عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 54

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مسئله‎ی بررسی الگوهای گسترش بیماری‎‎های مسری بر اساس مدل‎‎های ریاضی، یکی از ابزارهای نوین در پیش‎‎بینی رفتار این بیماری‎‎ها در جوامع بشری است. مدل‎‎های متعددی با نماد گذاری SEIR,SIR,SI‎ و ... جهت شبیه‎‎سازی این الگوها مورد توجه و استفاده قرار دارند. در این پایان‎‎نامه یک مدل از الگوی گسترش آنفلوانزای مرغی را در جمعیت انسان‎‎ها ارائه می‎‎دهیم. همچنین به فرایند جهش ویروس آنفلوانزای مرغی در بدن انسان توجه می‎کنیم. سپس با تحلیل این مدل، نحوه‎‎ی رفتار و گسترش بیماری را مورد بررسی ...

در این پایان نامه یک مدل برای HIV به وسیله درمان ضد ویروسی (ART) مبتنی بر RTI را مطالعه می کنیم. تحلیل ریاضی برای رفتار سراسری و انشعاب‌های این مدل در یک خانواده از پارامتر‌های مختلف ارائه می کنیم. ...

در این پایان نامه ابتدا مسأله کمینه سازی یک تابع هدف خطی مقید به قیود تساوی تحت رابطه ماکزیمم ‎ -tنرم فازی را در نظر می‎گیریم که در آن ‎T یک ‎-tنرم پیوسته است. بدین منظور دو بحث کلی را ارائه می‎کنیم .‎ ابتدا دو توسیع بر اساس نتایجی که فنگ و همکاران بدست آورده‎اند ارائه می شود. در این توسیع‎ها قیود فازی تحت روابط ماکزیمم - حاصلضرب یا ماکزیمم - مینیمم در نظر گرفته می‎شوند. سپس روندی برای حل مسائل بهینه سازی با قیود تساوی تحت ماکزیمم ‎نرم ارشمیدسی معرفی خواهد شد.‎ در ادامه مسأ ...

در این پایان‌نامه ابتدا روش شبه‏ طیفی گوس-لژاندر انتقال یافته ‎(ShLG)‎ را برای مسائل کنترل بهینه‌ی تأخیری ‏توسعه می‏‌دهیم. با تقسیم دامنه به یک شبکه یکنواخت بر اساس ‏پارامترهای تأخیر، مسأله‏‌ی کنترل بهینه‌ی تأخیری خطی مقید‏‏، به یک مسأله‌ی برنامه‏‌ریزی ریاضی درجه دوم تبدیل ‏می‌شود. سپس این روش را با استفاده از شبه خطی‌سازی به مسائل غیرخطی توسعه می‌دهیم. با استفاده از این طرح‏، مسأله‌ی‏ کنترل بهینه‌ی تأخیری غیرخطی مقید، با دنباله‌ای از مسائل خطی درجه دوم مقید جایگزین می‌شود که ...

در این رساله برخی از مدل‌های ریاضی ارائه شده برای درمان سرطان را معرفی می‌نماییم، سپس مدل‌های پیشنهادی خودمان را بر پایه دلایل بیولوژی ارائه می‌نماییم و به بررسی رفتار آنها می‌پردازیم. با توجه به مشاهدات آزمایشگاهی رخ داده در روند ویروس‌درمانی سرطان می‌بینیم که پس از تزریق ویروس به توده سرطانی مدت زمانی طول می‌کشد تا تغییری در سایز تومور مشاهده نماییم و این تاخیر، تغییرات اساسی در درمان ایجاد می‌کند. در معادله بدون تاخیر، انشعاب هاف رخ نمی‌دهد اما در معادله تاخیری که ارائ ...

عریف می‌شود. در این صورت ‎R_{E} ‎ یک نیم مشبکه‎‎ نسبت به رابطه ترتیب ‎$ \leq $‎ است که به صورت ‎$ [x]\leq [y] $‎ اگر و فقط اگر ‎$ ann_{R}(y)\subseteq ann_{R}(x) $‎، تعریف می‌شود. در این پایان‌نامه بررسی می‌کنیم چه زمانی ‎$ R_{E} $‎ یک مشبکه است و به ارتباط آن با زمانی که ‎$ R $‎ یک حلقه به‌طور ضعیف مکمل است یا در شرط پوچ ساز صدق می‌کند می‌پردازیم. به‌علاوه بررسی می‌کنیم که چه زمانی ‎$ R $‎ یک نیم مشبکه‎‎ نسبت به ترتیب آبیان است که به صورت ‎$ x\leq y $‎ اگر و فقط اگر ‎$ xy=x^{ ...

‏ تحلیل پوششی داده‌ها‏، تکنیکی مبتنی بر برنامه‌ریزی ریاضی برای محاسبه‌ی کارایی نسبی مجموعه‌ای از واحدهای تصمیم‌گیرنده است که با استفاد‎‏ه از چندین ورودی مشابه‏، خروجی‌های مشابه تولید می‌کنند. روش کارایی ارز‏ش‏، روشی برای لحاظ کردن اطلاعات ‏ترجیح در تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد. این روش زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تصمیم‌گیرنده ترجیحات خود را از طریق تعیین واحد تصمیم‌گیرنده با بیش‌ترین یا کم‌ترین ترجیح بیان می‌کند که این واحد تصمیم‌گیرنده می‌تواند یک واحد موجود یا مجازی ب ...

مفاهیم اشنقاق های تعمیم یافنه و اشنقاق های تعمیم یافنه در نفطه صفر و نگاشت هسته به برد پایا دارای روابط داخلی بسیاری با اشتقاق ها و اشتقاق های موضعی اند در این تحقیق ابتدا به بیان مفاهیمی در مورد نگاشت های اشتقاق پذیر روی جبر های عملگری و انواع آن می پردازیم و سپس شرایطی را بررسی می کنیم که نگاشت اشتقاق پذیر تعمیم یافته در نفطه صفر را تبدیل به نگاشت اشتقاق پذیر تعمیم یافته کند. ...

در این پایان‌نامه رده‌ی جدیدی از نگاشت‌های غیرخطی که در شرط (B) صدق می‌کنیم. همچنین، قضایای نقطه‌ثابت از نوع پزی، بالیُون و اصول نیم‌بسته را برای نگاشت‌های با شرط (B) مطالعه می‌نمائیم. بعلاوه، قضایای همگرایی ضعیف برای مسائل تعادل و نقاط ثابت نگاشت‌های با شرط (B) را بررسی می‌کنیم. ...