عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 755

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بطور کلی، مطالعه بنیادی پدیده هایی که در ساختارهای دارای ابعاد nm 100-1 اتفاق می افتد، بصورت زمینه جدیدی از پژوهش در آمده است که علم نانو نامیده می شود. شیمی سوپرامولکولی جایگزین قدرتمندی برای روشهای ساخت نانو می باشد. از طرفی مهندسی کریستال در شیمی مدرن زمینه پژوهشی جدیدی است که از همپوشانی شیمی سوپرامولکولی و شیمی مواد حاصل شده است و می‌تواند بصورت مدل سازی، ساخت پایین به بالا و نیز برنامه ریزی خواص شیمیایی و فیزیکی مواد کریستالی، تعریف ‌شود. با توجه به مطالب مذکور، سنتز و ...

پیشرفت سریع سیستم های الکترونیکی و ارتباط از راه دور و نیز استفاده روزافزون از امواج الکترومغناطیسی، مشکلاتی را در امور نظامی و ارتباطی (خصوصاً در ناحیه میکروویو) به وجود آورده است. لذا استفاده از جاذب های امواج بمنظور حفاظت از سیستم های الکترونیکی نظیر سیستم‌های موبایل در برابر اغتشاشات امواج الکترومغناطیسی، استتار تجهیزات جنگی از دید رادار دشمن و حفاظت از خطرات احتمالی جذب این امواج در بدن امری اجتناب ناپذیراست. مطالعات در مورد توسعه مواد جاذب امواج رادار در امور نظامی در ...

پژوهش صورت گرفته که در این رساله ارائه گردیده است در رابطه با بکارگیری شیمی کئوردیناسیون و شیمی درشت مولکولی در زمینه ی سنتز و طراحی پلیمرهای کئوردیناسیونی می باشد. افزون بر آن تغییرات جزئی در مواد واکنش دهنده و روند واکنش، تأثیرات قابل توجهی روی ساختار محصولات داشته است که این تأثیرات نیز مورد مطالعه قرارگرفته اند. عوامل کلیدی چون هندسه ی قشر کئوردیناسیونی فلز مرکزی، نوع لیگاند استفاده شده در ساختار کمپلکس ها، نسبت مولی فلز به لیگاند، نوع حلال و آنیون های بکار رفته در سنتز ...

بسیاری از موادی که بطور وسیع در زمینه های مختلف مثل صنایع بسته بندی، وسایل الکتریکی، پوششهای صنعتی و معماری و غیره کاربرد دارند، عایقهای الکتریکی هستند و به این دلیل بار الکتریسیته ساکن می تواند به آسانی روی بخشهایی از این مواد، در اثر مالش ایجاد شده و تا هزاران ولت در یکجا جمع گردد. سپس در اثر تماس با ماده دیگر با اختلاف پتانسیل زیاد باعث تخلیه الکتریکی و تولید جرقه نماید. برای غلبه بر مشکلات ناشی از بوجود آمدن بار الکتریکی ساکن، بهترین راه حل پایین آوردن مقاوت الکتریکی سطح ...

وینیل سیلانها حدواسط های سنتزی مهمی در تهیه تر کیبات آلی هستند. بعلت اینکه آنها اغلب با الکتروفیلها بصورت جهت ویژه و فضا ویژه واکنش می دهند، امروزه آنها جایگاه تثبیت شده ای در سنتز تر کیبات متنوع آلی بدست آورده اند. بعلت خواص مشابه 1و1- بیس (سیلیل) آلکنها با وینیل سیلانها، آنها توجه ویژه ای بعنوان حد واسط در سنتز آلی و آلی سیلیسیم جلب کرده اند. کاربرد 1و1- بیس (سیلیل) آلکنها بعنوان پیش ماده هایی برای تهیه کتونها، هچنین بعنوان حدواسط های مهم و متنوع در شیمی آلی سیلیسیم مانند آ ...

مایعات یونی بعنوان حلال های سازگار با محیط زیست در بخش های مختلف شیمی جایگزین حلال های آلی رایج شده اند. این ترکیبات که در محدوده وسیع دمایی بصورت مایع می باشند ترکیبی از کاتیون های آلی و آنیون های مختلف آلی و معدنی هستند. ترکیباتی که در دمای اتاق مایع بوده، مایعات یونی در دمای اتاق نامیده می شوند. از خصوصیات فیزیکوشیمیایی جالب توجه ترکیبات مذکور می توان به دارا بودن فشار بخار ناچیز، غیرقابل اشتعال بودن و قابلیت استخراج ترکیبات آلی و یون های فلزی اشاره نمود. در بخش اول کا ...

طیف بینی جذبی کاهش چرخه ای یکی از روشهای شناسایی در حال رشد برای ساختارهای ریز تجزیه ای مانند ساختارهای تجزیه کل می باشد. روشهای کاهش چرخه ای بر پایه تارهای نوری برای نمونه های مایع حدود تشخیص پائین، حساسیت بالا و پاسخ سریع را ارائه می کنند. طیف بینی کاهش چرخه ای در تارنوری حلقه ای (FLRDS) یکی از تکنیکهای کاهش چرخه ای بر پایه تارنوری است که توسط Loock در سال 2002 معرفی شده است. روشهای مختلفی برای تنظیم تارهای نوری در مقابل یکدیگر برای تشخیص شیمیایی پیشنهاد شده اند که بیشترین ...

برای این منظور خواص فیزیکی مانند دانسیته، سرعت صوت، ضرایب اسمزی، فعالیت و ویسکوزیته محلولهای مذکور در دماهای مختلف و در محدوده غلظتی گسترده اندازه گیری شده اند. بررسی خواص حجمی محلولها در طراحی فرآیندهای شیمیایی از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین مطالعه خواص حجمی محلولها بخش مهمی از مطالعات ترمودینامیک را تشکیل می دهد. با استفاده از داده های دانسیته و سرعت صوت، حجم مولی ظاهری و تراکم پذیری مولی ظاهری سیستمهای آبی دوتایی مایع یونی و سیستم های سه تایی مایع یونی با نمک محاسبه ...

پساب اغلب واحدهای رنگرزی و نساجی حاوی مقادیر قابل توجهی از ترکیبات رنگی هستند که این یک مشکل زیستی را ایجاد می کند. از جمله این ترکیبات رنگی آبی متیلن می باشد که به وسیله ی فرآیندهای اکسایش پیشرفته مثل تخریب فتوکاتالیزوری، شیمیایی و التراسونیکی قابل تخریب می باشد. در این کار پژوهشی تخریب آبی متیلن در حضور (آب اکسیژنه + التراسونیک) و (آب اکسیژنه + نانو ذرات اکسید روی + التراسونیک) مورد بررسی قرار گرفته است. از بررسی واکنش تخریب آبی متیلن در غلظتهای متفاوت آب اکسیژنه و نانو ذر ...