عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 371

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به‌دلیل عوارض جانبی استفاده از آفت‌کش‌ها، مقاومت آفات به آفت‌کش‌ها، تمایل مصرف‌کنندگان از محصولات کشاورزی عاری از باقیمانده‌ی آفت‌کش‌های شیمیایی و هم‌چنین توجه به خطرات زیست‌محیطی آفت‌کش‌ها، موجب توسعه‌ی روزافزون روش‌های مبارزه‌ی غیر-شیمیایی و به‌ویژه مبارزه‌ی بیولوژیک با آفات شده است. یکی از دشمنان طبیعی مهم حشرات آفت، کفشدوزک Hippodamia variegata Goeze (Col.: Coccinellidae) می‌باشد. در این پژوهش، اثرات جانبی آفت‌کش ایمیداکلوپرید و صابون حشره‌کش دی اتانول آمید روی کفشدوزک H. ...

خاک یکی از مهم‌ترین منابع طبیعی است که سهم بسیار قابل توجهی در زندگی بشر دارد اما امروزه به طریق‌های گوناگون در معرض نابودی قرار گرفته است. . دو عنصر مورد بررسی در این پژوهش شامل کادمیوم و سرب و منطقه‌ی مورد مطالعه باغ‌های پسته کبوترخان رفسنجان است. نقشه‌ی مربوط به الگوریتم درخت تصمیم بیشتر از نقشه‌ی مدل فازی با نقشه‌ی واقعیت منطقه همخوانی دارد و در آن همچون نقشه‌ی واقعیت منطقه، عمده منطقه (دو کاربری پوشش گیاهی متراکم و منطقه‌ی بایر) دارای آلودگی زیاد هستند ...

شته‌ها جزو آفات اقتصادی می‌باشند که خسارت آن‌ها به‌صورت کمی و کیفی بروز می‌کند. از جمله شته‌های مهم خسارت‌زا می‌توان به شته‌ انار Aphis punicae، شته خرزهره A. nerii و شته اقاقیا A. craccivora اشاره کرد که دارای پراکنش گسترده و دامنه میزبانی وسیع هستند. برای کنترل این آفات، به‌طور عمده از روش‌های شیمیایی استفاده می‌شود. با توجه به اهمیت سلامت انسان و حفظ محیط زیست، کاهش مصرف سموم شیمیایی در برنامه مهار آفات امری ضروری است. به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عصاره‌های ...

چکیده به منظور بررسی اثر اصلاحی کلسیم و پتاسیم بر رشد و جذب عناصر غذایی در شرایط تنش شوری بر گیاه زنیان، آزمایش گلخانه‏ای در دانشکده کشاورزی دانشگاه ولیعصر (عج) صورتگرفت. این آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی بصورت فاکتوریل در چهار تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل شوری با سه سطحS1(0 میلی مولار) S2 (50 میلی مولار) و S3 (100 میلی مولار) و فاکتور دوم شامل 5 نوع محلول غذایی N1 (محلولغذایی هوگلند)،N2 (محلولغذاییهوگلند + CaCl2باغلظت 40 میلیمولاردرمحلولغذایی)،N3 (محلولغذایی ه ...
نمایه ها:
زنیان | 
شوری | 
کلسیم | 

در این پژوهش پاره‌ای از ویژگی‌های ریخت‌شناسی و بیولوژی پروانه برگ‌خوار سفید پسته Ocneria terebinthinea Stgr در شهرستان انار در سال 1388 مورد مطالعه قرار گرفت. به این انگیزه دو باغ که از پیش سابقه آلودگی داشت انتخاب و در هر باغ 12 درخت و از هر درخت به طور تصادفی 60 برگ از جهات مختلف و هفته‌ای دوبار مورد بازدید و بررسی قرار گرفت. با شمارش مراحل مختلف اعم از تخم، لاروهای سنین مختلف، تغییرات جمعیت آن‌ها در تاریخ‌های مختلف بدست آمد. همچنین برای بررسی تکمیلی بیولوژی آفت، اقدام به پ ...

بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه یکی از مهم‌ترین بیماری‌های خاک‌برد پسته به‌شمار می‌رود. طی سال-های 1389- 1390، از نمونه‌های آلوده جمع‌آوری شده از باغات مناطق پسته‌کاری رفسنجان و انار به تعداد 46 جدایه Phytophthora drechsleri و 17 جدایه Phytophthora citrophthora جداسازی و شناسایی گردید و بیماری‌زایی آن‌ها به اثبات رسید. در این پژوهش بیوکنترل P.drechsleri با استفاده از باکتری‌های سودوموناس انجام شد که از مجموع 75 جدایه باکتری جداسازی شده از ریزوسفر پسته، 7 جدایه ,A41 ,B21 ,B13 ,A17 ...

پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae از گروه آفات درجه اول پسته ایران است و از مهم‌ترین راه‌های کاهش خسارت آن استفاده از آفت‌کش‌های شیمیایی است. از جمله آفت‌کش‌های مورد استفاده در باغات پسته، آفت‌کش‌های نئونیکوتینوئیدی همچون استامی‌پرید، تیامتوکسام و ایمیداکلوپرید است که با توجه به مصرف زیاد آن‌ها در باغات پسته، در این پژوهش اثرات جانبی آن‌ها روی پسیل معمولی پسته و همچنین دشمنان طبیعی آن، کفشدوزک‌دو‌نقطه‌ای (Adalia bipunctata) و یازده‌نقطه‌ای (Coccinella undecimpunctata) بر ...

شب‌پره پلنگی یا پروانه فری با نام علمی Zeuzera pyrina L. متعلق به خانواده (Cossidae (=Zeuzeridae شب‌پره‌ای است که به گونه‌های بسیاری از درختان مثمر (سیب، گلابی، به و گردو) و غیرمثمر (افرا، بیدمشک، بید، نارون، بلوط و زبان گنجشک) حمله می‌کند. این آفت در آمریکای شمالی، اروپا و آسیا پراکنده است و 150 گونه گیاه میزبان دارد. این حشره در ایران از مهم‌ترین آفات گردو است که ویژگی‎های خاص درخت گردو و ویژگی‎های خاص زیستی و نحوه خسارت شب‎پره فری روی این درختان، سبب شده که کنترل آن تا حدو ...

درمنه (Artemisia)، از مهمترین گیاهان بوته‌ای در جوامع گیاهی طبیعی است. این گیاه به دلیل داشتن ترکیبات دارویی و اسانس‌های معطر دارای ارزش اقتصادی زیادی در جذب ارز کلان برای کشور می‌باشد. در این مطالعه، دو آزمایش انجام شد در آزمایش اول تنوع ژنتیکی تعداد 19 ژنوتیپ درمنه متعلق به 4 گونه Artemisia با استفاده از 40 آغازگر 10 نوکلئوتیدی RAPD مورد بررسی قرار گرفت. که فقط، 15 آغازگر چند شکلی را بین ژنوتیپ‌ها نشان دادند، و 108 مکان ژنی تکثیر و 998 باند تولید گردید. نوارهای باندی براسا ...