عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 286

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مبارزه شیمیایی هنوز تنها روش موثر در کنترل اکثر آفات، بیماری ها و علف های هرز می باشد. اثر استفاده از سموم برای مبارزه با آفات و امراض گیاهی سریعتر از سایر روش ها می باشد، بنابراین مبارزه شیمیایی بیش تر از سایر روش ها برای مبارزه با آفات و امراض گیاهی به کار می رود. یک معضل دائم و همیشگی در مسیر تولید، نگه داری و استفاده از سموم کشاورزی خاصیت خورندگی آن ها در تماس با تجهیزات و ماشین آلات است. پدیده خوردگی در تمامی دسته های اصلی مواد شامل فلزات، سرامیک ها، پلیمرها و کامپوزیت ه ...

سامانه‌های صوتی روش‌های نوینی هستند که در علوم مختلف از جمله صنعت، شهرسازی، علوم نظامی و امنیتی، پزشکی، کشاورزی و غیره کاربردهای فراوانی یافته‌اند. از جمله کاربردهای صوت در بخش کشاورزی دور کردن پرندگان از مزارع کشاورزی می‌باشد. گروهی از پرندگان جزو جانوران زیان‌آور می‌باشند که خسارات قابل ملاحظه‌ای به محصولات کشاورزی وارد کرده و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کنند. از بزرگترین موانعی که در جهت کنترل این پرندگان وجود دارد مسائل زیست محیطی است و به راحتی نمی‌توان علیه آن‌ها از سم‌ ...

در این پژوهش برای سنجش موانع اجرای سیاست‌های کشاورزی ارگانیک، ابعاد کشاورزی ارگانیک، اصول کشاورزی ارگانیک و اعتقاد به اجرای سیاستهای کشاورزی ارگانیک از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای سنجش راهکارهای موثر در پذیرش سیاستهای کشاورزی ارگانیک از پرسشنامه اکبری و همکاران (1387)، از مقیاس CER در مطالعه پاپاگیاناکیس و لوکاس (2012) جهت سنجش مسئولیت زیست‌محیطی شرکت و از آیتم‌های دغدغه زیست‌محیطی پرسشنامه هانسلا و همکاران (2008) برای سنجش دغدغه زیست‌محیطی استفاده شد.بین متغیر ...

این پژوهش به منظور بررسی وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی شهرستان آبدانان انجام گردید. مطالعه میدانی اساس بررسی ها و گردآوری اطلاعات لازم در این پژوهش است که مصاحبه، پرسش نامه و مشاهده از تکنیک های به کار رفته در آن می باشد. نتایج نشان داد سطح مکانیزاسیون شهرستان با احتساب تراکتورهای با عمر بالای 13 سال، 08/1 اسب بخار بر هکتار است اما با توجه به اینکه از 541 دستگاه تراکتور فعال در بخش کشاورزی منطقه فقط 200 دستگاه دارای عمر کمتر از 13 سال هستند، لذا سطح مکانیزاسیون بدون احتساب تراکتو ...

سودمندیهای خاک ورزی حفاظتی محدود به افزایش عملکرد گیاهان زراعی نمی باشد. استفاده از بی خاک ورزی موجب بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک می گردد که در جهت رسیدن به کشاورزی پایدار می تواند مهم باشد. اگرچه تحقیقات زیادی در ارتباط با تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک تحت انواع مختلف سیستم های خاک ورزی ارائه گردیده اما اطلاعات محدودی از چنین تغییراتی تحت شرایط دیمکاری در دسترس است. هدف این آزمایش بررسی پاسخ خاک سطحی و خاک تحتانی به خاک ورزی های متداول و کاهش یافته و کود زیستی (ب ...

یکی از دستاوردهای صنعت کشاورزی در دهه‏های اخیر، کشاورزی دقیق می‏باشد. اندازه گیری تفاوت بین عوامل زراعی، پردازش و ارزیابی آنها و اعمال دقیق کار و نهاده ها سه عامل اساسی کشاورزی دقیق به شمار می‏روند. خصوصیات فیزیکی تاج پوشش درختان با رشد و بهره وری آنها رابطه مستقیم دارد. اندازه گیری ابعاد تاج پوشش درختان به علت هندسه پیچیده و نامنظم آنها بسیار دشوار است. تاکنون روشهای مختلفی برای اندازه‌گیری ابعاد تاج پوشش درختان استفاده شده است اما به دلیل پایین بودن دقت و یا قیمت نسبتاً گرا ...

مدیریت صحیح ماشین ها و تجهیزات کشاورزی کار بسیار دشواری است. عملکرد اقتصادی نظام ماشینی، زمانی بهینه می‌شود که مدیریت صحیح اجرا شود. یک مدیر اغلب باید تصمیم‌های مهم اقتصادی در ارتباط با مالکیت، نگهداری، جایگزینی و منسوخ شدن ماشین آن اتخاذ کند. هزینه های تعمیرات و نگهداری بخش زیادی از هزینه های ماشینی واحد مکانیزه و به‌تبع آن تصمیمات مدیریت ماشین ها را تحت شعاع خود قرار می دهد. از آنجا که عملکرد محصول وابستگی زیادی به زمان به موقع برداشت محصول دارد، لذا ارزیابی و سنجش عملکرد م ...

مسئله تغییراقلیم یکی از چالش های قرن حاضر می باشد، که روند گرم شدن دمای کره زمین را به دنبال دارد. تغییرات اقلیمی سبب بروز اختلال در رشد پوشش‌گیاهی منطقه و در نهایت تخریب مراتع را در منطقه مورد مطالعه به دنبال خواهد داشت.با توجه به اهمیت این مسئله و تأثیر آن بر حیات انسان و سایر موجودات زنده در این مطالعه به بررسی تأثیر تغییراقلیم بر پوشش‌گیاهی منطقه میمه در استان ایلام با استفاده از علوم RS وGIS در دوره زمانی ( 1391-1372) پرداخته شد. ...
نمایه ها:
میمه | 

در قرن بیستم، کاهش کیفت و سلامت خاک به دلایل عدم مدیریت اصولی از زمین و یا تغییر در کاربری اراضی در مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران به یک چالش اساسی تبدیل شده است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر انواع کاربری‌های جنگل بلوط، کشاورزی و باغ در عمق‌های مختلف خاک در منطقه دالاب ایلام بر برخی از خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک و شاخص های میکروبی خاک صورت گرفت. بر این اساس، برخی از خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی در سه کاربری جنگل، باغ و کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان ...