عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 235

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حسگر زیستی باکتریایی به باکتری‌هایی اطلاق می‌شود که از لحاظ ژنتیکی به نحوی طراحی شده‌اند که قادرند در حضور یک عامل فیزیکی یا شیمیایی در محیط، یک سیگنال قابل اندازه گیری تولید کنند. این حسگر‌ها از دو بخش: پروموتر (که حضور عامل هدف را تشخیص می‌دهد) و ژن گزارشگر (که به پروموتر متصل بوده و تولید سیگنال زیستی می‌کند) تشکیل شده است. حسگرهای زیستی واجد توانایی بسیار بالایی در تشخیص آلودگی‌های محیطی هستند. در این تحقیق ساخت، حساسیت و اختصاصیت دو حسگر زیستی با استفاده از پروموتر اپرو ...

سنتز مواد کامپوزیتی زیستی، مانند استخوان، غضروف و دندان از برهم کنش میان سامانه های معدنی و آلی تشکیل شده اند. پلیمرهای زیستی طبیعی نظیر توالی پپتیدی می تواند به عنوان بستری برای هدایت هسته زایی و تشکیل نانوبلور هیدروکسی آپاتیت مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه، توالی پپتیدی طبیعی موجود در اولین مارپیچ آلفای استئوکلسین شامل 13 اسیدآمینه بر اساس توانایی اتصال به کلسیم انتخاب گردید و به عنوان بستر برای هسته زایی نانوبلورهای هیدروکسی آپاتیت استفاده شد. این توالی به دو صورت ا ...

پیشرفت‌های اخیر در زمینه مهندسی نانوساختارها و طراحی در سطوح مولکولی منجر به توسعه کاربرد نانوزیست‌مواد در ژن‌رسانی، دارورسانی، مهندسی بافت و تصویربرداری شده است. در این میان نانو‌زیست‌مواد مبتنی بر پپتیدها به دلیل تنوع ساختاری و انعطاف‌پذیری در طراحی، توجهات بسیاری را به خود جلب کرده‌اند. ژن درمانی انتقال ژن جدید به داخل سلول‌های یک فرد بیمار جهت درمان است. مانع اصلی انتقال موفقیت آمیز ژن به سلول‌های بدن بیماران، عدم وجود حامل مناسب انتقال ژن می‌باشد. ویژگی‌های اصلی یک حامل ...

بیان پروتئین‌های نوترکیب در سلول‌های پستانداران به یک مرحله کلیدی در تولیدات زیست دارویی تبدیل‌شده است و آن‌هم به دلیل بیان پروتئین‌های فعال ازنظر زیستی درون این سیستم‌های میزبانی می‌باشد. تولید این پروتئین‌ها درون این سیستم‌های میزبانی از دو طریق امکان‌پذیر است: بیان پایدار ژن و یا بیان ژن به‌صورت موقت. . در این مطالعه از فرآیند بیان به شیوه پایدار به‌منظور تولید رده سلولی CHO با بیان دائمی آنزیم لوسیفراز به‌عنوان یک ژن گزارشگر استفاده شد. هدف از این کار کنترل نمودن شرایط تو ...

آپتامرهای نوکلئیک‌اسیدی معمولا با استفاده از روش انتخاب برون‌تنی بدست می‌آیند. تعدادی از آن‌ها واجد توالی‌های غنی از گوانین هستند که در حضور یون‌های فلزی به شکل ساختارهای چهاررشته‌ای DNA تاخوردگی پیدا می‌کنند که واجد نقش‌های عملکردی در بسیاری از فرآیندهای زیستی هستند. ساختار‌های پیچیده تشکیل شده از برخی ساختارهای چهاررشته‌ای و هِمین می‌توانند به عنوان دسته جدیدی از DNAzymeها با فعالیت شبه - پراکسیدازی مورد استفاده قرار گیرند. تنها تعداد کمی از آپتامرهای واجد ساختارهای چهارر ...

در این تحقیق اثرمیدان مغناطیسی ایستا بر سلولهای بنیادی مزانشیمی انسانی جداشده از بند ناف نوزادان مورد بررسی قرارگرفته است. کاهش درصد سلولهای زنده درسلولهایی که درمعرض میدان قرارگرفته بودند به همراه کاهش جمعیت G1 درجرخ? رشد سلول درنمونه های تیمار اثبات شد، اما این تغییرات موقتی بوده وبا افزایش زمان کشت تا حد معنی داری جبران گردید. علاوه بر این، سرعت تکثیر درنمونه های تیمار بامیدان کاهش یافت. بررسی های میکروسکوپی نشان داد که میدان مغناطیسی برآرایش وجهت رشد سلولهانیز موثر است. ...

کاربردهای وسیع نانومواد نیازمند سنتز نانوساختارهایی با خواص ویژه (هندسه، خواص سطح، هدایت الکتریکی و همچنین خواص مغناطیسی) می باشد. این مواد می توانند به فرم های نانوذره، نانومیله و نانوپوشش و سایر اشکال ساخته شوند. در اين رساله سه رويكرد ساخت نانوذرات و كاربرد آنها مد نظر قرار گرفته است. در میان این نانوساختارها، نانوذرات مغناطیسی اكسيد آهن دارای کاربردهای بیشماری در تحویل داروها، روش های تشخیصی، تثبیت سلولها و آنزیمها و سیستمهای جداسازی زیستی دارند. در این رساله نانوذرات مغ ...

امروزه در سرتاسر جهان ،تحقیقات گسترده ای در رابطه با جنبه های گوناگون بیولوژیکی دریاها و اقیانوس ها آغاز گردیده است،چراکه اقیانوس با نیرویی که از خورشید می گیرد،موتورخانه ی کره ی زمین است،منبع زندگی است،مبدل عظیم دریاست که آب و هوای زمین را کنترل می کند،منبعی برای غذا،دارو،مواد معدنی و انرژی است و ارزان ترین راه حمل و نقل ممکنه است.پس به طور کلی نه فقط دانشمندان بلکه رهبران جهان نیز بیش از پیش به این پدیده ی طبیعی نظر دارند.در خلال 30 سال گذشته ، فعالیت های انسان با توجه به ر ...

در حال حاضر توجه زیادی نسبت به استفاده از مولکول هایی مثل پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک جهت ایجاد نانوساختارهای زیستی وجود دارد. اما به دلیل وجود ارتباط پیچیده بین توالی، ساختار و عملکرد در پروتئین ها، قرار دادن کنترل شده آنها در کنار یکدیگر با هدف ساخت نانوساختارهای زیستی، عملا یکی از چالش های بسیار بزرگ در زمینه نانوفناوری است. از آنجایی که شناسایی مولکول های مکمل توسط یکدیگر اولین ضرورت در پدیده خودسامان یابی است، پیشگویی برهم کنش پروتئین ها یک مرحله فوق م یباشد. روش ه ...