عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی های ژئوشیمیایی و آماری نشان می دهد که عیار MgO بالا بوده و مقدار کانی منیزیت بعد از حذف CO2 (LOI) بین 75 تا 93 درصد متغیر است. طبق مطالعات کانی ‌شناسی انجام شده، مشخص گردید که به جز کربنات منیزیم، ترکیبات دیگری نظیر سیلیس آمورف، دولومیت، کلسیت، کانیهای رسی، هالیت و فلدسپار به مقدار جزئی در این محدوده حضور دارند. ضمناً براساس عملیات اکتشافی صورت گرفته، میزان ذخیره پتانسیل معدنی برای ماده معدنی منیزیت با عیار متوسط 17 الی 38 درصد MgO و وزن مخصوص متوسط 2.45 الی 2.8 گرم بر ...
نمایه ها:
پلدشت | 
آغ گل | 

در این کار پژوهشی هیدروکسیدهای دوتایی لایه ای Zn-Al ( با نسبت های مولی 3:1 و 2:1 Zn/Al =) به روش هم رسوبی (ترمال) و Ni-Al (با نسبت مولی 3:1 Ni/Al = ) به روش هم رسوبی (تحت دو شرایط ترمال و هیدروترمال) جایگیری شده با آنیون ترفتالات، تهیه و خواص نوری آنها مورد بررسی قرار گرفت. آنیون ترفتالات جایگیری شده بین لایه های هیدروکسیدهای دوتایی لایه ای دارای خاصیت جذب نور فرابنفش بود. برای شناسایی گروه های عاملی مختلف موجود در LDH و LDH-TPH طیف - سنجی FT-IR مورد استفاده قرار گرفت. ...

در این پایان نامه ما برآوردگرهای بیزی برای پارامترهای مجهول از بیرنیوم - ساندرز تحت توزیع پسین مورد بررسی قرار می دهیم. برآوردگرهای بیز نمی توان در فرم های بسته به دست آورد. تقریب بیزی رویکردی است با هدف به کار بردن نظریه لیندلی و روش نمونه گیری گیبس برای به دست آوردن برآوردگرهای بیزی استفاده می شود. ...
نمایه ها:

در این پایان نامه ساختار تعمیم یافته‌ی جبر یک‌بعدی ویگنر- هایزنبرگ(WHA) را معرفی و نمایش متناظر با آن را بررسی خواهیم کرد. ارتباط این ساختار جبری با مدل فیزیکی دو ذره‌ای ساترلند-کالگرو مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. حالتهای کوانتومی گربه‌های شرودینگر گونه در تناظر با این چارچوب جبری را خواهیم ساخت و از آنها به عنوان گربه‏های ویگنر یاد می‌کنیم. این دسته از حالات رابطه‌ی ویژه مقداری نظیر به عملگر فنای تعمیم یافته‌ی جبر WHA را محقق می‌سازد. گربه‌های ویگنر درحالت حدی(زمانیکه پ ...

مگنتیت یا Fe3O4 عضوی از گروه اسپینل معکوس است که کاتیون‌های Fe در حفره‌های هشت وجهی و چهار‌وجهی در یک آرایش انباشته مکعبی مراکز وجوه پر (FCC) از یون‌های اکسید قرار دارند. نانوذرات Fe3O4 بخاطر کاربردهای وسیعی که در زمینه‌های مختلف صنایع شیمیایی، پزشکی ، وسایل بیولوژیکی و تصفیه فاضلاب‌ها دارند، بسیار مورد توجه قرار گرفته-اند. یکی از مهمترین کاربردها‌ی نانوذرات Fe3O4 در حذف فلزات سنگین از آب می‌باشد زیرا آبهای آلوده به فلزات سنگین، تهدید جدی برای محیط زیست و سلامت بشر محسوب می-ش ...
نمایه ها:
FE3O4 | 

The present study investigates the effect of teaching cognitive and meta-cognitive strategies on autonomy of introvert vs. extrovert Iranian EFL students. To do this end in the first step a pretest of Autonomy was administrated to 115 participants who were EFL female learners with the age range of 16-25 in Pardisan Language Institute in Tabriz, Iran. According to the result, ninety participants were selected as the main participants of the study. In the next step a personali ...

To this end, a total of 200 learners of both genders were selected randomly. In terms of meeting the requirements for mono/bilingualism the researcher had in mind, 100 bilingual EFL learners were selected out of 650 students studying at Payame Noor University in Tabriz, and 100 monolingual EFL learners were chosen out of 160 students studying at Shahid-Beheshti University in Tehran. In the process of the research, the three instruments, namely demographic questionnaire, Bar-O ...

در این کار پژوهشی، 5- بنزیل اکسی-2- هیدروکسی متیل-H4- پیران -4- اون از واکنش کوجیک اسید با بنزیل کلرید تهیه شد. آغازگر پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم، [5- (بنزیل اکسی) 4- اکسو-H4-پیران-2- ایل] متیل 2-برمو-2- متیل پروپانوات، از واکنش 5- بنزیل اکسی-2- هیدروکسی متیل-H4- پیران-4- اون با 2-برمو-2- متیل پروپانوئیل برماید در حضور باز تری اتیل آمین و در حلال تتراهیدرو فوران سنتز شد. منومر استایرن بوسیله آغازگر سنتزی با روش رادیکال انتقال اتم پلیمریزه گردید. نانوکامپوزیت پلیمر مربوط ...

کاتالیزور ناهمگن تهیه شده فعالیت کاتالیزوری بالایی در اپوکسایش اولفین ها داشته و اپوکسایش سیکلواکتن را با درصد تبدیل 100 % و نیز گزینش پذیری 100 % در مدت 2 ساعت واکنش انجام داد. کارایی کاتالیزور در فاز ناهمگن با کاتالیزور نظیر آن در فاز همگن مقایسه شد. همچنین قابلیت بازیافت کاتالیزور Fe3O4@APTMS/CM–SalophMoO2در اپوکسایش سیکلواکتن در حضور TBHP 70 % با آب بعنوان اکسیدکننده، در حلال دی کلرواتان مطالعه شد و بیش از 5 مرتبه بدون کاهش در فعالیت مورد استفاده ی مجدد قرار گرفت. ...