عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 205

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق رابطه تعادلی و بلند مدت پنج متغیر تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، سرمایه گذار ی بخش دولتی، وام خارجی و واردات و همچنین تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر در کشور ایران و در بازه زمانی 1385-1350 مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. به این منظور مدل خود رگرسیون برداری (VAR) استفاده شده است. در ابتدا ایستایی متغیر ها با استفاده از آزمون دیکی فولر بررسی می شود. بعد از آن از تحلیل آزمون جوهانسون برای بررسی همگرایی بین پنج متغیر استفاده می شود. نتایج این تحقیق نشان می د ...

اثرات رشد اقتصادی و تجارت آزاد. بر محیط زیست و آلودگی های فراملی. یکی از مهم‌ترین بحث-های مطرح امروز. در اقتصاد محیط زیست می باشد . امروزه پی آمدهای اقتصادی، اجتماعی و توسعه ای. ناشی از تغییرات اقلیمی در سراسر جهان. به طور فزاینده ای مورد پذیرش و تایید قرار گرفته است. در واقع محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار می آید. و در این راستا تلاش می شود. فرآیند توسعه به گونه ای طراحی شود. که ضمن حد اکثر سازی ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی. ،نظام طبیعت پویایی تعادلی خود را ...

رقابت در اقتصاد امروز موجب کاهش سود بنگاههای تولیدی شده و این موسسات برای برگشت سرمایه اولیه شان دچار مشکل هستند. نجات سرمایه این بنگاهها از خطر نابودی مستلـزم این است که بـــــازار فروش فرآورده های این بنگاه ها از رشد کافی برخوردار باشد تا از طریق بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولید، فرآورده های بیشتری روانه بازار کرده و آن را به پول تبدیل کنند،به عبارتی بازار فروشی که رشد چشمگیر داشته و به گونه ای مناسب جهانی شده باشد. در چنین بازاری اگرچه سود حاصل از قیمت فروش هر واحد تولید نس ...

شناخت و نحوه تأثیرگذاری متقابل متغیرهای مهمی همچون مخارج دولتی و رشد اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست‌گذاران بوده است. مخارج دولت، از یک سو ‌می‌‌تواند به عنوان یک عامل برون‌زا تلقی شود و در شکل ابزار سیاستی، رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد (دیدگاه کینز) و از طرف دیگر ، این‌گونه مخارج ممکن است به عنوان یک عامل برون‌زا، نتیجه رشد باشد (قانون واگنر). در مطالعه حاضر، ارتباط بین مخارج کل دولت، اندازه‌ی دولت، مخارج سرمایه‌گذاری دولت و مخارج مصرفی دولت در امور آموزش ...

رسیدن به رشد بالای اقتصادی از جمله اهداف مهمی است که همه اقتصادها در پی دستیابی به آن هستند و دسترسی به آن متضمن داشتن تحلیلی واقع‌بینانه از اقتصاد کشورها و شناخت بهتر اصول و قواعد موثر بر رشد اقتصادی است. در این میان تحولات جمعیتی در طول زمان به عنوان یکی از مسائل مهم و اثرگذار بر بخش‌های مختلف جوامع از اهمیت خاصی برخوردار است، به‌طوری که تحولات جمعیتی می‌تواند بر سرمایه‌گذاری، پس-انداز، مصرف، ... و در نهایت رشد اقتصادی اثر گذارد. در این مطالعه به بررسی تأثیر نرخ رشد جمعیت ک ...

یکی از شاخص‌های اصلی و مهم در بررسی وضعیت پیشرفت یا عقب ماندگی اقتصادی در اکثر کشورهای جهان و به ویژه جوامع توسعه یافته، شاخص نرخ فعالیت اقتصادی نیروی‌کار است. در حقیقت نرخ فعالیت اقتصادی نیروی‌کار عبارت است از، درصد افراد در سن کار که یا شاغل هستند و یا بیکار در جستجوی شغل می‌باشند. طبیعی است که هر چه نرخ مشارکت اقتصادی درصد بالاتری را نمایش دهد، نشان از شکوفایی اقتصادی بالاتر خواهد داشت. اما آنچه در این بین حائز اهمیت است شناخت عواملی است که در شکل‌گیری، افزایش یا کاهش جمعی ...

یکی از جنبه‌های مهم برنامه‌ریزی منطقه‌ای و برنامه‌ریزی اقتصادی، توجه به مزیت نسبی بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی است. استفاده بهینه از مزیت‌های نسبی مناطق مختلف و اتخاذ تدابیر و راهبردهای مناسب جهت رقابتی کردن این مزیت‌ها، با اولویت مزیت‌های منابع انسانی متخصص، موقعیت جغرافیایی، ذخایر و امکانات طبیعی آن مناطق قابل تحقق است. این امر نیز مستلزم شناخت مزیت‌های نسبی منطقه‌ای و جهت‌دهی فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌های فیزیکی و تأمین نیروی انسانی متخصص متناسب با آن می‌باشد. هدف پا ...

امروزه نگرش خاص به مناطق از بعد برنامه ریزی فضایی در برنامه های توسعه اهمیت دارد. در برنامه های توسعه ملی نمی توان همه مناطق کشور را همگون فرض نمود و بر این اساس، میزان سرمایه گذاری و به دنبال آن، میزان کم و کیف تولید و اشتغال را برای همگی یکسان انگاشت. ضرورت تخصیص بهینه منابع و امکانات تولید ایجاب می کند که در هر نگرشی به برنامه های کلان توسعه، پتانسیل ها و توانمندی های منطقه ای در تولید کالاها و خدمات مورد توجه قرار گیرد. از این طریق می توان امید داشت که سهم بخش ها و کالاها ...

بالا بودن نرخ رشد اقتصادی یکی از موارد مورد توجه اغلب نخبگان علم اقتصاد و از مهمترین عوامل تعیینکننده رفاه در یک کشور است. با این وجود، عوامل تعیین کننده نرخ رشد یک کشور هنوز هم یکی از رازهای اقتصاد است. نرخ رشد اقتصادی مثبت در کشورهای غنی به معنی درآمد بالاتر، سود بیشتر، اشتغال بالاتر و فرصت های کسب و کار بیشتر است. ضرورت خصوصی سازی زمانی بر سیاستمداران آشکار شد که فقدان کارآیی اقتصاد دولتی بسیاری از کشورها را با مشکلاتی نظیر بیکاری، کسری بودجه و ضرردهی واحدهای عمومی مواجه ن ...