عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 82

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مفهوم ریاضیات فازی اولین بار توسط لطفی زاده در سال 1965 معرفی گردید. از آن به بعد بسیاری از ریاضیدانان تلاش های خود را جهت ارائه مفهوم فازی در زمینه های مختلف ریاضی از جمله جبر آغاز نمودند. امروزه جبر جابجایی فازی طرفداران زیادی در دنیا دارد. در این پایان نامه ابتدا مفاهیم اولیه جبر جابجایی فازی را مطالعه می کنیم. سپس زیرمدولهای اول فازی را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم. مجموعه همه زیرمدولهای اول فازی یک مدول را مجهز به یک توپولوژی به نام توپولوژی زاریسکی می نماییم. در آخر ...

معادلات انتگرال ولترا- فردهلم که یکی از کاربردترین معادلات انتگرال می باشد را مد نظر قرار داده و مطالعه اولیه در مورد این دسته از معادلات را با استفاده از منابع و مراجع مختلف انجام می دهیم. باتوجه به اینکه روش های مستقیم و تکراری مختلف هستند ما روش خاصی از این روش ها را در نظر خواهیم گرفت لذا بر حسب نیاز باد تسلط کامل روی این دسته از روش ها داشته باشیم. روش هم محلی را که جز روش های مستقیم و روش نقطه ثابت را که جز روش های تکراری می باشند در نظر گرفته و معادله انتگرال ولترا-فرد ...

جبرهای نویکوو در برخی مفاهیم فیزیکی و ریاضی ظاهر شده‌اند. برای اولین بار در مطالعه عملگرها‌ی همیلتونی مربوط به انتگرال‌گیری برخی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی معرفی شدند. همچنین در ارتباط با کروشه پواسون از نوع هیدرودینامیک و معادلات یانگ -باکستر نیز ظاهر شده‌اند. در این پایان نامه ساختار‌های نویکوو را بررسی می‌کنیم علاقمندیم که بدانیم وجود یک ساختار نویکوو روی جبرلی آن را حل‌پذیر می‌کند یا نه؟برعکس دنبال جبرهای‌لی حل‌پذیری می‌گردیم که هیچ ساختار نویکووی نپذیرد. درکل درب ...

‏در این پایان‌نامه به مطالعه یکی از نظریه‌های جذاب صد سال اخیر ریاضی بنام نظریه رمزی می‌پردازیم. به بیان دقیق تر در این پایان‌نامه‏، به بیان صورتهای مختلفی از قضیه ای موسوم به قضیه رمزی که خود تعمیمی از اصل لانه کبوتری است پرداخته و از آن عددی موسوم به عدد رمزی را برای گرافها و ابرگرافها تعریف می‌کنیم. بیان برخی از نتایج شناخته شده در این مورد کار بعدی ما است. در فصل آخر نیز به اثبات مقدار دقیق عدد رمزی ‎r(Cn; Cn)در ابرگرافهای کامل 3-یکنواخت می‌پردازیم که در آن ‎‎Cn یک‎‎ دور ...

یکی از بنیادی ترین مسائل در جبر جابجایی مطالعه ی ایده آلهای اول وابسته ی مدولها روی حلقه های جابجایی و یکدار و نوتری است. در صورتی که یک مدول روی یک حلقه ی غیرنوتری مثل باشد، مطالعه ی مجموعه ی ایده آلهای اول وابسته ی به شکل سنتی آن چندان سودمند نیست و از همین رو مفهوم ایده آلهای اول وابسته برای این مدولها به اشکال کاملا متفاوتی تعمیم یافته است. از جمله ی این موارد میتوان به مفاهیم مجموعه ی ایده آلهای اول بورباکی ، مجموعه ی ایده آلهای اول بورباکی ضعیف ، مجموعه ی ایدهآلهای ...

در این پایان نامه گروه فازی، حلقه فازی، ایده آل فازی،ایده آل اول فازی و ایده آل ماکسیمال فازی مورد مطالعه قرار گرفته اند. ...
نمایه ها:
فازی | 

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی مرتبه کسری FPDEs)) حالت کلی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی کلاسیک (OPDEs) هستند. روش عددی مورد بررسی، تعمیمی از روش میانگین وزنی برای معادلات پخش معمولی می باشد. که دقت این روش ها برای یک سری از معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی کسری لز 0≤r≤1و (r≠1/2) از مرتبه hو T و برای r=1/2 از مرتبه h و T^2 می باشد که در آن 0≤r≤1 پارامتر وزن نام دارد. اینی روش ها به ازای 0≤r≤1/2 بدون شرط پایداری و برای 1/2...

دراین پایان نامه پایداری معادله تابعی ((f(x) = af(h(x)) + f(−h(x را با شرایطی که روی aوb و تابع hدر نظر می گیریم بررسی می کنیم.نتایج حاصله در این پایداری رابرای معادلات تابعی با چندین متغیر به کار خواهیم برد.همچنین پایداری معادله تابعی ((f(x) = af(h(x)) + bf(−h(x در حالت یکنواخت فازی بررسی می کنیم. ...

در این پایان نامه ابتدا به بررسی پایداری هایرز-اولام-راسیاس پایداری معادلات تابعی مکعبی f (x +y +2z) +f (x +y ?2z) +f (2x)+f (2y) 2= f (x +y)+ 2f (x + z) +2f (x ? z) +2f (y + z) +2f (y ?z) . و f (2x +y)+f (2x ?y) = 2f (x +y)+2f (x ?y)+12f (x), رامی پردازیم و با استفاده از این بررسی پایداری معادله تابعی مکعبی n-بعدی f(?_(j=1)^(n-1)??xj+2xn)?-f(?_(j=1)^(n-1)??xj-2xn)+? ?_(j=1)^(n-1)??f(2xj)=2f(? ?_(j=1)^(n-1)??xj)?+4 ?_(j=1)^(n-1)??(f(xj+xn)+f(xj-xn))? را درچ ...