عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده: دیری نخواهد پایید که حسابداری برخط به عنوان فن آوری برتر در عرصه ی حسابداری جایگاه خود را در سیستم اطلاعات مالی ایران پیدا خواهد نمود. این پدیده ی فنآورانه، عرف رایج و مصطلح سازمان ها و شرکت ها را در عملیات تخصصی خود متحول کرده و دگرگون می سازد. اهمیت این موضوع به خصوص با نگاه آسیب شناسانه به سیستم های اطلاعات حسابداری سنتی و به ویژه با عنایت به مزایای حسابداری برخط از قبیل تسریع و تدقیق در ذخیره سازی، پردازش و گزارش دهی، امکان تعامل میان تهیه کنندگان و استفاده کنند ...

مديريت ارتباط با مشتري و مديريت دانش بويژه در دنياي رقابتي امروز از جمله ابزار هاي استراتژيكي براي همه شركت ها هستند. علاوه بر اين ، دانش مشتري نيز يك عامل بسيار مهم در بكار گيري CRM است . مطالعات گوناگوني وجود دارند كه به بررسي نقش تعيين كننده عوامل مديريت دانش بر موفقيت CRM پرداخته اند . همچنين مطالعات گوناگوني وجود دارند كه نرخ و ميزان شكست بكارگيري استراتژي هاي CRM را بررسي كرده اند . اما موضوعي كه به آن در اين تحقيقات پرداخته نشده بود تاثير اين عوامل بر موفقيت CRM بود . ...

چکیده: هدف این پژوهش بررسی رابطه خوش‌بینی مدیریت و کارایی سرمایه‌گذاری وتأثیر آن بر ارزش شرکت است. در این پژوهش برای اندازه‌گیری متغیر مستقل که خوش‌بینی است از معیار نرخ پیش‌بینی سود هر سهم استفاده می‌شود و برای اندازه‌گیری متغیر وابسته کارایی سرمایه‌گذاری از فرصت‌های رشد سرمایه‌گذاری استفاده شده و شرکت‌ها به دو گروه کم‌سرمایه‌گذار و بیش‌سرمایه‌گذار تقسیم می‌شود و برای اندازه‌گیری ارزش شرکت متغیر کیوتوبین مورد استفاده قرار گرفته است. کلیه اطلاعات فوق با استفاده از داده‌های ب ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین ویژگی های هیات مدیره و مدیریت سود واقعی در بورس اوراق بهادار تهرانمی باشد.جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 113 شرکت می باشد. در این تحقیقویژگی های هیات مدیره شامل اندازه هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، تعداد جلسات هیات مدیره و دوگانگی مدیر عاملبه عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آن بر مدیریت سو ...
نمایه ها:

جهانی شدن اقتصاد و توسعه فناوری اطلاعات باعث گردیده بازار عرضه محور به بازار تقاضا محور تغییر یابد و سازمان‎ها برای حفظ و بقای خود به اهمیت ارضای نیاز مشتریان پی بردند. یکی از الگوهای نوین اقتصاد شبکه‎ای، مدیریت زنجیره تأمین است که به عنوان مجموعه‎ای از روش‎ها در جهت مدیریت و هماهنگی تمامی زنجیره، از مدیریت تأمین‎کننده تأمین‎کنندگان تا مشتری مشتریان تداوم می‎یابد. مدیریت زنجیره تأمین نیز همچون هر نظام و رهیافت مدیریتی به نظام سنجش عملکردی در جهت شناسایی موفقیت، تعیین میزان تح ...

هموارسازی سود مستلزم ایجاد یک توازن در چگونگی گزارشگری مالی در دوره جاری و آتی است و این توازن به باور مدیریت در مورد رخدادهای آتی وابسته است. مدیران خوش بین نسبت به سایر مدیران احتمال بیشتری به کسب سود در آینده می دهند و از این رو بیشتر تمایل دارند تا از این سود برای هموارکردن سود دوره جاری استفاده کنند. در این پژوهش ارتباط بین خوش بینی مدیریت با هموارسازی سود در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. نمونه تحقیق شامل 104 شرکت پذیرفته شد ...

تجدید ارائه این احتمال را افزایش می دهد که مدیران در انتخاب رویه های حسابداری به شکل فرصت طلبانه از اختیارات خود استفاده می کنند. بنابراین ، انتظار می رود که نگرانی های سرمایه گذاران درباره انتخاب رویه های حسابداری اختیاری مدیران بعد از تجدید ارائه افزایش یابد و منجر به افزایش در ریسک اطلاعاتی .اختیاری شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر ریسک اطلاعاتی شرکتها می باشد در واقع در این تحقیق منظور از ریسک اطلاعاتی، مدیریت سود فزاینده یا کاهنده انجام گرفته توس ...

ارزیابی بازده شرکت های مختلف مهمترین مسئله ای است که سرمایه گذاران در بازار سرمایه با آن مواجه اند. این پژوهش بررسی می کند که آیا یک تحلیل بنیادی ساده بر مبنای اطلاعات تاریخی حسابداری می تواند بازده سهام را پیش بینی کند. سرمایه گذاران بالقوه و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی برآنند تا شرکت های برتر و موفق را از شرکت های غیر برتر و نا موفق تمیز دهند تا به این وسیله تصمیمات مناسب تری را اتخاذ نمایند و یکی از روشهای تفکیک شرکتهای موفق و ناموفق، استفاده از نسبتهای مالی و تحلیل ...
نمایه ها:

حسابرسی فرآیند اطمینان بخشی در باره قابلیت اتکاء و مربوط بودن اطلاعات صورت های مالی است.وجود تضاد منافع میان سهامداران و مدیران،اهمیت ویژه ای به حسابرسی برای رفع این تضاد می دهد. ...