عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 328

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ادبیات پایداری به عنوان گونه‌ای از ادبیات، شاخه‌ها و ویژگی‌های گوناگونی دارد، بخشی از آن مربوط به آثاری است‌که در زندان نوشته شده و یا دربار? زندان و توصیف فضای آن به رشت? تحریر درآمده است و بیانگر رشادت و بردباری زندانیان و به اسارت گرفته شدگان در مقابل زندانبانان و ظلم بی‌حد آنان است. معصومه آباد، سیدناصرحسینی‌پور و محمدرضا براتی از جمله کسانی هستند که در آثار خودشان به توصیف فضای جانگزا و دلگیر زندان پرداخته‌اند، به گونه‌ای که هر خوانند? دل‌آگاهی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ...

آثار ادبي هر قومي در حقيقت جلوه‌گاه مسايل اجتماعي آن قوم به شمار مي‌رود و مهمترين نقش را در انتقال فرهنگ و دگرگوني آن دارد. تأثير و تأثر ادبيات و جامعه از يكديگر امري اجتناب‌ناپذير است. از‌ این‌رو شناخت قوانین و نهادهای اجتماعی، آداب و رسوم در حوزة ادبیات اهمّیّت فراوانی دارد. یکی از گسترده‌ترین بخش‌های ادبیات هر ملّتی ادبیات مربوط به کودکان و نوجوانان است که نقش مهمی در آماده‌سازي آن‌ها براي ورود به عرصة اجتماع ایفا می‌کند. در اين نوشتار تلاش گرديده است تا به شيوة توصيفي و ت ...

جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران تأثیرات مختلفی را بر جامعه ما داشته که از جمله این آثار می‌توان به نمود جنگ و پیامدهای آن در آثار ادبی (ادبیات پایداری) اشاره کرد. در آثار مربوط به ادبیات پایداری، از جنگ به عنوان یک واقعه تلخ ، آموزنده و در عین حال اثر گذار یاد شده که بر وقایع اجتماعی تأثیر مستقیم داشته است. در این پژوهش که با هدف بررسی جامعه انعکاس یافته در آثار داستانی مربوط به ادبیات پایداری صورت می‌گیرد، با فرض بر این که جنگ تحمیلی موجب گردیده تا بسیاری از وقایع اجتماع ...

چکیده ادبیات مظهر فرهنگ و ‌تجارب هر ملت است. انسان‌ها درگذر زمان از ادبیات برای انتقال اندیشه-ها، تجربیات و اهداف خود استفاده کرده‌اند. بخش مهمی از این ادبیات را که در پرورش ذوق و ماندگار کردن اندیشه‌ها در ذهن مخاطب نقش بسزایی دارد، ادبیات کودک تشکیل می‌دهد. ادبیات کودک دارای مولفه‌هایی ویژه است که آن را خاص گروه‌های سنی مخاطب خود قرار می‌دهد. وجود این مولفه‌ها در تمامی آثار وآفرینش‌های ادبی کودکان، ضروری وحائز اهمیت می‌باشد. ادبیات داستانی کودک یکی از این انواع ادبی است ...

ادبیات پایداری، به عنوان شاخه‌ای از ادبیات اجتماعی، یکی از اشکال بی‌همتای ادبیات متعهد است که نقش اساسی و مهمی را در سازماندهی و تشویق ملت‌های مبارز، در راه آزادی و رهایی ایفا می‌کند. مطالعات آثار منظوم و منثور ادبیات جهان نشان می‌دهد که از دیرباز، نمونه-های نسبتا تکامل یافته‌ای از این نوع ادبی، در فرهنگ مکتوب ملل مختلف حضور داشته‌است. اوضاع آشفت? ملت‌ها و شرایط نابسامان اجتماعی و سیاسی، شاعران زیادی را به سوی درونمایه-های پایداری سوق داده و از آنان شاعرانی مبارز ساخته ‌است ک ...

از موضوعاتی که در دوره معاصر مدنظر پژوهشگران قرارگرفته، بررسی بن‌مایه‌ها و مضامین پایداری در شعر شاعران معاصر است. ادبیّات پایداری گونه‌ای از ادبیات است که مقاومت و نبرد ملّت‌ها در برابر تجاوز دشمنان داخلی یا خارجی به حقوق و ارزش‌هایشان را بازگو می‌کند و بیانگر دردها و رنج‌هایی است که در برهه‌ای از تاریخ بر ملّتی تحمیل شده‌است. در حقیقت ادبیات پایداری به هرگونه تلاش و کوششی که در راه مبارزه با ظلم صورت پذیرد، گفته می‌شود. عباس باقری از جمله شاعران معاصر کشورمان در حوز? ادبیات ...

توسعه پایدار به شرایط بهتر زندگی برای تمام مردم جهان با توجه به امکانات موجود و نسل‌های آینده اشاره دارد. لازم است با ارزیابی صحیح تجارب کسب شده از نسل‌های پیشین و با توجه به تفکر شهر سازی حاکم، از منابع حیاتی و امکانات موجود در محیط استفاده مناسب کرده و با هدف ایجاد تعادل در محیط زیست‌شهری (در تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست میحطی و کالبدی) و دست‌یابی به توسعه‌ای جامع و پایدار، به ساماندهی شهر در یک قالب ساختاری مناسب بپردازیم. شهر زابل از حیث موقعیت جغرافیایی و تاریخی، نی ...

ظهور مدرنیسم در قرن بیستم و سیطرۀ آن بر حوزه های علم بشری از جمله ادبیات داستانی، رغبت نویسندگان را در بکارگیری شیوه های نوین روایی برانگیخت. یکی از شیوه های نوین روایت «جریان سیّال ذهن» نام دارد که نویسندگان این سبک با گرفتن مفاهیم «ناخودآگاه» و«زمان ذهنی» از دیدگاه روان شناسان و فلاسفه، داستان‌هایی خلق کردند که در آن‌ها، افکار شخصیت های داستانی بدون نظم و ترتیب و با بر هم زدن توالی زمانی ارائه می شود. تکنیک جریان سیّال ذهن با دارا بودن ویژگی های متعددی چون: زاویۀ دید درونی، ...

ادبیات پایداری شاخه‌ایست از ادبیات که نشان دهنده مقاومت و ایستادگی مردم برای دفاع از آرمان‌هایشان است. شعر پایداری در دوره معاصر نمود بسیاری پیدا کرده و شاعران زیادی مضامین و درون مایه‌های ادبیات پایداری را در اشعارشان به کار برده‌اند. امینه عدوان از جمله شاعران پایداری معاصر عربی است که با درد و رنجها و کشمکش‌های ملت عرب در رویارویی با دشمن ستمگر زیسته است. بخش اعظم اشعار او حول موضوع انتفاضه فلسطین می‌چرخد. شعر او بیان درد و رنجهای مردم فلسطین است و در آن نوید پیروزی و آیند ...