عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 110

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به اهمیت و ضرورت تجارت الکترونیک، کشورهای پیشرفته تر که سطح فناوری بالاتری دارند اثرات تجارت الکترونیک از طریق تجارت یا واردات کالاهای سرمایه ای یا سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI جذب کشورها می شوند. FDI علاوه بر اینکه یک منبع تأمین سرمایه است، می تواند منبع تکنولوژی های جدید، مهارت های مدیریتی و سازماندهی و شبکه های بازاریابی نیز باشد و مانند کانالی عمل می کند که تکنولوژی را در سطح بین المللی منتشر می سازد. در این پژوهش، اثر شاخص آزادی تجارت الکترونیک بر سرمایه گذاری م ...

در این تحقیق رابطه ی آزادسازی تجاری و تجارت الکترونیک بر درآمد مالیاتی دولت در کشورهای در حال توسعه با استفاده از روش GMM بررسی شده است. نتایج برآورد مدل طی دوره ی 2011-2000 نشان دهنده ی وجود اثر منفی آزادسازی تجاری و اثر مثبت تجارت الکترونیک بر درآمدهای مالیاتی دولت در کشورهای در حال توسعه بوده است. برای جلوگیری از کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از آزادسازی تجاری، اجرای سیاست های خصوصی سازی در راستای افزایش بهره وری در کشور لازم است و برای افزایش تاثیر تجارت الکترونیک بر درآمد م ...

در طی دو دهه اخیر، رشد سریع تجارت الکترونیک که مشخصه اصلی اقتصاد نوین است، به عنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار نقش بسزایی در پیشرفت جوامع داشته است، بطوریکه تجارت الکترونیک سهم قابل توجهی را در تجارت جهانی به خود اختصاص داده و راه را برای رشد سریع تر اقتصادی فراهم کرده است، لذا دراین تحقیق آثار تجارت الکترونیک، اندازه دولت، سرمایه فیزیکی و نرخ تورم بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای جهان، طی دوره 2011-2007 مورد مطالعه قرار گرفته است. در این بررسی برای برآورد اثرات متغیرها، ...

سرمایه گذاری خارجی را می توان یکی از مهمترین پدیده های اقتصادی قرن حاضر دانست. گسترش جهانی این پدیده؛ بویژه در دهه هشتاد میلادی از شتاب بی سابقه ای برخوردار بوده، بطوری که نرخ رشد آن از نرخ رشد سایر شاخص های اقتصادی مانند صادرات، تجارت و تولید ناخالص ملی بسیار بالاتر رفته است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس انداز سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی محسوب می شود. از این رو در این مطالعه، جایگاه توسعه تجارت ال ...

تحولات فناوری، اطلاعات در دو دهه اخیر، شیوه های اجرایی مدیریت سازمان و چگونگی انجام خدمات مالی را تحت تأثیر خود قرار داده، به گونه ای که به عنوان بخش خدمت دهنده به سایر بخش های اقتصادی و مدیریتی، به عنوان محور زیربنایی توسعه اقتصادی قلمداد می گردد و از آنجا که بازار سرمایه بورس، نقش مهمی در اقتصاد کشورها ایفا می کند لذا پرداختن به آن و استفاده از ابزارهای جدید به خصوص فناوری اطلاعات در پیشرفت آن، از ضروری ترین مباحث روز به شمار می رود هدف این پروزه بررسی زیرساخت ها و ارایه را ...

امروزه تغییر جهت و حرکت تفکرات جامعه ی بشری به سمت رویکرد جهانی شدن، امری کاملاً مشهود و ملموس است. از سوی دیگر نمی توان از تأثیر عوامل محیطی بر این مقوله اقتصادی و مدیریتی چشم پوشی نمود. به همین دلیل این مقاله به دنبال یافتن راهکارهایی در جهت تسهیل و بهبود حرکت شتابان این نوع جدید از تجارت در عصر جهانی است. این پژوهش با در نظر گرفتن عوامل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تکنولوژیکی بعنوان عوامل محیطی به بررسی چگونگی تأثیر آنها بر جهانی شدن تجارت الکترونیکی در سه بعد مشتری، درونی و ز ...

امروزه بحث تجارت الکترونیکی در صدر اولویت های سازمان ها و شرکت ها قرار گرفته است در واقع اینترنت و تجارت الکترونیکی برای بسیاری از صنایع به روش ایجاد تعامل با مشتریان و سهامداران، ارایه محصولات یا خدمات و فروش الکترونیکی تبدیل شده است وب سایت به منظور برقراری ارتباط با مشتریان و تسهیل تعاملات تجاری مورد استفاده قرار می گیرد از این رو شرکت ها نیازمند اطلاعاتی در ارتباط با وب سایت خود هستند تا بدین وسیله اثربخشی و قابلیت استفاده از آن را ارزیابی و بهبود دهند در تحقیق حاضر برخی ...

هدف این مطالعه بررسی تأثیر اینترنت بر تجارت بین الملل کشورهای جهان طی دوره 1990 تا 2011 با استفاده از روش داده های تابلویی نامتوازن و با بهره گیری از مدل جاذبه تعدیل شده است. این پژوهش با استفاده از ادبیات موضوعی در چارچوب مطالعات بین کشوری و با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و بهره گیری از اثرات تصادفی به مورد اجرا گذاشته شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که در دوره مورد بررسی اینترنت تأثیر مثبت و معنی دار بر تجارت بین الملل کالا و خدمات کشورهای جهان داشته است. همچنین ب ...

مزیت رقابتی یکی از ارزشمندترین مباحث در مدیریت محسوب می شود زیرا وجود مزیت رقابتی در یک سازمان به معنای عملکرد بهتر نسبت به رقباست و در کوتاه مدت سودآوری و در بلندمدت بقا و رشد سازمان را تضمین می کند. در عصر اطلاعات که فناوری هوایی مثل وب و شبکه های رایان های گسترش یافته اند محیط سازمان نیز پویاتر شده است. با ظهور تجارت الکترونیکی اهمیت مزیت رقابتی نه تنها کاسته نشده بلکه مهم تر و حیاتی تر شده است. نظر به اهمیت این مسئله در این مقاله به بحث مزیت رقابتی در تجارت الکترونیکی پرد ...