عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 134

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده مفهوم «مقدس» همواره یکی از متداول‌ترین مفاهیم کاربردی در ادیان بوده و توجه به امر قدسی یکی از مهم‌ترین نیازهای معنوی و فطری انسان است. انسان‌ها با توجه به قداستی که برای برخی چیزها همچون خدا (خدایان) مکان‌ها، زمان‌ها، اشیاء و حتی افراد قائل می‌شوند نقش قابل‌توجهی را درصحنه روابط اجتماعی ایفا می‌کنند. در ادیان برخی از نمادها، شعایر، کتب، مکان و زمان‌های خاص دارای مفهومی آسمانی و قدسی هستند و انسان از طریق آن‌ها می‌تواند خود را به خالق هستی نزدیک سازد که در این میان ...
نمایه ها:

یکی از صفات ارزشمند و کلیدی که در زندگی فردی و اجتماعی انسان نقش مهمی دارد، عفو و غفران است. واژه عفو، به معنای گذشت از اشتباه خاطی و چشم پوشی از گرفتن انتقام باوجود داشتن قدرت آن و غفران به معنی پوشاندن گناه و خطا به‌کاررفته است. در بسیاری از متون اسلامی بر صلح، دوستى و بخشش تأکید فراوانى شده و بسیاری از ادیان، به‌ویژه ادیان توحیدی با تکیه بر همین ارزش‌های الهی، زمینه هدایت را برای تعاملات فردی و اجتماعی بشر فراهم آورده‌اند. در این میان اسلام و مسیحیت از ادیانى هستند که به ا ...
نمایه ها:
عفو | 
غفران | 
اخلاق | 
محبت | 

قاعده ی نفی عسر و حرج از جمله قواعدی است که بنا بر این قاعده هر گاه مشقتی تحمل ناپذیر از اجرای احکام نخستین و نوعی به وجود آید، آن حکم تعدیل می شود. ماده ی ۱۱۳۰ قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه ی زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات عسر و حرج درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجاد عسر و حرج ، با اثبات علت سختی و تنگی ، درخواست طلاق نماید. از این رو در این پژوه ...
نمایه ها:
عسر | 
حرج | 
نکاح | 
طلاق | 

چکیده مسئولیت کیفری اطفال و علل ارتکاب جرایم آن ها از عناوین مطروحه در فقه و حقوق اسلامی می باشد. جرایم انجام شده توسط بالغین با احراز همه شرایط آن دارای مسئولیت کیفری می باشد. بنابراین در این پژوهش تبیین معنای طفل، بلوغ، و رشد و نقش آن ها در مسئولیت کیفری ضروری به نظر می رسد. سوال اصلی تحقیق این است که علل ارتکاب جرائم در شهرستان بیرجند چه بوده و چه راهکارهایی در مورد درمان و پیشگیری این نوع رفتار ها مد نظر می باشد. یافته ی تحقیق حاکی از آن است که علل ارتکاب جرایم در شهرستان ...

گناه به معنی جرم و خطا ،فعلی است که انسان به اختیار آن را انجام می دهد. بسیاری از اندیشمندان علوم دینی به بحث و بررسی درباره گناه و چیستی آن پرداخته اند.امام محمد غزالی از متقدمین و علامه طباطبایی از متاخرین از جمله علمایی هستند که به بررسی مسئله گناه و عصیان پرداخته اند که ما این نظرات را بررسی دادیم. در این نوشتار سعی شده است با روش توصیفی_تحلیلی با رویکرد تطبیقی به گردآوری مطالب پرداخته شود. مجموع عقاید غزالی در خصوص گناه با نظر به آثارش این است که او گناه را مخالفت با امر ...

چکیده مسئله شر یکی از مهمترین مسائل کلامی در ادیان و حوزه دین پژوهی می باشد. اهمیت از آن جهت است که ناظر به اصل باورهای دینی ما، یعنی اثبات وجود خداوندو صفات اوست و به نحوی به آموزه های دینی جرح و نقد وارد می کند به همین دلیل این پژوهش با عنوان «بررسی تطبیقی رابطه شرور و عدل الهی از دیدگاه ملاصدرا و آیات و روایات » انتخاب شده و در پی رسیدن به اهدافی همچون روشن کردن حقیقت و ماهیت شر و عدل ، وجودی یا عدمی بودن شر و معنای عدل الهی در آیات و روایات و دیدگاه ملاصدرا و همچنین رابط ...
نمایه ها:
شر | 

پس از مرگ چه بر سر انسان می آید؟ این پرسشی است که همواره اذهان بشر را به خود مشغول داشته است. در این میان گروهی به زندگی پس از مرگ مومن گشتند، اصلی که مورد پذیرش همه ادیان آسمانی می باشد و عده ای دیگر آن را مورد انکار قرار دادند که از جمله این منکران، تناسخ باوران می باشند. ما در این نوشتار در حد توان خویش به بررسی دیدگاه صدرالمتالهین شیرازی در باب تناسخ پرداختیم. از سوالات مطرح در این باره این می باشد که دیدگاه صدرالمتالهین درباره تناسخ چیست؟ از نظر وی تناسخ بر دو قسم می با ...

ز چکیده بررسی میزان آگاهی زنان باردار مراجعه کننده به کلیینیک زنان بیمارساتان « پایان نامه حاضر پیرامون موضوع میباشد. در ایان نوشاتار ابتادا - ،» امیر المومنین اما للی )ع( شهرستان زابل از مقررات فقهی حقوقی سقط جنین مباحث مربوط به سقط جنین و ارکان، لناصر، مجازات سقط جنین درق. .ا، نظرات پیرامون جواز و حرمات ساقط جنین و نظرات مخالفین و موافقین قصاص سقط جنین مطالبی بیان شده است و سپس از طریق پرسشنامه محقاق ساخته که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 84 % به دست آمده اسات ...

این نوشتار به روش توصیفی – تحلیلی و به کارگیری ابزار کتاب ونرم افزارهای فقهی در صدد بیان تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و92 می باشد. قانون مجازات به عنوان سند جزایی هر کشور از جایگاه والایی برخوردار است زیرا هر خطایی برای اینکه قابلیت مجازات داشته باشد بایستی در قانون مجازات جرم انگاری شده باشد . نگارنده در این نوشتار در صدد مطالعه تطبیقی قانون مجازات پیشین وجدید می باشد تا نقاط ضعف وقوت این دو قانون مشخص شود لذا نگارنده پس از بررسی دو قانون ونقاط ضعف وقوت قانون جدید قان ...
نمایه ها:
حد |