عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 279

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به محدودیت منابع آبی، افزایش روزافزون نیاز به این منابع در همه زمینه‎ها و نیز تاثیر تغییرات اقلیمی بر منابع آبی، مدیریت بهینه منابع آبی و استفاده کارآمد از آن‎ها امری ضروری است. لازمه دست‎یابی به مدیریت بهینه، استفاده از روش‎های مناسب بهینه‎سازی می‎باشد. در تحقیق حاضر که در محدوده حوضه آبریز دشت یزد-اردکان انجام گرفت، روش‎های مختلف بهینه‎سازی شامل الگوریتم ژنتیک مبتنی بر تابع جریمه و الگوریتم ژنتیک چندهدفه مبتنی بر جواب غیر پست (NSGA?) مورد استفاده قرار گرفتند. منابع ...
نمایه ها:

مطالعه رفتار اکولوژیکی گیاهان به عنوان عناصر اصلی اکوسیستم و ویژگیهای رویشگاهی آنها گامی اساسی در جهت یافتن راه حلهای مناسب برای حفظ، اصلاح و احیاء این بخش مهم از منابع طبیعی تجدید شونده است. گیاه دارویی پونه سای کرک ستاره‌ای با نام علمیNepeta asterotricha متعلق به تیره نعناع می باشد. به منظور مطالعه برخی از خصوصیات اکولوژیکی این گونه، ابتدا رویشگاههای آن در استان مشخص شد، سپس ویژگیهای رویشگاهی آن شامل، ارتفاع از سطح دریا، جهت شیب، اقلیم و خاک تعیین گردید. گونه های همراه، ...

در حال حاضر بیابان‌زایی به عنوان یک معضل، گریبان‌گیر بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه می‌باشد. بیابان‌زایی مشتمل بر فرآیند‌هایی است که هم زائیده عوامل طبیعی و هم به عملکرد نادرست انسان بر می‌گردد. ایران نیز به دلیل شرایط خاص اقلیمی و زمینی تحت تأثیر اغلب فرآیندهای بیابان‌زایی قرار دارد که برای بررسی آن نیاز به مطالعات دقیق می‌باشد، بر این اساس محققین برجسته کشور جهت کمی سازی معیارها و شاخص‌های تأثیر گذار بر روند بیابان‌زایی با توجه به زیست بوم های طبیعی و ش ...

این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر مشارکت بهره برداران در طرح مدیریت جامع منابع طبیعی و آبخیزداری حوزه آّبخیز خسروشیرین، جزئی از حوزه آبخیز رود کر و سد ملاصدرا، واقع در بخش مرکزی شهرستان آباده انجام شده است. روش پژوهش مورد استفاده از نوع تحقیق پیمایشی و استفاده از ابزار پرسش نامه در بین 129 نفر از مجموع 138 بهره بردار طرح است. به دلیل وضعیت اقلیمی مناسب منطقه و مستعد بودن عرصه های ملی، این اراضی هر ساله توسط کشاورزان روستای خسروشیرین شخم زده شده و به کشت متناوب گندم و نخ ...

منابع آب زیرزمینی به علت برخی از ویژگی‌ها مانند ضریب آلودگی کمتر و قابلیت اعتماد بیشتر به عنوان یک منبع آبی مناسب به شمار می‌آید. دشت کازرون در استان فارس با مساحتی در حدود 377 کیلومترمربع به خاطر شرایط اقلیمی وابستگی زیادی از لحاظ تامین آب شرب و کشاورزی به منابع آب زیرزمینی دارد. بنابراین بررسی و پهنه‌بندی کیفی و کمی آب زیرزمینی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. هدف از انجام این تحقیق پهنه‌بندی کمی و کیفی منابع آب‌ زیرزمینی و بررسی ارتباط آن با ساز ...

بیابان‌زایی پدید‌ ای است که در مناطق خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب رخ داده و سبب کاهش کیفیت اراضی می‌گردد. در حال حاضر این پدیده به عنوان یک معضل جدّی گریبانگیر بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه می باشد. به همین جهت برای ارزیابی وضعیت بالفعل بیابان‌زایی اراضی مدل های مختلفی در سطح جهان ارائه شده است، که یکی از آن‌ها، مدل ایرانی IMDPA می‌باشد که بر اساس شرایط اکولوژیکی طراحی و ارائه گردیده است. در تحقیق حاضر به منظور بررسی وضعیت فعلی بیابان‌زایی در منطقه د ...

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سازندهای زمین‌شناسی بر کیفیت و کمیت آب و نشست ‌زمین دشت مشهد می‌باشد. برای این منظور ابتدا سازندهای زمین‌شناسی با توجه به توان تیپ هر سازند و اثر انحلال آن (بر کیفیت منابع آب) طبقه‌بندی شدند. پهنه‌بندی و نقشه پارامترهای کیفی و افت سطح آب با استفاده از روش (IDW) تهیه گردید. لوگ‌های پیزومتری منطقه و نقشه نوع، بافت، عمق و نفوذپذیری خاک و نقشه هم افت آب بررسی شد و نقشه خطرپذیری نشست زمین تهیه شد. نتایج، مبین آن است که دشت مذکور دارای سه نوع تیپ آب سول ...

از مهم ترین مسائلی که بر کیفیت محیط زیست جهان فشار زیادی وارد می آورد، پدیده بیابان زایی است. با توجه به این که در مناطق خشک و بیابانی دسترسی به منابع آب با کیفیت محدود است، استفاده بهینه از تمامی منابع آب موجود از جمله فاضلاب تصفیه شده امری ضروری است.به منظور ارزیابی پدیده بیابان‌زایی تحقیقات گسترده‌ای در نقاط مختلف جهان صورت گرفته است که منجر به ارائه‌ی مدل‌های منطقه‌ای زیادی شده است. از جمله این مدل ها می توان به مدل ایرانی IMDPA اشاره کرد. از آن جایی که آبیاری با پساب بیش ...

یکی از مهمترین و با ارزش ترین منابع طبیعی تجدیدشونده خاک است که زیربنای تمدن بشری به شمار می آید. شوری خاک از مهم ترین عوامل کاهش کیفیت زمین های کشاورزی است. پایش و مدیریت شوری خاک یکی از مهم ترین مسائل کشاورزی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک است. با وجود وسعت زیاد این اراضی و هزینه زیاد شناسایی و تشخیص خاک های شور توسط روش های قدیمی، استفاده از روش های نو ضروری می شود.فن آوری سنجش از دور به عنوان یک ابزار مناسب به منظور پایش برخی از پدیده های طبیعی به شمار می رود، چرا که ا ...