عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 995

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با مرور ادبیات توسعه انسانی و وفور منابع طبیعی مشخص می‌شود که وفور منابع طبیعی می-تواند باعث رشد و توسعه انسانی شود. نتایج مطالعات تجربی نشان می‌دهد که وفور منابع طبیعی علاوه بر اثرگذاری مستقیم، باعث انحرافاتی می‌شود که از طریق آنها اثر غیر مستقیمی بر توسعه انسانی دارد. یکی از این انحرافات فساد اداری می‌باشد. در این مطالعه سعی شده که ابتدا به صورت توصیفی و با استفاده از داده‌های مقطعی و سپس با استفاده از داده‌های تابلویی، رابطه وفور منابع طبیعی و توسعه انسانی از طریق فساد ادا ...

هدف از این تحقیق علمی، همانگونه که از عنوان آن بر می آید، مطالعه دریافت و خوانش "رمان نو" در ایران، ترجمه آن، و بررسی تاثیر این رمان بر روی خوانندگان ایرانی است. بنا براین، در فصل اول این تحقیق علمی که عنوان آن « دیدگاههای کلی » می باشد، ما تلاش کرده ایم تا توضیحاتی در باره تئوریهای زیباشناسی دریافت، علل ظهور رمان نودر فرانسه، ویژگیها و جهان بینی جدید آن که باعث برانگیختن محافل نقد عصرش شد، ارائه دهیم. برای دریافتن ظهور "رمان نو" در ایران، ما مبادرت به بررسی تاریخ گسترده ا ...

چکیده: یکی از حوادث مهمی که تأثیر زیادی در جامع? ما گذاشته است، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است. یکی از عرصه‌های مهم تجلی سیمای حوادث اجتماعی، حوز? ادبیات و هنر است. در این مورد رمان بیش از هم? قالب‌های ادبی مورد توجه است. در این پایان‌نامه بن‌مایه‌های مفاهیم و آثار و فرهنگ جنگ و عموماً ادبیات پایداری از قبیل ترسیم چهر? رنج‌کشید? مردم، دعوت مردم به مبارزه، بیان جنایت‌ها و بیداد‌ها، توصیف احوال شهیدان، القای امید به آینده و پیروزی موعود، ستایش آزادی و آزادگی، پا‌فشاری بر حق و ...
نمایه ها:
رمان | 
جنگ | 
رمان | 
جنگ | 

در حیطه ادبیات معاصر فرانسه نویسندگان زیادی درصدد تنوع دهی به نوع نثر داستان پردازی برآمده اند که از بین آنها می توان به ژان-ماری گوستاو لُ کلزیو اشاره کرد. فهم زبان یک متن و تقابل آن با جامعه در پذیرش پدیده-های متنی و اَشکال منفعل درون-متنی، چارچوبهای نوین زبان داستانی، از ورای کنکاش در ماهیت و تحولات فرد و اجتماع، فرضیات گوناگونی را در تحلیل نوشتار لوکلزیو ایجاد می‌کند. و رابطه شخصیت با دیگری، با ساختارها و شرایط اجتماعی، در بطن چارچوبهای داستان‌پردازی و منطبق با ساختاره ...

هدف از این تحقیق علمی، همانگونه که از عنوان آن بر می آید، مطالعه بر روی این نکته ی مهم است که چگونه می توان خوانش چندین جنبه ای متون ادبی فرانسه را در دانشگاه های ایران تدریس کرد. بنا بر این، در فصل اول این تحقیق علمی که عنوان آن « مفهوم ادبیات » می باشد، ما تلاش کرده ایم تا به این سوال اساسی جواب دهیم که ادبیات چیست که باید آنرا در دانشگاه تدریس کرد ؟ در پی یافتن جواب این سوال، ما مبادرت به کشف دامنه ی وسیع و گسترده ادبیات نموده ایم که دربرگیرنده ی نکات ساختاری شامل همه ی ج ...

ادبیات حماسی یکی از گسترده ترین حوزه های ادبیات فارسی محسوب می شود. آثار بسیار ارزنده و گرانقدری در این حوزه آفریده شده اند و به جرات می توان گفت یکی از بخش های قوی و موفق ادبیات فارسی همین ادبیات حماسی است. موفقیت این نوع از انواع ادبی از آن روست که اثاری چون شاهنامه فردوسی سرسلسه و راه مبین حماسی سرایی ملی میهنی در ایران در برهه ای به علل مختلف دچار رکورد شد، اما با ورود دین مبین اسلام جلوه ی دیگری از حماسه پردازی آغاز گشت و حماسه ها به شخصیت های مذهبی محبوب و معصومی تبدیل ...

عدم تحقق آرمانهای روشنفکران و نخبگان مشروطه طلب موجب شد، تا برخی از ایشان از تحقق نهادینه شدن اعتقاد به برابری، عدالت و آزادی در جامعه ایران نا امید شوند و آرمان خود را در اهداف ملموس تری چون، حفظ استقلال کشور و تمامیت ارضی آن با تقویت احساسات ناسیونالیستی در افراد جامعه ولو به زور سرنیزه حکومت دیکتاتوری، و ملی گرا دنبال کنند. در چنین اوضاعی رضا شاه با حمایت این گروهها، بر اریکه سلطنت ایران تکیه زد و در راستای نهادینه کردن اندیشه های مطلوب ایشان، به متمرکز نمودن سازمان فرهنگی ...

نگاه، موضوع، فکر، نحوه بیان، ساختار، لحن و بسیاری از عناصر جمال‌شناختی این اشعار مربوط به تأثیرپذیری آنها از منابع خارجی است. شعر «یاد آر ز شمع مرده» دهخدا از نظر تاریخی و ادبی جایگاه ویژه‌ای در تاریخ ادبیات و شعر عصر جدید فارسی دارد و اولین شعر مهم و تأثیرگذار فارسی است که به صورت مستقیم از شعر غربی تأثیر پذیرفته است. تصاویر مشترکی میان این شعر و شعر «به یاد آر» آلفرد دو موسه و هم‌چنین شعر «یاد ایت بنی» رجائی‌زاده وجود دارد. در سیر تحول شعر فارسی، گروهی از تجددطلبان، تئوری خ ...

گسترش علوم جدید یکی از پیش‌زمینه‌های توسعه و ترقی هست و رشد و گسترش علوم عقلانی و دانش تجربی به عنوان ارکان توسعه و ترقی شمرده می‌شود. از آنجا که لازمه توسعه کشور، به‌کارگیری علم در معنای واقعی خودش می باشد که شامل علوم عقلی و تجربی است، اما بیشینه علوم این عصر با توجه به سفرنامه‌های خارجی در حوزه? ادبیات و علوم نقلی بوده است. تبیین وضعیت علوم در ایران عصر ناصرالدین‌شاه قاجار بر اساس سفرنامه‌های خارجی هدف اصلی این پژوهش و روش به کار گرفته‌شده در آن توصیفی-تحلیلی هست. این که ک ...
نمایه ها:
علوم |