختلف فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و با درنظر گرفتن پیامدهای اقتصادی هستند. موضوع توسعه پایدار شهری در کشور ما موضوع جدید نیست، اما محیط زیستی که منجر به پایداری شهر شود، موضوعی جدید است که مزایای مربوطه در گرو توجه به آن می باشد. یکی از راه حل های اجرای گسترده محیط زیست مطلوب شهری، تعریف و تحلیل آن ...

شاید در زمانی که ماشینها و آلودگی های ناشی از آنها یکی از دغدغه های مردم و محیط زیست هستند، تکنولوژی بام سبز پایداری محیط زیست با رویکرد توجه به بام سبز و دیوار سبز بتواند به حل مشکل و معضلات جامعه بشری کمک کند. این موضوع نه تنها منجر به بهره برداری شهروندان از این موهبت سبز می گردد، بلکه فضای سبز شهری نیز از آن بهره مند خواهد شد. علاوه بر آن استفاده از بام سبز، موجب صرفه جویی در انرژی، فیلتر شدن آلاینده ها و خنکی شهرها در ماه های گرم می شود. ساکنین بام سبز با تولید مواد غذای ...

نادرستی نوع استفاده انسان از سرزمین و استفاده غیر منطقی از آن موجب کاهش بیش از حد منابع طبیعی، تخریب سرزمین و پیدایش بحران های محیط زیستی خواهد شد. برای انجام توسعه در محیط زیست پیش از برنامه ریزی برای استفاده از آن باید به ارزیابی توان اکولوژیک و توان اقتصادی اجتماعی پرداخت و سپس با انجام آمایش سرزمین بر حسب توان و ا ستعداد کیفی و کمی سرزمین برای استفاده های مختلف انسان از سرزمین، به تعیین نوع کاربریها پرداخت و از این طریق از هدر رفتگی منابع طبیعی و ضایع شدن محیط زیست جلوگیر ...

ارزیابی شرایط زیست- اقلیمی امروزه به عنوان ابزاری کارآمد در دست برنامه ریزان منطقه ای به حساب می آید تا با شناسایی نقاط بحرانی ضمن هدایت فعالیت های توسعه ای به مناطق کم خطر، ارزش افزوده سرمایه گذاری ها را در مناسب ترین ممکن در حوضه شهری، عمرانی، سکونتگاهی، معماری و جهانگردی تضمین سازد. بنابراین در این پژوهش سعی شده شرایط زیست اقلیمی شهر همدان، بر اساس شاخص بیکر، ترجونگ و ت رموهیگرومتریک با استفاده از آمارهای ایستگاه سینوپتیک ایستگاه فرودگاه همدان طی سالهای 1980 تا 2010 مورد ا ...

انسان به عنوان یک عنصر در محیط اطرافش، یکی از عواملی است که امروزه باعث به خطر انداختن این مجموعه شده است؛ و اگر دخالت های انسان در این مجموعه کنترل شده نباشد، نهایتاً باعث نابودی مجموعه خواهد شد. در این تحقیق از روش مطالعات کتابخانه ای و مباحثه با اساتید مربوطه در زمینه محیط زیست و حیات وحش، استفاده شد؛ و در نتیجه بر آن شد که در شهر ایلامی گونه های مختلف جانوری و گیاهی مختلفی وجود دارد؛ و چون این گونه ها در معرض خطر تحدید و انقراض هستند، ایجاد منطقه حفاظت شده در این شهر ضرور ...

در روند توسعه شهری، سیستم حمل و نقل و الگوی طراحی شبکه دسترسی از اولویت ویژه ای برخوردار بوده است و همواره توسعه ی راهها، توسعه و گسترش بافت های مسکونی و شهری را به دنبال داشته است. لذا توجه در مکان یابی و سنجش تبعات آن ازجنبه های مختلف عملکردی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و ... از الزامات طراحی شهری می باشد. حال از آنجایی که کشور ما در اقلیمی کوهستانی واقع شده است و غالب مساحت آن را با فرایند دامنه ای همراه است، لذا در اثر رشد افقی شهرها، اغلب شهرهای بزرگ کشور مانند تهران، ...

رشد روزافزون شهرنشینی و توسعه برنامه ریزی نشده و افقی شهر، قرارگیری کاربری های نامتجانس در کنار هم و کمبود سطح سرانه کاربی های خدماتی و فضای سبز و ... از مشکلات عمده شهرهای امروزی است. برنامه ریزی کاربری اراضی هری به عنوان هسته اصلی برنامه ریزی شهری نقشی مهم در ساماندهی فضایی- مکانی شهرها ایفا می کند. مفهوم کاربری زمین، توزیع فضایی کارکردهای شهری است و کاربری های شهری نیز پاسخی به نیازهای شهروندان برای تأمین آمال و مقاصد گوناگون شهری می باشند. از اینرو با توجه به اهمیت موضوع، ...

کشاورزی به عنوان فعالیتی که به طور تنگاتنگ با محیط سرو کار دارد برای داشتن کارایی بالاتر و تناسب بیش تر با محیط زیست، نیازمند شناسایی علمی روز افزون توان محیطی است. در این بین گیاه برنج با مصرف سرانه 38 تا 40 کیلوگرم در کشور ایران، از نظر اهمیت، بعد از گندم دومین غله کشاورزی مهم کشور محسوب می شود که کشت آن به صورت سنتی و بدون توجه به اصول آمایش سرزمین صورت می گیرد. بنابراین این موضوع باعث برداشت کمتر محصول و خسارت بیشتر بدان می گردد. در این تحقیق بخش های شهرستان رشت جهت مکان ...
نمایه ها:
gis | 
برنج | 
گیلان |