عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طرح نظام حاکمیت فناوری اطلاعات، علاوه بر نیاز به دقت و حساسیت در فرآیند طراحی، در صورتی‌که مطابق برنامه‌ای منسجم و مطابق نقشۀ راه برنامه‌ریزی شده‌ای در سطح یک سازمان استقرار پیدا نکند، ممکن است پس از مدتی کوتاه اعتبار خود را از دست داده و برای راه‌اندازی مجدد آن، هزینه‌های تکراری ایجاد گردد. بدین‌ترتیب، در این طرح استقرار نظام کلان حاکمیت فناوری اطلاعات در سطح وزارت‌خانه دنبال می‌شود. در مسیر این استقرار، دو گام اصلی پیش‌رو خواهد بود. نخست تدوین نقشۀ راه استقرار کلان نظام حا ...

روستاها از مراکز اصلی توليد ناخالص ملی کشور بوده و توجه هرچه بيشتر به روستا ها باعث کاهش مهاجرت از روستا به شهر شده و سبب تقويت توليد ناخالص ملی می شود. راه های روستائی ترافيک بسياری کمی در مقايسه با راه های ديگر دارند. ظرفیت هر خط راه های دوخطه اصلی حدود 1000 تا 1700 وسیله نقلیه در ساعت می باشد درحالیکه اساس طراحی راه های روستائی که در دسته راه های کم تردد با ترافيک روزانه کمتر از 400 وسیله نقلیه می باشد. اين اختلاف زياد در ظرفیت ترافيک عبوری نشان می دهد که ايجاد 2خط عبور بر ...

در اين پژوهش اعتقاد براين است كه مي‏توان با انديشيدن به روش‌هايي در زمينه طراحي و برنامه‏ريزي شهرها از خسارات جانی و مالی سنگین جلوگیری کرد و خسارات وارده را تا حد قابل توجهی کاهش داد. در اين ميان، دانش طراحي شهري مي بايست با به کار‌گيري اصول و ضوابط شهرسازي و با تکيه بر مفاهيمي چون فرم، بافت، ساختار شهر، کاربري اراضي شهري و فعاليت‌ها، شبکه هاي ارتباطي، زير ساخت‌هاي شهري و مسائلي از اين دست، تا حد زيادي از اثرات و تبعات ناشي از حوادث بکاهد. در اين راستا لازم است تا با مکانیا ...

بمنظور انجام تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی در برنامه پنجم توسعه مبنی بر توسعه زیرساختها مبتنی بر نتایج مطالعات جامع حمل و نقل کشور ، این طرح تحقیقاتی برای بهنگام سازی ، بازنگری و اتمام مطالعات ناتمام "طرح جامع حمل ونقل کشور" انجام می پذیرد. در ضمن پیرو مصوبه کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری دوطرح زیر با مبلغ ذکر شده به عنوان زیر مجموعه طرح بهنگام سازي و تكميل مطالعات جامع حمل ونقل كشور اضافه می شود: 1- تدوین طرح جامع حمل و نقل استان بوشهر به مب ...

امروزه موضوع تامين مالي و اقتصادي نه تنها در حمل ونقل بلكه در تمامي علوم از اهميت ويژه اي برخوردار است. بهبود شرايط اقتصادي مقدمه اي بر بهبود شرايط عملكردي در هر مجموعه و بخصوص فرودگاه هاست كه نيازمند سرمايه گذاري هاي كلان اقتصادي است. لذا طي ساليان اخير توجه بسيار زيادي به موضوع جذب سرمايه، درآمدزايي و خصوصي سازي در جهان شده است. در شكل 1 مي توان روند استاندارد برنامه ريزي فرودگاه را مشاهده نمود. در اين شكل لازم است به دو موضوع، كه به اين مطالعات مربوط است توجه شود. اولا ...

روسازی‌های صلب معمولا از دیدگاه طراحی، ساخت و اجرا دچار نقیصه و مشکل هستند. بسیاری از مهندسین اجرایی از اصول طراحی این نوع روسازی ها ناآگاه بوده و همچنین در زمینه اجرای این نوع روسازی ها تجربه کافی را ندارند. بسیاری از مهندسین دروس طراحی سازه های بتنی را گذرانده اند ولی تعداد کمی از آن ها در مورد روسازی های صلب اطلاعات کافی دارند. نکته ای که اینجا باید به آن توجه کرد آنست که طراحی سازه های بتنی با رویه های صلب تفاوت زیادی دارد. در این دستورالعمل الزامات طراحی و اجرایی روسازی ...
نمایه ها:
راه | 
راه | 

يك شهر فرودگاهي موفق، شهر فرودگاهي است كه بين پايگاه داده هاي مختلف( مانند و...) وهمچنين بين اين پايگاه داده ها و سيستمها و سرويسهاي گوناگون FIDS, FIMS, ERP و سرويسهاي مختلف (مانند ارتباط يكپارچه، جامع، همسوي برقرار نمايد. از اينرو ايجاد يك زير ساخت داده مكاني منسجم و هوشمندي كه ارتباط بين اين زير ) SDI پايگاه دادهها و سيستمها (سرويسها) را ايجاد نمايد امري مهم و ضروري به شمار مي آيد. استفاده ازتكنولوژي ساخت داده مكاني) مي تواند نقش بسيار مهمي را در تلفيق،جامع نگري، يكپارچ ...

باتوجه به ساختار جغرافيايي و اقليمي منطقه فرودگاه امام خميني (ره) و شرايط حاد آلودگي هواي كلانشهر تهران بررسي پتانسيل آلايندگي براي ايجاد و توسعه كليه شهرها و شهركهاي صنعتي در حومه تهران بسيار حائز اهميت مي باشد . امروزه بسياري از محققان معتقدند كه آلودگي هوا بيش از آنچه تاكنون تصور مي شد خطرناك است بطوريكه آلاينده هاي هوا يكي از قاتلان خاموش مردم در سرتاسر جهان محسوب مي شود . از طرفي افزايش جمعيت و توسعه شهرنشيني و همچنين رشد سريع شهركهاي اقماري ، صنايع و ديگر منابع آلاي ...

ذرات معلق به عنوان يكي از شاخص‌هاي آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ، از منابع مختلف طبيعي و انسان ساخت انتشار مي‌يابد. تركيبات شيميايي و فيزيكي ذرات گرد و غبار موجود در هواي آزاد نشان مي‌دهد كه اين ذرات صرفا متشكل از دانه‌هاي خاك و شن و ذرات نمك نبوده و حاوي تركيبات پيچيده‌اي از عناصر شيميايي از قبيل فلزات، سيليس، كربن، آزبست و عناصر آلي است كه مي‌تواند اثرات سوئي بر سلامت شهروندان بويژه بر دستگاه تنفسي داشته باشد. امروزه ساخت و سازهاي ساختماني و فعاليت‌هاي عمراني درون شهري به عنوا ...