عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 199

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حقوق شهروندی یکی از حوزه های نسبتاً جدید در حقوق عمومی و کیفری است و در سالهای اخیر توجه زیادی را به خود معطوف کرده است. مفهوم و مصادیق حقوق شهروندی، نهادهای مسئول آن و تضمینات اجرای آن بخش عمده مباحث را در این زمینه به خود اختصاص داده است. در این میان نقش نیروهای انتظامی و پلیس در تضمین و رعایت حقوق شهروندان بیشتر به چشم می خورد. چراکه آنها از یک سو وظیفه برقراری امنیت اجتماعی و مبارزه با هرگونه فساد و ناهنجاری در جامعه را بر عهده دارند و از سوی دیگر نباید هیچگونه اقد ...

هر انسانی در کنار حقوقی که بر دیگران دارد، تکالیفی نیز نسبت به آن ها دارد. هر حقی، در برابر خود تکلیف و وظیفه‌ای دارد. در همین راستا عابر پیاده هم از حقوق مشخصی برخوردار بوده و به تبع آن دارای تکالیف قانونی مهمی نیز می باشد. به موجب قوانین، منظور از عابر پیاده کسی است که بدون استفاده از هیچ نوع وسیله نقلیه موتوری یا غیرموتوری در راه حرکت کند. در قوانین نیز متناسب با این تعریف قواعدی برای آن تعیین شده است. بررسی سیر تدوین و تقنین قوانین نشان می دهد نگاه قانونگذار به مقوله عابر ...

این پژوهش درصدد توضیح و تبیین تأثیرپذیری تسخیرکنندگان سفارت آمریکا(دانشجویان پیرو خط‌امام) از اندیشه‌های گفتمان اسلام‌گرا، گفتمان بومی‌گرا،گفتمان چپ و ملی‌گرا در دهه‌های 40و50 می‌باشد. البته برای روشن شدن موضوع نیم نگاهی هم به دوره‌های قبل از این تاریخ دارد. پژوهش حاضر از یکسو درصدد توضیح وجود بی‌اعتمادی نسبت به آمریکا _ ناشی از کودتای 28مرداد 1332_ است که با حمایت آمریکا از حکومت پهلوی در طول دوره پهلوی دوم تشدید می‌شود و از سوی دیگر گروهها و نیروهای انقلابی درصدد همین حمایت ...

آنچه در این پژوهش مورد بحث واقع گردیده است بررسی یکی از موضوعات مهم حقوق مدنی است. توجه به «حق» و اعمال و اجرای آن از دیر باز مورد توجه انسانها بوده ، و جوامع بشری در پیرامون این موضوع مناقشات فراوانی را به خود دیده است. «حقوق مالی» نیز که از اقسام «حق» به شمار می رود از جمله مباحث مهم حقوق مدنی بوده و آشنایی با قلمرو اختیار و موانع پیش روی در اعمال تصرف در این نوع از حق ، دارای فواید علمی و نیز عملی فراوانی است. به ویژه آنکه تا به حال از دیدگاه مزبور ، این نوع از حقوق مورد ...

حق آزادی تجمعات به طور گسترده‌ای در سطح بین المللی، منطقه‌ای و ملی در اسناد مختلف حقوق بشری در زمره حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. این آزادی افراد را قادر می‌سازد تا با یکدیگر تجمع نموده و به طور جمعی مصالح و منافع مشترکشان را بیان نموده یا ارتقاء بخشیده و از آنها دفاع نمایند. چنین تجمعی می‌تواند به منظور پی‌گیری یا دستیابی به هدفی مشترک اعم از مسایل و موضوعات سیاسی، مذهبی، ‌اعتقادی، ‌اقتصادی، شغلی، اجتماعی ورزشی، فرهنگی یا حرفه‌ای باشد. این آزادی در اعلامیه های ...

جرم سیاسی یکی از چالش برانگیزترین مفاهیم حقوق کیفری است که در طی ادوار مختلف ، حسب میزان پا‌یندی حکومت‌ها به آزاداندیشی، حقوق سیاسی شهروندان و البته ایدئولوژی حاکم برجامعه ، با واکنش‌‌های کیفری متفاوتی همراه بوده است . هرچند رژیم ارفاقی جرم سیاسی وامدار نظام حقوقی رومی_ژرمنی به ویژه کشور فرانسه ‌می‌باشد، لکن در نظام تقنینی این کشور تعریفی کاربردی از جرم سیاسی مشاهده نمی‌شود و تشخیص مصادیق آن مرهون رویه قضایی این کشور است. در نظام کیفری ایران که با اقتباس از نظام حقوقی رومی ...
نمایه ها:
آثار | 

*چکیده: جرائمی که با عنوان جنایات بین المللی از آنها یاد می شود جرائمی هستند که به شدت ارکان همبستگی بین ملتها نظیر: نظم ، صلح و امنیت جامعه‌ی بین المللی را مورد تهدید قرار می دهند از اینرو، ضرورت بر خورد جدی با مرتکبان این جرایم، در غالب یک بسیج جهانی و به شکلی موثر، به وضوح احساس می شود. پیش شرط حصول چنین مطلوبی، وجود سیستم قضایی و تقنینی مستقل، با دامنه ی صلاحیتی نامحدود در سطح جامعه ی جهانی یا جنبش نظام های قضائی ملی در این راستا ست که این امر نیز، مستلزم جرم انگاری ...
نمایه ها:
]چالش | 

زبان افزون بر یک عامل ارتباطی میان جوامع انسانی ، از نظر فرهنگی نیز دارای اهمیت است . امروزه در جهان کمتر کشوری است که از تنوع زبانی برخوردار نباشد. در این راستا نیز چندین سند بین المللی نیز در جهت ترویج و حمایت از تنوع فرهنگی وبه ویژه حقوق زبانی به تصویب رسیده اند. ازآن میان می توان به میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک، اعلامیه‌ی جهانی حقوق زبانی اشاره کرد. با توجه به اهمیتی که در دهه‌های اخیر در اسناد بین المللی به این حقوق داده شده است، توجه به آن در نظام حقوقی ...

رشد و توسعه تجارت بین المللی به یکنواختی قوانین و مقررات نیاز دارد. مشکلاتی که در تجارت خارجی وجود دارد ناشی از روشهای متفاوتی است که کشورها در تنظیم مقررات راجع به بیع بین الملل اتخاذ کرده اند. جامعه حقوقی سعی کرده است حقوق داخلی کشورها را با ابزارهای قانونگزاری و غیر قانونگزاری یکنواخت کند. با توجه به این زمینه تجزیه و تحلیل در این نوشتار برکنوانسیون بیع بین المللی مصوب1980وین، اصول قراردادهای تجاری بین المللی موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی مصوب 1994و اصول حقوق ...