عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 873

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آب‌های زیرزمینی یکی از مهم‌ترین منابع تأمین آب شرب و کشاورزی کشور ما می‌باشد. یکی از مهم‌ترین عوامل در بهره‌برداری از این منابع، کیفیت این منابع می‌باشند. در بررسی کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی معمولاً تعداد محدودی چاه، معرف اطلاعات سطح وسیعی از منطقه می‌باشد و این چاه‌ها اغلب به صورت نامنظم در سطح منطقه پراکنده شده‌اند. معمولاً به منظور تخمین مقادیر کمی و کیفی آب زیرزمینی در مناطق فاقد برداشت داده بین این چاه‌ها، از روش‌های آمار کلاسیک و زمین آماری استفاده می‌شود. در بررسی‌ها ...

رشد اقتصادی همواره از دغدغه های اقتصاددانان بوده است و در پاسخ به عوامل تعیین کننده‌ی رشد اقتصادی مطالعات فراوانی صورت گرفته است. همچنین به باور بسیاری از اقتصاددانان وجود یک بخش کشاورزی پیشرو و نیرومند از ضروریات توسعه‌ی اقتصادی است. بخش کشاورزی به دلیل تامین مواد غذایی، کمک به سایر بخش ها و کمک به تامین منابع ارزی همواره از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است. یکی از کانال‌های موجود در موضوعات اقتصادی، تاثیرگذاری توسعه‌ی مالی بر رشد می باشد که بحث ها و جنجال های زیادی را به خو ...

بخش کشاورزی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است، که همواره موجودی نیروی‌کار در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این مطالعه تأثیر بیماری هلندی بر تقاضا و عرضه‌ی نیروی‌کار را در بخش کشاوورزی ایران طی دوره‌ی 92-1364 مورد بررسی قرار داده است. به این منظور ابتدا بیماری هلندی با استفاده از یک مدل خطی تخمین زده شد. برای برآورد بیماری هلندی، رهیافت خود توضیح برداری با وقفه‌های گسترده (ARDL) به کار گرفته شد. در مرحله دوم اثر بیماری هلندی بر تقاضا و عرضه‌ی نیروی‌کار بخش کشاورزی با ...

پژوهش حاضر، به بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی از دو کانال واردات حامل دانش و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی دوره 2012-1995، بر رشد اقتصادی و تولید سبز کشورهای در حال توسعه سه منطقه آسیا، آمریکا و آفریقا با استفاده از مدل رشد رومر می پردازد.برآورد مدل رشد اقتصادی در هر سه منطقه با استفاده از داده های تابلویی نشان داد که اثر مخارج تحقیق و توسعه، شاخص توسعه انسانی و سرریزهای تکنولوژی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است. تولید سبز در این پژوهش با در نظر گرفتن استهلاک منابع ط ...

انرژی برق که در دنیای امروز جای خود را نسبت به دیگر انرژی‌ها باز کرده است، اهمیت آن روز‌ به‌ روز بیشتر می‌شود.ویژگی منحصر به فرد جریان انرژی برق به‌خصوص کیفیت بالای آن نسبت به سایر حامل‌های انرژی کاربرد روز افزون آن را اجتناب ناپذیر ساخته است. این مطالعه به بررسی اشتغال با تاکید بر مصرف انرژی برق در بخش کشاورزی ایران برای دوره زمانی 1390- 1357 در چهارچوب آزمون‌های علیت، روش خود توضیح با وقفه گسترده،باند و الگوریتم ژنتیک می‌پردازد.بدین منظور برای پایایی از آزمون متداول ریشه وا ...

استفاده از گیاهان‌زینتی برای خارج ساختن فلزات‌سنگین از خاک به عنوان گزینه نوید بخشی در پاکسازی خاک و آب مطرح شده است. برای مطالعه تأثیر سطوح مختلف سرب و مس بر رشد و نمو و تجمع‌زیستی این عناصر در گیاهان آفتابگردان‌زینتی و لاله‌عباسی، آزمایش‌های گلدانی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهیدباهنرکرمان انجام شد. بدین منظور پس از آلودگی خاک‌ها، کاشت بذور و رشد کافی گیاهان، میزان جذب سرب و مس در ریشه و اندام‌‌هوایی و تأثیر این عناصر بر برخی شاخص‌ ...

بخش کشاورزی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است، که همواره موجودی نیروی‌کار در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این مطالعه تأثیر بیماری هلندی بر تقاضا و عرضه‌ی نیروی‌کار را در بخش کشاوورزی ایران طی دوره‌ی 92-1364 مورد بررسی قرار داده است. به این منظور ابتدا بیماری هلندی با استفاده از یک مدل خطی تخمین زده شد. برای برآورد بیماری هلندی، رهیافت خود توضیح برداری با وقفه‌های گسترده (ARDL) به کار گرفته شد. در مرحله دوم اثر بیماری هلندی بر تقاضا و عرضه‌ی نیروی‌کار بخش کشاورزی با ...

استان کرمان یکی از فقیرترین استان‌های ایران از نظر منابع آبی محسوب می‌گردد، لذا در این تحقیق اهمیت بخش آب در این استان، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مطالعه حاضر بخش آب را به سه زیربخش آب کشاورزی، آب شرب و آب صنعت تقسیم نمودیم و از تکنیک داده - بکارگیری عوامل - ستانده و روش برنامه‌ریزی ریاضی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده‌شد. سهم و نقش بخش آب (کشاورزی، صنعت و شرب) در اقتصاد استان شامل پیوندهای پسین و پیشین، قدرت انتشار و حساسیت پراکندگی، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، مورد ...

بحث رابطه توسعه‌مالی و توسعه اقتصادی به طور کلی همچنان ادامه دارد. اینکه "آیا مسئله علیت بین توسعه مالی و رشد، تاثیر مثبتی در جهت رشد دارد؟" محور اصلی این تحقیق است. بنیان‌های نظری این مسئله را می‌توان به کار شومپیتر در سال1912، همچنین مک کینون و شاو در سال 1973 نسبت داد. مفهوم سیاست اصلی مکتب مک کینون و شاو این است که محدودیت‌های دولت در سیستم بانکی (مانند سقف نرخ بهره، نیاز به منابع بالا و برنامه‌های اعتباری کنترل شده) مانع از توسعه مالی و در نتیجه، کاهش رشد می‌شود. ادبیات ...
نمایه ها: