عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 67

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در هزاره ی سوم، اینترنت نقش مهم و روز افزونی در زندگی نوجوانان و جوانان ایفا می کند. جاذبه اینترنت باعث شده تا بسیاری از جوانان و نوجوانان به جای تعامل با همسالان و والدین، اینترنت را برگزینند. این همنشینی با اینترنت به مرور زمان تجربه شیرین در جمع بودن را از فرد می گیرد و می تواند منجر به انزوای اجتماعی شود. مطالعه حاضر به منظور تعیین ارتباط میان میزان استفاده از اینترنت و استفاده های مختلف از آن و انزوای اجتماعی طراحی شده است. روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش پیمایشی و شیو ...

چکیده: هویت اجتماعی افراد در جوامع سنتی بر اساس ویژگی‌های انتسابی آن‌ها تعیین می‌شود اما در جوامع مدرن عمدتاً عوامل دیگری برای چگونگی شکل‌گیری هویت اجتماعی تشخیص داده‌شده است: طبقه، قشر اجتماعی و سبک زندگی. طبقه اجتماعی مفهومی است که جایگاه و موقعیت فرد را در نظام تولید نشان می‌دهد و قشر اجتماعی جایگاه و موقعیت فرد را در نظام سلسله مراتبی منزلت اجتماعی؛ اما سبک زندگی مجموعه‌ای از رفتارهایی است که علاوه بر برآورد کردن نیازها، به افراد این امکان را می-دهد تا روایت خاصی را که از ...
نمایه ها:

حفظ نظم وکاهش آسیبهای اجتماعی در هر جامعه ای از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا دوام و قوام هر جامعه ای به حفظ نظم اجتماعی آن جامعه بستگی دارد، هر چه میزان آسیبهای اجتماعی کاهش یابد، جامعه ای سالم تر و با نشاط تر و پویا تری خواهیم داشت ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی روابط ساختاری بین سطح توسعه اقتصادی- اجتماعی و مهاجرت در سطح شهرستانی است. روش تحقیق مورد استفاده تحلیل ثانویه داده های سرشماری سال 1390 بوده و جامعه آماری تحقیق شامل 397 شهرستان کشور می باشد و از پرسشنامه مرکز آمار ایران برای بدست آوردن اطلاعات و شاخص سازی استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رابطه معناداری بین متغیرهای مستقل(توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه جمعیتی،شاخص بهداشت محیط مسکونی و شاخص تسهیلات مسکن) با متغیر وابسته(درون کوچ ...

معرفت‌شناسی یکی از بایسته‌های بنیادی هرنوع علم است تا بتواند به گونه‌ای مناسب و هدفمند به تبیین موضوع مورد نظرش بپردازد. برای علوم اجتماعی که دانشی نو‌ظهور و دارای پیچیدگی‌های فراوان از جمله موضوع و هدف آن است، داشتن یک روش‌شناسی متناسب با معرفت‌شناسیِ محکم‌بنیاد، می‌تواند در نزدیک شدن به رسالت این نحله کمک کند. یورگن هابرماس به عنوان یک فیلسوف و جامعه‌شناس پرنفوذ با آثار گسترده، و کارل پوپر به عنوان یک فیلسوف علم و سیاست با نظریه‌ی انتقادی‌اش به روش مرسوم کسب علم، می‌توانند ...

بیگانگی به مفهوم عام آن که برخی از جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی از آن به گونه ای گسترده برای تبیین برخی از اشکال کنش ها و واکنش ها به جریانات اجتماعی و واقعیت های پیرامونی ، فشارهای روانی، تحمیلات بیرونی و نیز توضیح انفصال فرد از نظام ارزش ها، باورها، هنجارها و اهداف فرهنگی استفاده کرده اند، از مفاهیمی است که در تاریخ تفکر اجتماعی قدمت و سابقه ای طولانی دارد. در سالهای اخیر مفهوم بیگانگی توجه فزاینده ی متخصصان علوم اجتماعی را به خود جلب نموده است، زیرا بالا بودن میزان ش ...

کارآفرینی یکی از حلقه های تاثیر گذار در امر توسعه پایدار اجتماعی است، چرا که با وجود خلاقیت و کارآفرینی، بستر لازم برای توسعه یا رشد فراهم می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر عواملی اجتماعی نظیر سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی، سرمایه روانشناختی، جامعه پذیری و انگیزه پیشرفت بر پتانسیل کارآفرینی دانشجویان است. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز در تمامی مقاطع در سال تحصیلی 93-1392 تشکیل می دهد که از بین آنها، 405 نفر براساس فرمول کوکران و با ا ...

موضوع پژوهش حاضر « بررسی رابطه ی بین میزان احساس امنیت اجتماعی و دینداری با آنومی اجتماعی در بین شهروندان شهر تبریز» می‌باشد. روش اجرای پژوهش حاضر از نوع پژوهش پیمایشی بود. جامعه آماری آن تمامی افراد بالای 18 سال شهر تبریز در زمان انجام پژوهش بوده است. حجم نمونه مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران 415 نفر تعیین شد که در تحلیل نهایی 422 نفر مورد بررسی قرار گرفته است. برای گردآوری اطلاعات پژوهش ترکیبی از پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد شده استفاده شده است. اهداف این پژوهش عبارتند ...

اثر مستقیم تغذیه بر تندرستی انسان از دیرباز، شناخته شده است. افراد انسانی از قرن‌ها قبل طی تجربه‌های مختلف پی به روش صحیح تغذیه برده و درطی هزاران سال تغذیه نموده و رشد کرده‌اند. رفتارهای تغذیه‌ای، مجموعه ای است از آداب و رسوم، عقاید و افکار و عرف ملت‌ها در زمینه‌های متعدد از قبیل طبخ و نگهداری مواد غذایی، انتخاب نوع غذاها، نحوه توزیع آنها در گروه های سنی و تمایلات از نظر علاقه‌مندی یا عدم علاقه‌مندی به انواع خوراکی‌ها .رفتارهای‌تغذیه‌ای یا الگوهای غذایی در فرهنگ‌ها، نژادها، ...