عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بدلیل گستردگی مصرف حاملهای انرژی افزایش قیمت این حامل ها تاثیرات زیادی بر روی تمامی ابعاد و اجزاء اقتصاد خواهد داشت. از مهمترین کمیتهای اقتصادی کلان یک جامعه که همواره دغدغه سیاستهای دولت بوده است، توزیع درآمد است که این متغیر نیز تحت تاثیر افزایش قیمت انرژی تغییر خواهد داشت. این تحقیق با فرض وجود ارتباط مابین افزایش قیمت حامل های انرژی و توزیع درآمد روش جدول داده و ستانده را جهت اندازه گیری مقادیر تغییرات توزیع درآمد متاثر از دو سناریوی منتخب افزایش قیمت حامل های انرژی بکار ...

سیر تحولات اقتصادی در قرون اخیر با کاربرد متنوع انرژی در ارتباط بوده است اما، در دهه هفتاد میلادی تکانه‌های نفتی همراه با رکود اقتصادی در غرب سبب شد که نقش انرژی در تحولات اقتصادی کشورها جایگاه ویژه‌ای پیدا کند. امروزه نیز با توجه به پایان‌پذیر بودن منابع فسیلی، وابستگی کشورهایی نظیر ایران به درآمد نفتی، رشد زیاد مصرف انرژی مخصوصا در کشورها در حال توسعه و آلودگی هوا به‌ دلیل سوخت برخی انرژی‌ها، بررسی تقاضای انرژی مورد توجه پژوهش‌گران و تحلیل‌گران اقتصادی قرار گرفته است. از ...

محدودیت منابع تجدید ناپذیر انرژی و مسئله حفظ محیط زیست از جمله موضوعاتی است که مورد توجه سیاست گذاران حوزه انرژی می‌باشد. در این راستا تلاش در جهت منطقی‌تر نمودن مصرف نهایی حامل‌های انرژی حائز اهمیت فراوان است. شناخت اجزا و عوامل موثر بر روند مصرف و تقاضای حامل‌های انرژی، شرط ضروری برنامه ریزی، تصمیم‌گیری و تدوین سیاست‌های مناسب در زمینه افزایش کارایی انرژی می‌باشد. این مطالعه در جهت مدیریت موثر انرژی، تغییرات مصرف کل انرژی و برق دربخش‌های مختلف اقتصاد ایران را در طی سالهای86 ...

در این تحقیق، آثار افزایش قیمت انرژی الکتریکی و پرداخت نقدی یارانه‌های آن بر تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت‌ها، بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1384 در قالب سه سناریو، مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به سه سناریو افزایش قیمت و پرداخت نقدی یارانه‌ها و نتایج شبیه‌سازی مدل، می‌توان چنین نتیجه گرفت که با اجرای این سیاست‌ها، تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافته و اقتصاد با شرایط رکودی مواجه خواهد شد. همچنین، با ...

شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی، از اهداف اصلی سیاستگذاران اقتصادی در هر کشور است. از لحاظ نظری با توجه به اینکه انرژی یکی از عوامل تولید محسوب می گردد، مصرف انرژی به طور مستقیم بر روی رشد اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود، درصورتی که مصرف انرژی به عنوان یک عامل تولید افزایش یابد، میتواند موجبات افزایش رشد اقتصادی را فراهم آورد. اما باید توجه داشت افزایش مصرف انرژی،آثار غیرمستقیم منفی را نیزبه دنبال دارد. بنابراین افزایش مصرف انرژی همواره رشد اقتصادی را با یک نرخ ثابت افزایش ...

موضوع حکمرانی خوب و کیفیت نهادهای حکومتی بحثی است که در دهه‌ی 90 میلادی آغاز شد و با تلاش کارشناسان بانک جهانی شاخص‌های آن تبیین گردید. لذا در این تحقیق ابتدا به بررسی بحث دخالت‌های دولت در اقتصاد و نحوه رسیدن از دولت بزرگ، دولت کوچک و سیاست‌های تعدیل اقتصادی به حکمرانی خوب پرداخته شده است. پس از بررسی کارکردهای حکمرانی خوب و بیان مباحث رشد و نحوه دخالت‌های حکمرانی خوب در رشد اقتصادی کشورها، به بررسی نحوه اثرگذاری این شاخص در دو گروه کشورهای OPEC و OECD، طی سال‌های 2011-1996 ...

با توجه به اهميت نقش آب و برق در زندگي مردم، در این تحقيق، آثار افزایش قیمت آب و برق بر قدرت خرید و میزان مصرف خانوارها، بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380، مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا با اجرای سه سناریو برای افزایش قیمت آب نتایج شبیه سازی مدل نشاندهند ی کاهش قدرت خرید خانوارها و كاهش درآمد نيروي كار و سرمايه خانوارها بوده همچنين نتايج حاكي از افزايش میزان مصرف خانوارهاي شهري و روستايي ازکالای نفت وگاز ...

در اقتصاد متکی به نفت ایران، نوسانات قیمت جهانی نفت، کاهش ذخایر نفتی، بالارفتن هزینه‌های استخراج و بی اطمینانی نسبت به آینده بازارهای جهانی نفت، می‌تواند در درآمدهای ارزی و به تبع آن در رشد و توسعه اقتصاد کشورمان اختلال ایجاد کند. مشکلاتی از این دست، در کنار نقشِ ویژه صادرات در رشد و توسعه اقتصادی کشورها سبب شده، که متنوع سازی صادراتی و توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه صادرات بخش صنعت از اهمیت مضاعفی برخوردار شود و از آن به عنوان پیش شرط توسعه پایدار یاد شود. متنوع سازی صادراتی م ...
نمایه ها:

مسئله کارایی و بهره وری یکی از مسائل بسیار مهم اقتصادی روز به شمار آمده و همواره دغدغه ی اصلی مدیران موسسات و واحدهای تولیدی بوده است.علاوه بر مدیران، مسئولین اقتصادی کشور نیز به این موضوع توجه ویژه ای داشته اند که از جمله آن می توان به قوانین و سیاستهای برنامه های توسعه در راستای بهبود و ارتقای بهره وری اشاره کرد. هدف اصلی این پژوهش،ارزیابی کارایی فنی عوامل تولید در نیروگاههای کشور با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA ) طی دوره زمانی 1388-1385 است،همچنین برای بررسی تغ ...