عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی تطبیقی و مقایسه ای یکی از روش های پذیرفته شده علمی در شناخت دقیق تر و کامل تر موضوعات مختلف می‌باشد. به نظر می رسد چنانچه از این روش در مطالعه دو شخصیت متضاد و دو سیره حکومتی کاملاً متفاوت بهره گیری شود بتوان زوایای پنهان زیادی را روشن ساخت و ابهامات متعددی را برطرف نمود. علی × همواره به عنوان یکی از مهم ترین شخصیت های تاثیرگذار در تاریخ اسلام مطرح بوده است. آنچه باعث ماندگاری نام ایشان در تاریخ اسلام شده است، افکار، اندیشه ها، سیاست های خاص ایشان و پایبندی کامل ایشان ...

از آنجایی که انسان موجودی است بالفطره اجتماعی و نیاز به ارتباط با سایرین دارد تا هم نیازهای جسمی و مادی خود را برآورده سازد و هم با ارتباط عاطفی با دیگران به آرامش روحی دست یابد، "دوستی" از امور ضروری زندگی انسانی تلقی می گردد. مضافاً اینکه در انتقال صفات مثبت و منفی بسیار موثر است. از این رو حضرت علی (علیه السلام) در کتاب شریف نهج البلاغه در جای جای کلامشان به ضرورت‌های مختلف و موقعیت‌های متفاوت به این امر اشاراتی داشته‌اند. لذا با هدف درک و وصول به دوستی و محبت حقیقی مورد ت ...
نمایه ها:

قرآن کریم، به ویژگی‌های زنان مؤمن رشديافته، كه در برهه های مختلف تاريخی زيسته اند، پرداخته است. اين زنان با توجه به نتايج اين تحقيق عبارتند از: حضرات حوا 3، ساره و هاجر همسران ابراهیم‏ 7، دختران حضرت لوط 7، دختران شعیب‏ 7، همسر زکریا 7، مادر مریم‏3، بلقیس، زلیخا همسر حضرت یوسف 7، همسر ایوب‏ 7، مادر و خواهر موسى‏ 7، آسیه همسر فرعون، حضرت مریم‏ 3و حضرت خدیجه‏ 3. دربارۀ اين زنان ويژگی های مهم و متعددی در قرآن كريم مطرح شده است؛ اما ويژگی شاخص هر يك از آن ها يكسان ديده نشده است. ...