عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 73

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نظریه تولید یکی از محوری ترین نظریات اقتصادی می باشد که پیوند ناگسستنی با جوامع انسانی دارد . در اقتصاد اسلامی نیز این نظریه از جایگاه رفیعی برخوردار می باشد ، چون اکثر مطالعات صورت گرفته در این زمینه برابعاد فقهی و یا تنها بر انگیزه ها و اهداف تولید کننده تمرکز کرده اندلذا جای خالی یک نظریه مستحکم که همه ابعاد رفتار تولید کننده را پوشش دهد بسیار احساس می‌شد . بنابراین در این پایان نامه تصمیم گرفتیم تا این نظریه جامع را ارائه نماییم ، با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای ، ا ...

امروزه دانش ریاضی به عنوان یکی از علوم پایه، گسترش زیادی یافته و با پیشرفت‌های شگرفی مواجه شده است. از جمله شاخه-های ریاضیات کاربردی، استفاده در تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی است که منتج به دانش اقتصاد‌ ریاضی شد. کورنو، اجورث، مارشال، پارتو، هیکس و ساموئلسون نام‌های ماندگاری در تاریخ تاسیس و تکامل اقتصاد ریاضی بشمار می‌روند. اقتصاد ریاضی در دوره‌های جدید با توسل به شاخه‌های نوینی همانند نظریه آشوب، منطق فازی و نظریه بازی‌ها تلاش نمود تا علاوه بر رفع محدودیت‌های گذشته، به گشودن اف ...

در این پایان‌نامه، با هدف بررسی تاثیر اشتغال زنان بر رفاه خانواده در دو مکتب سرمایه‌داری و اسلامی، ابتدا ریشه‌های بنیادین تفاوت این دو مکتب پیرامون انسان و ارتباطاتش بیان شد. سپس رفاه و اشتغال زنان در اقتصاد سرمایه‌داری مورد بررسی قرار گرفت که این نتیجه حاصل شد که در این مکتب با تعریف لذت و خوشی و مطلوبیت، افزایش درآمد خانواده، باعث امکان استفاده بیشتر از کالاها و خدمات و در نتیجه موجب افزایش خوشی و لذت و رفاه خواهد شد. سپس همین مفاهیم از دید اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و معی ...

اهداف اقتصاد اسلامی، مقاصدی هستند که نظام اقتصادی اسلام با مبانی، الگوها و ساختار خاص خود، برای دست‌یابی به آن‌ها سامان‌یافته است. مسلماً اهداف مزبور از جهان‌بینی حاکم بر اقتصاد اسلامی به‌طور غیرمستقیم نتیجه‌گیری می‌شود. این اهداف از سویی، در مسیر هدف غایی انسان و از طرفی متناسب با اهداف سایر نظام‌های اسلامی قابل‌تعریف است. در اسلام، مباحث اقتصادی با مباحث اعتقادی، سیاسی و اخلاقی درهم‌آمیخته و الگوی رفتاری روابط اقتصادی، بر اساس آن‌ها تعریف می‌شود؛ به‌گونه‌ای که جدا انگاری نظ ...

اقتصاد متعارف به‌عنوان تأثیرگذارترین و بزرگ‌ترین گرایش موجود در اقتصاد به کمک مباحث معرفت‌شناسانه توانسته است که خود به‌عنوان ‌گونه معرفتی معرفی کند و با تحدید حدود معرفتی خود سایر گرایش‌ها را با چالشی عمده مواجه کند که آیا این اندیشه‌ها در قالب اندیشه اقتصادی قرار می‌گیرند یا خیر. این نوشتار درصدد بررسی تطبیقی آراء معرفت‌شناسانه هایک به‌عنوان اندیشمند نئولیبرال که یکی از معرفت شناسان بزرگ اقتصادی شناخته می‌شود و شهید صدر که بی‌شک به‌عنوان بزرگ‌ترین اندیشمند اقتصادی، اقتصاد ...

نظرات مختلفی درخصوص جهت و نوع تأثیر مذهب بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها وجود دارد. این پژوهش اثر سرمایه مذهبی اسلامی بر رشد اقتصادی ایران، طی دوره (90-1370) را مورد بررسی قرار داده است. در این راستا پس از تبیین مفهوم سرمایه مذهبی و تعیین شاخص هایی استاندارد و کارآمد برگرفته از آموزه های اسلامی، جهت سنجش این قسم از سرمایه، با انجام رگرسیون روی مدل رشد منتخب، تأثیر سرمایه مذهبی بر رشد اقتصادی در ایران برآورد می شود. براساس یافته های پژوهش دلیلی برای رد وجود اثرهای مثبت و منف ...

واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی به کار می‌رود که در آن عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی در مجاری قانونی قرار می‌گیرد و طی روندی، تطهیر و پاک می‌شود. پولشویی فرآیندی سه مرحله‌ای است: مرحله نخست مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین جرم و عوایدی است که از آن حاصل شده است، مرحله دوم عبارت است از مخفی کردن رد مال برای فرار از پیگرد قانونی و مرحله سوم عبارت است از بازگرداندن مجدد عواید حاصل از جرم به مجرم، به گونه‌ای که منشأ، نحوه کسب و محل جغرافیایی آن، قابل ردیابی نب ...
نمایه ها:

جهان اسلام، با چالش‌های فراوانی در روند جهانی‌شدن روبروست. ولی بخشی از این چالش‌ها با همکاری کشورهای اسلامی در ایجاد یک بازار سرمایه اسلامی و اعتماد متقابل در تشکیل چنین بازاری رفع خواهد شد. در بازار سرمایه اسلامی با توجه به قواعد کلی شرعی حاکم بر آن بازار محدودیت‌هایی جهت استفاده از ابزار مشتقه در خصوص مدیریت ریسک وجود دارد، نیاز است تا ابزارهای مدیریت ریسک بازار سرمایه که مورد تائید شریعت هستند استفاده گردند؛ ابزارهایی که می‌توانند نقش بزرگی در رشد و توسعه بازار سرمایه اسلا ...

علیرغم حضور دائمی فقر در جوامع انسانی، به دلیل آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، رفع آن همواره از دغدغه‌های دولت‌های جوامع مختلف بوده است. مطالعه فقر، علل و روند آن می‌تواند به دولت‌ها برای کاهش فقر و آسیبب‌های آن کمک کند. در این پژوهش برای خط فقر از رویکرد نیاز‌های اساسی و برآورد هزینه سبد 2080 کیلو کالری به ازای هر نفر در روز و با استفاده از متوسط قیمت آن در بین استان‌ها استفاده شده است. در حالی که تحقیقات تجربی در مورد کاهش فقر معمولا بر یک جنبه از مذهب (مانند زکات، خمس، و ...