عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 914

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در حسابداری منابع انسانی بسته به نوع نگرش به ارزش و هزینه‌ها، سه مدل کاربردی وجود دارد: مدل بهای تمام شده تاریخی(واقعی) و مدل ارزش جایگزینی. هزینه‌ی واقعی شامل هزینه‌های انتخاب، استخدام، کاریابی، تغییر و آموزش ضمن خدمت کارکنان می‌شود. هزینه جایگزینی منابع انسانی هزینه‌ای است که زمان جایگزینی یک کارمند اتفاق می‌افتد. مدل دیگر مدل ارزش اقتصادی است. این سه مدل جهت اندازه گیری هزینه های ترک خدمت منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران در طول سال‌های 1380-1388 به کار رفته است. شاخص‌های گ ...

خصوصی سازی به معنی برقراری نظام جدید بر اساس مکانیزم‌های بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصاد است .اهداف خصوصی سازی باتوجه به ویژگیهای اقتصادی وموقعیت هر کشور با یکدیگرمتفاوت خواهدبود. ولی به هرحال در همـه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. مدافعان این سیاست اقتصادی معتقدند این سیاست ، بهبود اساسی در کارائی شرکتهای خصوصی شده ایجاد می کند. لذا هدف اصلی خصوصی سازی را افزایش کارائی بنگاههای دولتی ذکر کرده ان ...

معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها در بازار سرمایه به دو دسته معیارهای سنتی و مبتنی بر ارزش تقسیم می‌شوند.یکی از جدیدترین معیارهای مبتنی برارزش، معیار ارزش افزوده اقتصادی است. در این تحقیق رابطه ارزش افزوده اقتصادی و سودآوری شرکت با ارزش بازار سهام شرکتها، در فاصله زمانی 1384تا 1389مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق پس از جمع آوری اطلاعات و محاسبه متغیرهای اصلی تحقیق با استفاده از نرم افزار Excel، به کمک نرم افزارهای آماری SPSS ویراست 18، رابطه همبستگی بین متغیر های EVA را با ...

1-هدف پژوهش : مقایسه مدل استوکاستیک با مدلهای اوهلسون و آلتمن در پیش بینی توقف فعالیت شرکتها به عنوان ابزار های مالی جهت تصمیم گیری تامین کنندگان منابع مالی و سرمایه گذاران در شرایط مالی و محیطی ایران می باشد. 2- روش نمونه گیری از نظر تعداد و غیره : در نمونه آماری ، شرکتها مورد مطالعه به دو گروه تقسیم شده است. برای گروه اول (شرکتهای موفق) از شاخص کیو توبین ساده استفاده شده، و برای گروه دوم (شرکتها دارای توقف فعالیت) از ماده 141 قانون تجارت استفاده گردیده است. 3- روش پژوهش(ت ...

اهمیت نفت خواه بر اقتصاد کشورهای صادرکننده ی این ماده که بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی این کشورها را تشکیل می دهد و خواه در کشورهای واردکننده ی نفت، به عنوان یکی از مهمترین نهاده های تولیدی در توابع تولید، انکارناپذیر است. از این رو، هدف مطالعه ی حاضر، بررسی و تجزیه و تحلیل تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک، با استفاده از نرم افزار EVIEWS و مدل VAR-BEKK می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که رشد اقتصادی در دوره قبل بر رشد اقتصادی در دوره جاری تأثیر ...

از مهم ترین عوامل کارایی و کارآمدی هر نظام اقتصادی موفق ، شفافیت آن نظام در ابعاد مختلف اقتصادی است و رسیدن به این مساله مهم همواره از دغدغه های اقتصاددانان بوده است.اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سیاه از جمله مباحثی است که در این چارچوب شکل گرفته و تحقیقات و مطالعات مختلفی نیز در این زمینه صورت گرفته است.در اقتصاد سالم ، اصل بر آن است که تمامی فعالیت های اقتصادی ثبت و ضبط شود اما مسلم است که در این مسیر دسته ای از فعالان اقتصادی که سود خود را از دست رفته می بینند مایل به چنین امر ...

در این تحقیق با بررسی عملکرد اقتصادی 58 کشور دنیا که دارای منابع معدنی هستند نشان داده شده که لزوما کشورها برخوردار از منابع غنی با پدیده نفرین منابع مواجه نمی‌گردند بلکه ساختار نهادی در این کشورها ( که با شاخص حکمرانی منابع اندازه‌گیری شده) نعمت یا بلا بودن آن را رقم می‌زند. برای این منظور از تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی برای کشور های دارای منابع غنی هیدروکربنی استفاده می شود. در چارچوب یک مدل داده های پنلی اثر متقابل متغیرهای حکمرانی منابع و عواید حاصل از صادرات مواد معدن ...

این تحقیق نقش اقلام تعهدی را در محافظه کاری مشروط حسابداری مورد بررسی قرار می دهد. محافظه کاری حسابداری را می توان به دو نوع محافظه کاری مشروط و محافظه کاری غیر مشروط تقسیم نمود. محافظه کاری مشروط منعکس کننده کاهش سود حسابداری به دلیل زیان همزمان اقتصادی، یعنی شناسایی به موقع خبرهای بد در مقایسه با خبرهای خوب، می باشد که در اصطلاح به آن شناسایی به موقع زیان گفته می شود. سودهای تحقق نیافته را می توان از طریق اقلام تعهدی صورتحساب سود و زیان شناسایی کرد. در این تحقیق تفاوت موجود ...

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): بخش برق یک بخش اساسی و زیر بنایی در کشور است که کلیه فعالیت ها چه مستقیم و چه غیر مستقیم به آن وابسته است . تولید و استفاده مطلوب از این انرژی لازمه پیشرفت و توسعه اقتصادی است و به همراه توسعه اقتصادی ، توسعه و گسترش این بخش ضرورت می یابد . در سالهای اخیر ساختار تولید برق در جهت افزایش سهم نیروگاه های سیکل ترکیبی تغییر یافته و از سوی دیگر با نظر به محدودیت های ارزی و سرمایه بر بودن صنعت برق آگاهی یافتن ...
نمایه ها:
تولید | 
برق | 
هزینه | 
فایده | 
قم |