عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 378

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با در نظر گرفتن مزیتهای فراوان تولید همزمان برق و حرارت به عنوان پربازده ترین شکل تولید پراکنده برق، در این مطالعه به ارزیابی اقتصادی تولید همزمان برق و حرارت در یک گلخانه مکانیزه پرداخته می شود. از جمله مزایای تولید همزمان برق و حرارت می توان به کاهش اتلاف انرژی، مزایای زیست محیطی و مزایای اقتصادی اشاره کرد. در ابتدا با استفاده از معیار هزینه چرخه عمر سالانه، سه تکنولوژی آلترناتیو فنی برای تولید همزمان، شامل تکنولوژیهای موتور گازسوز، توربین گازی و سیکل ترکیبی با یکدیگر مقا ...

رشد و توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است، اما دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا نیازمند بررسی عوامل موثر بر آن است. بنابراین از آنجایی که آگاهی از شاخص‌های رقابت‌پذیر ی و مولفه های تاثیرگذار بر آن می‌تواند از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی باشد، لذا این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر رقابت‌پذیری بین‌المللی بخش کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران است. بر این اساس دو شاخص رقابت‌پذیری صادرات و شاخص رقابت-پذیری بین‌المللی که ایماگاوا مطرح نمود، محاسبه شده اند و در یک مدل ...

درمحیطی متاثر از جهانی شدن استاندارد‌های حسابداری و حسابرسی، شناسایی عوامل و مشکلات اثرگذار بر روابط بین حسابرسان و صاحبکاران و تلاش در جهت رفع آنها می‌تواند گام موثری در جهت گسترش حرفه حسابرسی در ایران باشد، لذا اقدام به انجام این تحقیق در خصوص روابط بین صاحبكار و حسابرسان و مشکلات مربوطه در محیط اقتصادی ایران گردید. هدف اصلی این تحقیق گسترش ادبیات موضوع در خصوص روابط بین صاحبکار و حسابرس به وسیله بررسی مسائل و مشکلات مربوطه که حسابرسان و صاحبکار حسابرسی در فرایند حساب ...

اقتصاددانان همواره تلاش نموده‌اند تا عوامل مختلف تأثیرگذار بر رشد اقتصادی را شناسایی نموده و نحوه حصول شرایط لازم برای ظهور و گسترش این عوامل را در قالب بسته‌های سیاستی ارائه نمایند. بر این اساس مطالعه حاضر تأثیر سرکوب مالی را بر رشد اقتصادی و همگرایی دو منطقه منا و شانگهای در دوره زمانی 2012-1997 بررسی می‌کند. برای برآورد معادلات همگرایی از روش اقتصاد سنجی فضایی و برای برآورد مدل‌های رشد از اقتصاد سنجی مرسوم استفاده شده است ...

در این مطالعه از طریق شاخص ترون کوئیست به محاسبه بهره وری کل عوامل تولید در دوره زمانی 1358 تا 1389 پرداختیم ، سپس با استفاده از روش پنل در دوره مذکور به بررسی تاثیر بهره وری کل عوامل تولید بر رشد بخش های اقتصادی ایران پرداختیم . در ادامه به پیش بینی بهره وری کل عوامل تولید بخش های اقتصادی مذکور برای 7 سال "1390تا1396" با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پرداختیم. ...

پژوهش‌های اخیر درباره رفتار هزینه، بر خلاف مفروضات سیستم هزینه‌یابی سنتی که بر رفتار متقارن هزینه‌ها نسبت به تغییر سطوح فعالیت تاکید دارد، حاکی از رفتار نامتقارن انواع هزینه‌ها می‌باشد. پژوهش‌های اخیر نشان داده که رفتار نامتقارن هزینه می‌تواند به صورت پدیده چسبندگی یا ضدچسبندگی در هزینه‌ها بروز نماید. بعلاوه مطابق برخی از فرضیه‌های ارائه شده، رفتار نامتقارن هزینه‌ها می‌تواند از لحاظ چسبندگی یا ضدچسبندگی و میزان و شدت آن در ادوار مختلف تجاری شامل دوره‌های رونق، رکود یا بحران ا ...

نگراني در مورد تغييرات آب و هوايي جهاني باعث شده که سياست‌گذاران اهميت کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي را بپذيرند. اين به‌نوبه خود منجر به رشدي وسيع در توليد نيروي تجديدپذير پاک براي رهبري توليد برق شده است. لذا براي دستيابي به توسعه پايدار، اعمال مديريت مصرف انرژي و به‌کارگيري منابع انرژي تجديدپذير در چارچوب توسعه پايدار اقتصادي از ضروريات بسيار مهم است. ايران از نظر انرژي‌هاي تجديدپذير با توجه به موقعيت اقليمي خاص خود، از پتانسيل بسيار بالايي در اين زمينه برخوردار است. در اين ...

در جهانی که توانمندی اقتصادی گاه بیش از توان نظامی می تواند بازدارندگی داشته باشد، تأکید بر قدرت رقابت اقتصاد با دیگر اقتصادها، هم به جهت منافع ملی کشور و هم به دلیل ویژگی های استراتژیک حائز اهمیت است. اهمیت روز افزون نقش دانش در اقتصاد به تفکر اقتصاد دانش بنیان منجر شده است. اقتصاد دانش بنیان‏ را می توان نوعی از اقتصاد تصور کرد که در آن تولید و بهره برداري از دانش نقش عمده اي در ایجاد ثروت ایفا می کند. با توجه به روند جهانی شدن اقتصاد، مسئله رقابت پذیری اهمیت زیادی در دنیای ...

امروزه در فرآیند جهانی‌شدن اقتصادها توجه به توان و ظرفیت‌های بالقوه صادراتی و همچنین توجه به عوامل موثر بر افزایش این ظرفیت‌ها در تجارت با کشورها ضرورت دارد. در‌این راستا، نقش بهره‌وری کل عوامل تولید به‌عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی در صحنه جهانی بر‌کسی پوشیده نیست. بر‌این‌اساس در این مطالعه اثر بهره-وری کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی دو‌جانبه ایران و کشورهای اتحادیه اروپا در دوره زمانی 2013-2000 مورد‌بررسی قرار گرفته است. بهره‌وری کل ...