عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1024

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پایان نامه ترجمه کتاب "عقاید و معارف اسلامی در قرآن و سنت" تألیف آیت‌الله جعفر سبحانی به زبان اردو است، که مهم ترین عقاید و معارف اسلامی و برهان های عقلی و نَقلی مبتنی برآن ها را در بر می‌گیرد. خداشناسی، ضرورت ایمان به خدا، تعدیل غرایز، پرورش فضایل اخلاقی، اجرای قوانین، گسترش عدالت و ضرورت آرامش روحی و روانی از جمله مباحث فصل نخست محسوب می‌شود. نویسنده در فصل دوم راه‌های شناخت خداوند متعال از راه عقل و فطرت و دیدگاه قرآن کریم در این زمینه بیان می‌کند. برهان نظم برای اثبات ...

این رساله تحت عنوان بایدها و نبایدهای سیاسی حکومت اسلامی از منظر فقهای امامیه تدوین یافته است. تردیدی نیست که در هر نظام سیاسی- فکری بایدها و نبایدهای وجود دارد، بایدها و نبایدهای نظام مزکور را از کارشناسان و تئوری پردازان آن نظام فکری سیاسی باید پرسید. لذا حکومت اسلامی نیز از این قاعده بیرون نیست: کارشناسان و تئوری پردازان نظام سیاسی اسلام همان فقهاست. از منظر فقهای امامیه حکومت اسلامی قبل از هر چیز باید دارای ماهیت دینی و منطبق با باور‌ها و هنجارهای مورد قبول در جامعه اسلام ...

توجیه فقهی اطاعت از قوانین مصوب دولت اسلامی، برای اثبات قانون گرایی برای متشرعین ضروری است. این در حالی است که قانون گرایی از ضروریات زندگی جمعی در زمان ما شناخته می شود. پایان ناهه حاضر با این هدف و به انگیزه کمک به ترویج قانون گرایی تدوین شده است. تحقیق حاضر تفاوت اطاعت از قانون دولت اسلامی عادل را با غیر آن در مشروعیت قوانین آن می بیند که با استفاده از منابع فقهی و با لحاظ دو عنصر نظم عمومی و مصلحت تدوین می شوند. لحاظ این دو عنصر مشروعیت بخش در قانو گذاری دولت اسلامی ، تف ...

بر خلاف ادعای برخی از نظریه‌پردازان که پدید آمدن سکولاریسم را معلول دانش‌های نوین بشر و دستاوردهای آن در زمینه شناخت طبیعت و رشد تکنولوژی جلوه می‌دهند، علت اصلی شکل‌گیری سکولاریسم را باید در فلسفه الهیات و آموزه‌های مسیحیت، و همچنین اخلاق و سیاست حاکم بر کلیسا جستجو کرد. نقاط ضعف آیین مسیحیت، از جمله فقدان قانون حکومتی، و رواج عقاید مخالف عقل مانند تثلیث و گناه ذاتی، معتقدان به مسیحیت را به این نتیجه رساند که آموزه‌های موجود این دین، نمی‌تواند جواب‌گوی نیازهای اجتماعی و سیاسی ...

پژوهش حاضر تحت عنوان نقد و بررسی سودگروی در فلسفه اخلاق در چهار فصل تنظیم شده است و سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا اصل سود به عنوان تنها معیار نهایی در اخلاق مورد پذیرش است یا خیر. در این نظریه اصل سود به عنوان تنها معیار درستی از نادرستی کارها شناخته شده و از مکتب سودگروی به عنوان یگانه مکتب جامع اخلاقی یاد شده است پذیرش این مساله نه تنها از سوی بسیاری از اندیشمندان مورد انکار است بلکه بر نادرستی این رویکرد با ارایه دلایل منطقی تاکید دارند افزون برآن پذیرش مکتب سو ...
نمایه ها:
فلسفه | 
philosophy | 
ethics | 
morality | 
اسلام | 
islam | 

بحثی که در این رساله بررسی شده است صفات خدا در کلام اسلامی و مسیحی (قرون وسطی) است به این معنی که بحث توصیف در کلام اسلامی و مسیحی چگونه است. دیدگاه های مکاتب مختلف کلام اسلامی و کلام مسیحی در مورداین بحث چیست. معروفترین مکاتب کلام اسلامی معتزله اشاعره و امامیه می باشد در این رساله سعی شده است که دیدگاه هر مکتب را از نظر بزرگان آن مکتب بررسی شود. دیدگاه معتزله که عینیت ذات با صفات باشد از دیدگاه بزرگان این مکتب استخراج شده است و همچنین ثابت شده که معتزله دو نظریه و دو تفسیر ج ...
نمایه ها:
فلسفه | 
philosophy | 
theology | 
اسلام | 

بررسی های انجام شده نشانگر آن است که جنگهای صلیبی نقش بسیار مهم گسترده در انتقال تمدن اسلامی به غرب داشته است. و آثار مادی و معنوی پرباری از تمدن اسلامی در طی این جنگها راهی غرب گردید. صلیبیان هم چنانکه توانستند آثار معنوی اسلامی مانند: علوم اسلامی در بخش نجوم،‌ ریاضی، فلسفه،‌پزشکی، شیمی، روش تدوین تاریخ و نقشه های جغرافیا را فراگیرند،‌ زمینه را برای آن تعداد از دانشمندان اروپای که خواهان کسب دانش اسلامی بودند نیز فراهم آوردند. در کنار علوم اسلامی تاسیس موسسات مختلف علمی از ...

در این نوشتار عوامل و زمینه های موثر بر تصویب نظام جمهوری اسلامی در افغانستان به بررسی گرفته شده است. تصویب نظام جمهوری اسلامی در افغانستان یکی از رخدادهای مهم تحولات سالهای اخیر در این کشور بشمار می رود. اولین پرسشی که در پی تصویب این نظام مطرح گشت این بود که چه چیزی باعث شد تا در فضای سکولاریستی حاکم بر کشور و بدنبال تجربه ناموفق حکومت های اسلامی در افغانستان وبا توجه به حضور نیروهای بین المللی و غربی در این کشور و حضور افراد و گروهای طرفدار حکومت غیر دینی در درون حاکمیت ...

در پژوهش حاضر درباره جایگاه عدالت و امنیت در سیاست خارجی دولت اسلامی این فرضیه مطرح شد که امنیت در سیاست خارجی دولت اسلامی بهمراه عدالت معنی می‌یابد و در صورت ضرورت تأمین أمنیت بر عدالت تقدم دارد. در این راستا رساله در سه فصل ساماندهی شد، در فصل اول، مفهوم عدالت، امنیت و سیاست خارجی مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شد که این مفاهیم سطح بسیار وسیعی را دربر‌می‌گیرد و با توجه به وضعیت کنونی نظام بین‌الملل دستیابی به امنیت از مهمترین اهداف سیاست خارجی دولت‌ها محسوب می‌شود. در فصل دوم ...