عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 324

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه تصاویر دیجیتال نقش و کاربرد روزافزونی در زمینه‌های مختلف علمی پیدا کرده‌اند و بررسی ویژگی‌های آنها یکی از مسایل مهم و جالب توجه در علوم مختلف مهندسی و ریاضی می‌باشد. یافتن ساختارهای ریاضی برای بررسی این تصاویر تقریبا از ابتدای پیدایشِ (و در بعضی موارد به عنوان مجموعه‌های گسسته قبل از پیدایش‎ِ)‎ گرافیک کامپیوتری مورد نظر بوده است. یکی از گام‌های بلند در این زمینه توسط رزنفلد با معرفی توپولوژی دیجیتال مبتنی بر یک ساختار گرافی برای نقاط فضای ‎$\mathbb{Z}^{2}$‎ و ‎$\mathbb ...

فصل اول این پژوهش به نظریه‌ی کلی فرکتال‌ها و هندسه‌ی آن‌ها مرتبط است. هدف اصلی آن فراهم آوردن زمینه‌ای در ریاضیات مرتبط با فرکتال‌ها و ابعاد است در حدی که برای کاربران این موضوع، در ریاضی و دیگر علوم قابل درک باشد. فرکتال علم جدیدی در ریاضیات است که به‌عنوان زیر شاخه‌ای از آنالیز مختلط برای رفع ضعف‌های هندسه اقلیدسی و بیان و مدل‌سازی از پدیده‌های طبیعی، بسط و گسترش یافته است و روش‌های جدیدی را طرح می‌کند تا پیچیدگی بین اجزای طبیعی را با روابط ریاضی و قوانین هندسه تبیین کند. م ...

توزیع نیم-نرمال یکی از توزیع‌های احتمال است که به‌طور گسترده برای مدل‌سازی داده‌های نامنفی، به‌طور خاص، برای توصیف فرایند طول عمر تحت خستگی استفاده می‌شود. در این پژوهش سه تعمیم جدید از توزیع نیم-نرمال به‌شرح زیر معرفی می‌شود: • تعمیم اول، توزیعی با نام نیم-نرمال خط‌کسری است که از کشیدگی بیش‌تری نسبت به توزیع نیم- نرمال برخوردار است. این توزیع می‌تواند به‌عنوان خارج قسمت بین دو متغیر تصادفی مستقل نرمال (صورت کسر) و توزیع یکنواخت استاندارد توانی (مخرج کسر) بیان شود. • تعمیم دو ...

در این پایان‌نامه پس از بیان مفاهیم و مقدمات لازم‏، به معرفی مفهوم دانش و مجموعه‌های ناهموار پرداخته می‌شود سپس با ابزار مجموعه‌های ناهموار روند ساده‌سازی در پایگاه دانش‏، وابستگی در پایگاه دانش و مسأله نمایش دانش ارائه می‌شود. ...

زیرمجموعه A از فضای باناخ X را محدود گوییم هرگاه هر دنباله پوچ ضعیف ستاره در فضای دوگان X، روی A همگرای یکنواخت باشد، حال اگر هر مجموعه محدود در X، فشرده نسبی باشد، آنگاه X با خاصیت گلفاند-فیلیپس نامیده می شود. به طور معادل X دارای خاصیت گلفاند-فیلیپس است اگر و تنها اگر هر دنباله پوچ ضعیف و محدود در X نرم پوچ باشد. از این رو بررسی عملگرهای بین فضاهای باناخ که هر دنباله پوچ ضعیف و محدود را به یک دنباله نرم پوچ تصویر کند می تواند حائز اهمیت باشد. این عملگرها را کاملاً پیوسته م ...

در این پایان نامه به بررسی نظریه مطلوبیت و تعمیم آن می پردازیم. در فصل اول مقدماتی که شامل بعضی تعاریف و قضیه های لازم آورده می شود. در فصل دوم به بررسی ویژگی های جبری و جمع ترتیبی نرم ها و هم نرم های مثلثی می پردازیم. سپس نمایش نرم های مثلثی ارشمیدسی پیوسته را ارایه می دهیم. در فصل سوم به بررسی قضایایی روی اندازه های شبه جمعی و اندازه های شبه جمعی و اندازه های امکان می پردازیم. همچنین استقلال پیشامدها را روی انواع اندازه ها تعمیم می دهیم. و در انتهای این فصل به بررسی تجزیه ا ...

با توجه به کاربرد گراف‌ها برای مدل‌سازی بسیاری از ساختارها در علوم مختلف از جمله ریاضی، شیمی، بیوانفورماتیک و‎...، تولید گراف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. منظور از تولید یک کلاس خاص از گراف‌ها، ارائه الگوریتمی قابل اجرا است که همه‌ی گراف‌های موجود در آن کلاس را تولید کند. تولید کلاس‌های متعددی از گراف‌ها مانند کلاس فولرین‌ها، نانوتیوب‌ها، گراف‌های مکعبی و ...، تا به امروز مورد مطالعه قرار گرفته است. گراف‌ مکعبی یا سه‌منظم گراف‌ (ساده‌ای) است که درجه هر رأس آن $ 3 $ است. این ...

در این پایان‌نامه، پیرامون حل مسائل بهینه سازی خطی فازی بحث شد. در فصل اول، پیش نیازهای ریاضی مرتبط با مجموعه های فازی، بازه ی حسابی و اعداد فازی حسابی و انواع آن بیان گردید. در فصل دوم، رده بندی مسائل برنامه ریزی خطی فازی و اصطلاحات مرتبط با آن بیان و چند قضیه ی اساسی برای حل مسائل برنامه ریزی خطی فازی بیان و اثبات گردید. در ادامه، حالت های برنامه ریزی خطی فازی که عبارتند از تابع هدف فازی و قیود غیر فازی، تابع هدف غیر فازی و قیود فازی و تابع هدف و قیود فازی با ارائه مثالی ب ...

در این پایان‌نامه ابتدا با معرفی بینشی از مفاهیم مکانیک لاگرانژی و اصل هامیلتون زمینه را برای بررسی مفهوم وردش به‌صورت ریاضی مهیا می‌کنیم و سپس ضمن بیان ارتباط تابع هامیلتونی و تابع انرژی‏، با نحوه‌ی محاسبه تابع هامیلتونی آشنا می‌شویم. با معرفی برخی موارد استاندارد روی اصل ‎‎‎‎HP‎‎‏ در پی یافتن تعمیمی از تئوری استاندارد روی سیستم‌های هامیلتونی در زمینه ‎‎‎‎HP‎‎‏ هستیم و از آن‌جا با گسترش مفهوم مکانیک ‎‎‎‎HP‎‎‏ پیوسته و گسسته چگونگی رسیدن به یک گروه لی از فضاهای پیکربندی ...