عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 142

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

علوم اجتماعی یکی از رشته های مفید و ضروری هر جامعه ای به شمار می رود اما به نظر می رسد به جهت ویژگیهای ساختاری و موانع بیرونی و نگرشی این علوم در مقایسه با علوم طبیعی مورد بی توجهی واقع شده اند. جهت شناخت چگونگی و چرایی نگرش ها نسبت به علوم اجتماعی، در این پژوهش به بررسی دیدگاه پزشکان نسبت به این علوم پرداخته و سعی شده است عامل های موثر در این باره مورد شناخت قرار گیرد. جامعه آماری کلیه پزشکان شهر یزد می باشند که تعداد 224 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب شده و از طریق ...

توسعه پایدار بدون شک با نظام آموزشی به دست می آید که در تعلیم و تربیت و آموزش مهارتها به دانش‏آموزان از توانایی بالایی برخوردار باشد. مهارتهای اجتماعی نقشی اساسی در زندگی اجتماعی دانش‏آموزان، تکامل شخصیت و باروری استعدادهای آنان داشته و از آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر انواع اختلالات روانی، اجتماعی و رفتاری جلوگیری می‌کند. به جهت اهمیت این مهارتها در بین دانش‏آموزان، این مطالعه به مقایسه مهارتهای اجتماعی دانش‌آموزان مدارس عادی و شبانه‏روزی پرداخته است. حجم نمونه 458 نفر از دانش‏آ ...

سلامت اجتماعی تابعی از عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی است. دانشجو پس از ورود به دانشگاه با محیط جدیدی روبه‌رو می‌شود که با زندگی قبلی و محیط اجتماعی گذشته وی متفاوت می‌باشد و در طی دوران تحصیل نیز با مسائل و مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد که هر کدام می‌تواند به‌سلامت اجتماعی او خدشه وارد کند. هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش عوامل تعیین‌کننده در سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه یزد است. روش بررسی، تلفیقی از روش کتابخانه‌ای و میدانی است که بدین منظور 384 نفر از دانشجویان دانشگاه یزد ...

یکی از مسائلی که در دوران مدرن و بیشتر در جوامع شهری بزرگ و پرجمعیت با آن مواجه ایم، مسئله بی تفاوتی شهروندان نسبت به همدیگر و جامعه است. بی تفاوتی اجتماعی حلقه حایل دوگانگی توسعه و توسعه نیافتگی در جوامع مدرن است. بی تفاوتی نوعی تلقی بدبینانه و احساس بدگمانی، حالتی انزواگرایانه، روندی منفعلانه، و به عبارت بهتر نوعی افسردگی اجتماعی است. و این معضل به وفور در فضای عمومی جامعه مشاهده می شود. از این رو، از منظر آسیب شناختی، بی‌تفاوتی نوعی بیماری اجتماعی شناخته می شود . اهمیت مطا ...

چکیده نشاط اجتماعی یکی از نیازهای اساسی و ضروری بشر است و امروزه از مولفه‌های حائز اهمیت در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. از تاثیرات نشاط اجتماعی در جامعه می‌توان به ارتقاء سلامت روانی و جسمانی، رشد معنوی، رشد علمی، امنیت اجتماعی، همبستگی اجتماعی، حس مسئولیت‌پذیری، افزایش رضایت از زندگی، افزایش امید در جامعه، زندگی متعادل و با ثبات، ارتقاء کیفیت زندگی، افزایش خلاقیت و نوآوری، کاهش جرایم، تعادل جسمی و روحی، رشد اقتصادی، افزایش طول عمر و ... اشاره نمود. با وجود اهمیت این موضوع بر ا ...

انزوای اجتماعی یکی از آسیب های اجتماعی است که طبق نظریات روانشناسان و جامعه شناسان، ممکن است بر اثر عوامل مختلفی از جمله ضعف سلامت اجتماعی، عدم برخورداری از حمایت اجتماعی، تصور منفی از خود و ویژگی های خود، عدم اشتغال و استقلال مالی ایجاد گردد. در این پژوهش، اثر تمام این متغیرها، به علاوه اثر دیدگاه های سنتی در مورد تجرد دختران و نیز دیدگاه های عرفی خانواده و خویشاوندان راجع به این موضوع و نوع تصور شخص از مقوله ازدواج، بر انزوای اجتماعی دختران مجرد بالای سی سال شهر یزد سنجیده ...
نمایه ها:
تجرد | 
فرهنگ | 

چکیده مطالعه حاضر به بررسی دوگانگی فرهنگی اختصاص دارد، پدیده‌ای که علی‌رغم اهمیت آن به ‌ویژه در بین جوانان پژوهشی در مورد آن صورت نگرفته است. دوگانگی فرهنگی در یک وضعیت آنومیک امکان ظهور می‌یابد، یعنی زمانی که افراد در انتخاب فرهنگ سنتی و یا مدرن دچار دوگانگی‌اند. جامعه آماری این پژوهش را کلیه جوانان 29-18 ساله شهر ایذه تشکیل داده‌اند. حجم نمونه این پژوهش بر اساس فرمول کوکران 383 نفر بوده است و ما برای افزایش دقت پژوهش، تعداد 420 نفر را به‌عنوان نمونه مورد بررسی قراردادیم. ت ...

این تحقیق به بازنمایی مشکلات اجتماعی در روزنامه های یومیه می پردازد. با توجه به نقش موثری که روزنامه ها در بین وسایل ارتباط جمعی در بیان مشکلات جامعه دارد، تحلیل محتوای این مشکلات می تواند به درک بهتر مشکلات اجتماعی جامعه و اولویت بندی آن بپردازد. پژوهش حاضر از نوع اسنادی و روش آن تحلیل محتوا بوده است. جامعه آماری، روزنامه های یومیه ایران در سال 1391 شمسی بوده است که تعداد 10 عنوان روزنامه (ابتکار، اعتماد، ایران، آفرینش، جام جم، رسالت، شرق، کیهان، مردم سالاری و وطن امروز) به ...

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر جهانی‌شدن فرهنگ بر بازاندیشی هویت اجتماعی جوانان شهر تهران پرداخته است. جامعه آماری تحقیق کلیه جوانان 18 تا 30 سال شهر تهران بوده، که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع پیمایشی می‌باشد و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد بود که از اعتبار و پایایی مناسبی برخوردار بود و روش نمونه‌گیری به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انجام گرفته است. یافته ها نشان داد که بین مت ...