عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 293

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده پژوهشی با عنوان "اثربخشی آموزش رویکرد آرنولد لازاروس بر بهبود رابطه ی مادر-دختر" انجام شد. که این نوع پژوهش از نوع نیمه آزمایشی می باشد. در این پژوهش جامعه ی آماری، کلیه دختران مقطع راهنمایی شهر روانسر در سال تحصیلی 89-90 می باشد. نمونه ی آماری، 30 نفر از دخترانی هستند که در پیش آزمون نمره پایین کسب کرده اند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. پس از آن دانش آموزان دختر گروه آزمایش طی 11 جلسه رویکرد لازاروس را آموختند، در حالیکه گروه کنترل هی ...

این پژوهش تاثیر آموزش مهارتهای زندگی با رویکرد قرآنی (رویکرد جدیدی در آموزش مهارتهای زندگی) را بر دو متغییر تایید خویشتن و پذیرش اجتماعی در دانشجویان دختر شرکت کننده در کارگاه آموزش مهارتهای زندگی قرآنی که در غرب تهران ساکن بوده اند، مورد بررسی قرار می‌دهد. روش پژوهش نیمه آزمایشی بوده و با استفاده از طرح پیش آزمون- پس ازمون همراه با گروه کنترل انجام گرفته است. به منظور نمونه گیری در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است و 30 نفر از دانشجویان دختر 20 تا30 سال ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه اثربخشی درمان خود متمایزسازی و درمان شناختی بر میزان خشم در دانش آموزان دختر دوره دبیرستان شهرستان باغ بهادران از توابع استان اصفهان بوده است. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. از میان مدارس دخترانه دوره دبیرستان شهرستان باغ بهادران از طریق نمونه گیری در دسترس یک مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه خشم اسپیلبرگر 45نفر که نمره پایینی در کنترل خشم گرفتند به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند. ...

هدف از پژوهش حاضر، اثربخشی شناخت درمانی گروهی به روش مایکل فری بر کاهش افسردگی و ارتقاء رضایت زناشویی زنان افسرده مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده بهزیستی شهر ساری بود. در یک طرح تحقیقی نیمه تجربی (نیمه آزمایشی) و با استفاده از نمونه گیری در دسترس، 40 آزمودنی زن با نارضایتی زناشویی که از قبل توسط مصاحبه بالینی و تشخیص روان پزشک مرکز افسرده تشخیص داده شده بودند، پرسشنامه افسردگی بک تجدید نظر شده و همچنین پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ را پر کردند، از بین این افراد 20 نفر واج ...

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی واقعیّت درمانی گروهی و مدیریت استرس شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی و معنا در بیماران مبتلا به سرطان سینه ساکن در شهر تبریز بوده است. طرح تحقیق از نوع نیمه تجربی (نیمه آزمایشی) میباشد و جامعه آماری آن را تمام زنان مبتلا به سرطان سینه ای تشکیل میدهند که به بیمارستان شهید قاضی و کلینیک شیخ الرئیس شهر تبریز مراجعه کرده اند. تعداد نمونه شامل 37 نفر با محدوده سنی 32 تا 56 سال میباشد که در سه گروه (دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل) گماشته شدند. برای جمع آو ...

اختراع راديو در نخستين سال‌های قرن بيستم و ورود آن به عرصه ارتباطات جمعی سرآغاز تحولاتی بی‌سابقه در جوامع مختلف گرديد. در بسياری از کشورها راديو به عنوان يکی از ابزارهای ارتباطی ارزان و سريع به عنوان ابزاری در خدمت توسعه به کار گرفته شد. راديو در سطح خرد و کلان چه از سوی مردم شهر و روستا و چه از سوی برنامه‌ريزان توسعه‌ی کشورها مورد توجه خاص قرار گرفت و کارنامه‌ای جالب توجه از خود به جای گذاشت. امروزه نيز علی‌رغم حضور ديگر وسايل ارتباطی نوين، راديو هنوز در عرصه‌ی ارتباطات حضور ...

استراتژی اعزام نیروهای دریایی ایران به آب های بین المللی که به لطف تحولات مساعد در نظام موازنه قوای منطقه ای و برخورداری ایران از بالاترین میزان عناصر قدرت بالقوه و بالفعل در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه خلیج فارس در نوامبر 2008 اتخاذ شد، موجب افزایش قدرت ایران در راستای دستیابی به جایگاه هژمون منطقه خلیج فارس می شود. با توجه به اینکه 85% صادرات و 95% واردات و همچنین تمام صادرات نفت خام ایران از طریق آب های آزاد انجام می‌شود و نظر به اینکه، ایالات متحده، هژمون نیمکره غربی و ...

همواره یکی از چالشهای پیش روی زبان رادیو، عدم تطابق آن با زبان معیار مورد نظر زبانشناسان و پاسداران زبان بوده است. آنها رادیو و به ویژه رادیو جوان را به علت رویکرد جوان پسندانه و نوگرائی اش در برنامه سازی به نسبت برنامه های سنتی رادیو ایران متهم به زیرپاگذاردن اصول معیار می نمایند. از آنجا که ماهیت گزاره و گفتگو با هم متفاوت است و گفتگوها بایستی در درون بافتی که به وقوع می پیوندند مورد بررسی قرار گیرند سوال اصلی این پژوهش اینگونه تعریف می گردد: آیا در تعاملات صورت گرفته میا ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش تکنیک های شناختی رفتاری بر تغییر سبک های دلبستگی و افزایش سلامت روان و افزایش خوشبینی دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، یک تحقیق نیمه آزمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد مشهد در سال تحصیلی 90- 1389بود. برای انتخاب نمونه پس از نمره گذاری، غربالگری صورت گرفت و پس از آن 30 نفر از افرادی که دارای سبک دلبستگی نا ایمن بودند به عنوان حجم ن ...