عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 108

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

همزمان با رشد و توسعه صنعت گردشگری، بر اهمیت رویدادهای گردشگری نیز روز به روز افزوده می گردد و مردم مشتاق تر از هر زمان دیگری حاضرند برای تماشا و حضور در این رویدادها مسافت هایی دور و دراز را بپیمایند.دانستن عوامل موثر بر نگرش ساکنین محلی و ظرفیت حمایت آنها از پایداری رویدادها در مقصد امر مهمیست که نباید در ارتباط با صنعت رویدادها نادیده انگاشته شود. این مسئله به ویژه در ارتباط با رویدادهای محلی بیشتر اهمیت می یابد چرا که نقش مردم محلی در این رویدادهای چندین برابر می شود. پژو ...

صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین صنایع جهان در حال حاضر نیازمند مدیریت یکپارچه‌ای می‌باشد تا بتواند به اهداف خود در چارچوب توسعه پایدار دست یابد. به کارگیری این شیوه از مدیریت در صنعت گردشگری و خصوصاً اکوتوریسم که با محیط‌های حساس و شکننده در ارتباط است، نیازمند در اختیار داشتن ابزار و روش‌های مناسب مدیریت پایدار است که سیستم پایش پایداری گردشگری بخش مهمی از آن به شمار می‌رود. از سوی دیگر، صنعت گردشگری به ویژه اکوتوریسم در ایران به دلیل وجود پتانسیل و منابع بالقوه می‌توا ...

در محیط به شدت رقابتی صنعت گردشگری، نگرانی برای توسعه پایدار گردشگری در حال افزایش است و ذینفعان گردشگری در مواجهه با این چالش، به ایجاد محصول متمایز و بازاریابی موثری که به افزایش بازده و ترویج توسعه پایدار گردشگری منجر شود، روی آورده اند در این راستا غذای محلی یک بخش اساسی از تجربه گردشگری است و به طور فزاینده ای، به عنوان بخش جدایی ناپذیر از جاذبه گردشگری جهت غنی سازی تجربه گردشگر استفاده میشود. غذای محلی به عنوان یکی از ویژه گی های متمایز کننده برای مقاص ...

هدف از این مطالعه، بررسی آثار ادراک شده گردشگری بر کیفیت زندگی ساکنان و میزان حمایت آنان از گردشگری در جامعه‌ی محلی شیراز می‌باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. شرکت‌کنندگان 390 نفر از مردم محلی شیراز بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. همه آن‌ها مقیاس‌های آثار ادراک شده گردشگری، کیفیت زندگی جامعه و حمایت از گردشگری را تکمیل کردند. داده‌ها با مدل تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار LISRELتحلیل شدند ...

گزارشات سازمان جهانی گردشگری نشان می دهد که صنعت گردشگری در سال های اخیر از رشد بسیار سریعی برخوردار بوده است. این رشد سریع را می‌توان مدیون تنوع در بخش های مختلف گردشگری و محصولات آن دانست. مقاصد بیابانی و کویری نیز در این میان جایگاه واقعی خود را باز یافته و در سبد محصولات گردشگری قرار گرفته ا‌ند. کشور ایران نیز که در منطقه خشک نیمکره ی شمالی قرار دارد، دارای کویرها و بیابان های زیادی است و گردشگری کویر و بیابان می تواند یکی از محورهای توسعه ی پایدار باشد. تجربیات سایر ملل ...

ظرفیت پذیرش به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار در کسب و کار گردشگری مطرح می باشد. مفهوم ظرفیت پذیرش در فعالیت گردشگری به معنای حداکثر تعداد گردشگرانی می باشد که در یک مکان جغرافیایی یا فیزیکی می توانند حضور داشته باشند بدون آنکه تغییر غیر قابل قبولی در فضای فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد نمایند و بدون آنکه کاهش غیر قابل قبولی در کیفیت تجارب گردشگران رخ دهد. این مفاهیم با توجه به مکان ها و جاذبه های گردشگری مختلف قابل سنجش می باشد. مجموعه فرهنگی – تاریخی سعدآباد با داشتن گونه ...

این مطالعه، به دنبال بررسی تأثیر عوامل تأثیرگذار بر روی افزایش جذابیت گردشگری در شهر اصفهان با تأکید بر استفاده از دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه و یک جاذبه گردشگری با انجام یک مطالعه تطبیقی و راهبردی و زیرساختی انجام شده در کشور هلند به عنوان یک کشور پیشرو در زمینه گردشگری با دوچرخه است.توجه اصلی در این اثر در کشور هلند به شهر آمستردام به دلایل تشابهات متعدد با شهر اصفهان و در نهایت ارائه راهکارهای قابل اجرای پیشنهادی است. هدف اصلی پاسخ به این سوال است که چرا با وجود آب و هو ...

با ظهور واژه “image” به معنای «تصور»، در سال 1912 در ادبیات انگلیسی و ورود آن به دنیای تجارت و کسب و کار و پیدایش معانی جدیدتر تحت عنوان انگاره یا تصویر ذهنی، به تدریج زمینه ورود این واژه به گردشگری شکل گرفت و تحقیقات در این زمینه آغاز گشت. محققان با تلاش در جهت ارائه تعاریفی در خصوص انگاره ذهنی، به تبیین و بررسی عوامل موثر در شکل گیری انگاره مقاصد گردشگری، در قالب مدل های گوناگون پرداختند. استابلر (1988)، گان (1972)، بال اوغلو و مک کلری (1999)، بیرلی و مارتین (2004) هر یک مد ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی اهمیت شاخص‏‏های بازاریابی و تأثیر آن‏ها بر توسعه‏ی گردشگری جنگل الیمستان است. این پژوهش در میان سه گروه مرجع انجام شد. ابزار اندازه‌گیری پژوهش حاضر پرسشنامه بود که بین 140 نفر از گردشگران منطقه‏ی الیمستان، 15 نفر از مسئولان ادارات و سازمان‏های مرتبط و 5 نفر از مردم محلی روستای الیمستان توزیع شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون کای دو و آزمون پیرسون نشان داد که هر پنج شاخص مورد بررسی (شامل تعدیل سیاست‏گذاری‏هایکلانکشوری، توسعه‏‏یساختارهایزیربنایی، ...