عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 302

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سال های اخیر مایعات یونی یکی از مهمترین زمینه های در حال رشد در علم شیمی محسوب می شوند. مایعات یونی به خاطر خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردشان نظیر فشار بخار ناچیز پایداری خوب در هوا رطوبت پایداری حرارتی شیمیایی و قابلیت بازیافت توجه زیادی را در زمینه های مختلف نظیر سنتز کاتالیزگر جداسازی الکتروشیمی بیوشیمی و بسپارش به خود جلب کرده اند. اخیرا تحقیق در زمینه مایعات یونی روی مایعات یونی عامل دار متمرکز شده است که عملکرد ویژه ای بر حسب گروه عاملی متصل به بخش کاتیونی ...

در این پایان‌نامه برخی از ترکیبات هتروسیکلی جالب مانند پیرازولها، ایمیدازولها و پریمیدینها در حلال تری فلوئورو اتانول و کاتالیزگرهای سولفوریک اسید تثبیت شده روی سیلیکاژل ?(H2SO4/SiO2) و کربن مزو حفره‌ی منظم سولفونه شده (CMK-5-SO3H) که اسیدهای جامد، کارا و سازگار با محیط زیست می‌باشند با راندمان بالا سنتز شدند. مشتقات 4-بروموپیرازول در مجاورت H2SO4/SiO2 بعنوان کاتالیزگر بدون حلال سنتز شدند. پیرازولهای 1 ،4، 5- سه استخلافه تحت شرایط بدون حلال و کاتالیزگر و با استفاده از ...

سنتز مشتقات ایمیدازول و بنزایمیدازول از واکنش‌های مهم در شیمی آلی به شمار می‌روند. در این تحقیق واکنش بین انواع مختلفی از آلدهید‌‌های آروماتیک و آمونیوم استات با بنزیل، در حلال اتیلن گلیکول و همین طور تحت شرایط بدون حلال، با استفاده از کاتالیزگر اسیدی نانو‌حفرهSBA-15-Ph-PrSO3H ، مشتقات ایمیدازول مرتبط را با بازده عالی ایجاد کرد . واکنش دی‌آمین‌ها با تری آلکیل اورتوفرمات‌ها تحت شرایط بدون حلال در مجاورت SBA-15-Ph-PrSO3H به عنوان کاتالیزگر مشتقات بنزایمیدازول را با بازده عالی ...

مشتقات کوئین اکسالین، نشر کننده فلوئورسانس بسیار خوبی برای واکنش‌های نورتابی شیمیایی پر اکسی اگزالات می‌باشند. واکنش پراکسی اگزالات ها مانند بیس (2،4،6-تری کلروفنیل) اگزالات با هیدروژن پراکسید می‌تواند با شکل گیری حد واسط دای اکستان دایون انرژی را به یک فلوئورفور انتقال دهد. دو مشتق کوئین اکسالین به عنوان فلوئورفور برای سیستم پراکسی اگزالات مورد استفاده قرار گرفته است که می‌توانند نور سبزی را تولید کنند. رابطه میان شدت نورتابی شیمیایی و غلظت فلوئورفور، پراکسی اگزالات، سدیم سا ...

در این پروژه، نانو ذرات اکسید روی، اکسید تیتانیم و طلا با روش های ساده و ارزان مکانوشیمیایی، سل-ژل و رسوبگیری تهیه شدند و قطر ذرات آنها با روش های مختلف از جمله پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری اندازه گیری شد. با توجه به فعالیت کاتالیزگری قابل توجه نانو اکسیدروی و نانو اکسیدتیتانیم در تعدادی از واکنش‌های آلی، آزمایش های متعددی برای بررسی فعالیت کاتالیزگری این نانوکاتالیزگرها در واکنش های N-فرمیل دارشدن آمین‌ها، تهیه بنزایمیدازول ها و کوئینوکسالین ها صورت گرفت. ...

سنتز β- انامینون‌ها از واکنش‌های مهم در شیمی آلی به شمار می‌روند. دراین تحقیق انواع مختلفی از انامینون‌ها با راندمان بسیار خوبی از واکنش میان آمین‌های آروماتیک با 1،3-دی کتون‌ها و 1،3- کتو استر‌هایحلقوی و غیر حلقوی با استفاده از نانو سیلیکا بعنوان کاتالیزگر تحت شرایط ملایم و بدون حلال سنتز شدند(شمایI). (شمایI) همچنین از واکنش β- انامینون‌ها و بنزآلدهید‌های آروماتیک در شرایط بدون حلال با استفاده از کاتالیزگر نانو NiOبرای سنتز مشتقات آکریدینبا راندمان بالا تهیه شد(شمای ...

مشتقات فوران، نشر کننده فلوئورسانس بسیار خوبی برای واکنش‌های نورتابی شیمیایی پراکسی اکسالات‌ها می-باشند. واکنش پراکسی اکسالات‌ها مانند بیس (2،4، 6- تری کلروفنیل) اکسالات با هیدروژن پراکسید می‌تواند با شکل-گیری حدواسط دی اُکستان دی اُن انرژی را به یک فلوئورسر انتقال دهد. مشتق جدید فوران (دی‌اتیل-2-‌(ترشیوبوتیل-آمینو)-5-‌دی‌فنیل-3و4- فوران‌ دی‌کربوکسیلات) به عنوان فلوئورسر برای سیستم پراکسی اکسالات‌ مورد استفاده قرار گرفته است که می‌تواند نور آبی را تولید کند. رابطه میان شدت نو ...

کوجیک اسید و مشتقات آن به دلیل خواص زیست شناختی مهمی نظیر ضد ایدز، ضد قارچ، ضد تشنج، ضد التهاب و ضد باکتری از جایگاه ویژه‌ای در شیمی آلی و شیمی دارویی برخوردار می‌باشند. علاوه بر این، برخی از ترکیبات 2-آمینو-H4-پیران‌ و پیرانو [b-2،3] پیران استخلاف دار شده دارای فعالیت‌های زیستی و دارویی می‌باشند. به علت اهمیت سنتزی این ترکیبات، بر آن شدیم تا در این پروژه به سنتز مشتقاتی از این دسته با گروه‌های عاملی مختلف از طریق واکنش سه جزیی تک مرحله‌ای بین آلدهیدهای مختلف، مالونونیتریل ...

نورتابی الکتروشیمیایی شامل ایجاد گونه‌هایی روی سطح الکترود است، که منجر به واکنش انتقال الکترون و ایجاد گونه برانگیخته می‌شود و گونه برانگیخته در برگشت به حالت پایه، نور نشر می‌کند. داروی دوکسیل‌آمین در گروه اتانول‌آمین‌ها و یک آنتی-هیستامین می‌باشد و عملکرد ضدّ آلرژی و خواب‌‌آور دارد. مهمترین نام تجاری این دارو یونیسوم است. نورتابی الکتروشیمیایی تریس روتنیوم بی‌پیریدین به صورت گسترده و بخصوص در مواردی که آنالیت فاقد گروه کروموفور است، به عنوان روش آشکارسازی برای داروها و آن ...