عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 550

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به نظریه ی اجتماعی-فرهنگی، این مطالعه در نظر دارد به بررسی نقش ارزیابی مشارکتی برپیشرفت مهارت نوشتن انگلیسی زبان آموزان ایرانی بپردازد.به این منظور، دو گروه از زبان آموزان ایرانی به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی (25) و کنترل (25) تقسیم شدند. هر دو گروه هشت نمونه انشا در مورد موضوع هایی مشابه نوشتند به گونه ای که اولین و آخرین نمونه به عنوان پیش آزمون و پس آزمون در نظر گرفته شدند. در گروه آزمایشی، مدرس انشاهای زبان آموزان را بر اساس معیاری مشخص تصحیح کرد و به زبان آ ...

اشتهار خاقانی به قصیده‌سرایی و گرایش ذوق و قریحه‌ی او به قالب قصیده موجب شده است تا غزلیاتش در زیر سایه‌ی سنگین قصایدش مغفول بماند. حال آنکه وی درغزل شاعری صاحب سبک و از حلقه‌های زنجیره‌ی تکامل غزل به شمار می‌آید. نقش وی در تکامل غزل تا آنجاست که شاعران بزرگی چون مولانا، سعدی و به خصوص حافظ تحت تاثیر او بوده‌اند. غزل‌سرایی شیوه‌ی خاص خاقانی نیست. تمایل دستگاه فکری وی به قصیده موجب شده است تا وی در سرودن غزلیات تحت تاثیر قصاید و عادات قصیده‌سرایی قرار بگیرد و غزل‌هایی بسرای ...

نقد و تحلیل مقالات فارسی و عربی با مضمون« بازتاب نهج البلاغه در ادبیات فارسی و عربی» چاپ شده در مجلات ایران تا کنون چکیده نهج البلاغه کتابی سراسر حکمت و اندیشه، پس از قرآن ارزشمندترین کتاب نزد شیعیان است به گونه‌ای که در آثار ادبی اینان بازتاب بزرگی داشته است. این بازتاب خود موضوعی برای مقالات بسیاری از پژوهشگران شده است. با وجود این‌که دخالت سیاست باعث انزوای این کتاب گراسنگ در برهه‌هایی از زمان شده است اما مقالات مرتبط با آن خصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رو به افزایش ...

این پایان‌نامه با هدف بررسی مقایسه‌ی اثربخشی آموزش براساس رویکرد سکوسازی و روش سنتی (سخنرانی) بر گسترش خزانه‌ی لغات زبان انگلیسی دانش‌آموزان دختر پایه نهم دوره اول متوسطه شهرستان کوهدشت در سال تحصیلی 95-1394 صورت گرفته است. روش پژوهش شبه آزمایشی و از نوع طرح پیش‌آزمون–پس‌آزمون با گروه مقایسه بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه نهم دوره اول متوسطه شهرستان کوهدشت در سال تحصیلی 95-1394 بود (866)، که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ا‌ی، اب ...

اندیشه انتظار و بیان سیمای امام مهدی (عج) در شعر شاعران متعهّد به اهل‌بیت (ع) از دیرباز تاکنون؛ به ویژه در شعر دوره معاصر، به وفور دیده می‌شود. شاعران معاصر زبان فارسی و عربی، باب جدیدی را در زمینه شعر و ادب، به نام ادبیّات مهدوی گشودند و از دریچه شعر، امام مهدی (عج) را به عنوان منجی آخرالزّمان به تشنگان حقیقت معرّفی کردند. در پایان نامه حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به شواهدی از اشعار شاعران معاصر، به بررسی تطبیقی سیمای امام مهدی (عج) در شعر معاصر فارسی و عربی پردا ...

بخش عمده‌ای از ادبیت نثرهای فارسی عرفانی ناشی از کاربرد هنری آیات قرآنی این‌گونه آثار است. به‌کارگیری آیات و عبارات قرآنی به تقلید از زبان عربی در نثر عادی و مرسل ابتدا کارکردی استنادی و استشهادی داشت، اما به تدریج از نیمه دوم قرن پنجم هجری، عرفا با بهره‌گیری از شیوه‌ای خلاقانه در جهت ایجاد آفرینش‌های هنری، روش‌ها، ابزارها و عناصری را در تلفیق آیات و نثر فارسی به‌کار گرفته‌اند که موجب آشنایی زدایی و برجستگی زبان این متون شده و برای مخاطب، تازه، جذاب و شگفتی زا شده است. نویسن ...

چکیده: عرفان درخت تنومندی است که ریشه آن در قلب انسان های حقیقت خواه و شاخ و برگ آن دراوج عرش الهی است . عرفان کمال اندیشه انسانی است که در کوره راه دنیا چشم به قله های سعادت ابدی دارد . به دلیل رفع خلا های اخلاقی و انسانی در جهان کنونی و تربیت نسلی نوین طبق الگوهای اسلامی –ایرانی ،ترویج و گسترش اندیشه های عرفانی اهمیت بسزایی برخوردار است و اهمِِّیت انجام این پژوهش را نمایان می سازد .در این رساله سعی بر آن شده است تا جایگاه عرفان در کتب ادبیات دوره متوسطه بررسی گردد تا از ...

در پایان نامه ی حاضر، زندگی شاعرانه ی مهدی اخوان ثالث- از آغاز تا فرجام- در چهار دوره ی متمایز، از نظر معنا، زبان و تصویر، مورد بررسی قرار گرفته است. پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است. در فصل نخست، کلیّات و تعاریف مربوط به تحقیق و اصول و روشهای مورد توجّه در بررسی شعر آمده است. فصل دوم، به بررسی سروده های دوره ی نخست شاعری اخوان از حیث تحوّل معنا، زبان و تصویر اختصاص داده شده است. شاعر در دوره ی نخست، بیشتر اشعار غنایی را که متناسب با حال و هوای نوجوانی و جوانی است، سرود ...

روش تدیس انعکاسی و حس خودکارآمدی نقش های کاربردی را در تدریس زبان خارجی ایفا نموده اند. اخیرا بعلت تاثیرشان بر رشد معلم و بهبود تدریس، این موارد اهمیت بیشتری را در بافت تدریس زبان پیدا کرده اند. تحقیق حاضر برآن شد تا به بررسی ارتباط روش تدریس انعکاسی و خودکارآمدی در میان معلمان زبان انگلیسی ایرانی بپردازد. به منظور این تحقیق، دو پرسشنامه شامل ترجمه فارسی پرسشنامه روش تدریس انعکاسی (قدم پور، مرادیان، و شکری، 2014) و شکل بلند از مقیاس احساس خودکارآمدی معلمان (شانن-موران و وولفل ...