عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 47

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این جزوه که آیین‌نامه دورهء دکتری مصوب دویست‌وهفتادوچهارمین جلسهء شورای عالی برنامه‌ریزی است ، شامل هفت فصل است که به ترتیب به کلیات ، شامل تعریف ، بیان هدف ، محور اصلی فعالیتهای دورهء دکتری و مراحل آن، شرایط ورود، تعیین استاد راهنما، مرحلهء آموزشی، امتحان جامع، مرحلهء پژوهشی و تدوین رساله و سایر مقررات مربوط به این دوره، اختصاص دارد. ...
نمایه ها: