عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 499

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بخش کشاورزی در اقتصاد بسیاری از کشور‌های در حال توسعه یکی از بخش‌های مهم اقتصاد ملی می‌-باشد. از این رو بسیاری از صاحب‌نظران امر توسعه معتقدند که پشتوانه و محرک توسعه روستایی، توسعه کشاورزی می‌باشد.یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها در جهت توسعه پایدار روستایی، رشد و توسعه کارآفرینی کشاورزی است. بر همین اساس پژوهش جاری تلاش نموده است تا عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در دهستان گلیان را مورد شناسایی قرار دهد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است که به شیوه پیمایشی و با استفاده از ...

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه، تدوین الگوی کشت متناسب با ظرفیت‌ها و قابلیت های منابع تولیدی دشت های زراعی یگ گام ضروری در جهت نیل به توسعه پایدار بخش کشاورزی می باشد. شهرستان تربت جام با توجه به گستردگی منطقه و وجود تنوع کشت در آن، یکی از قطبهای کشاورزی استان خراسان رضوی می باشد که در طی سالهای اخیر با مشکل خشکسالی و کاهش سطح منابع آبی بخش کشاورزی و تشدید مصرف نهاده های آلاینده محیط زیست(کود و سم) روبرو می‌باشد. در این پژوهش، با استفاده از یک مدل برنامه ...

تولید بالقوه و واقعی و نیز ثبات دراز‏مدت بوم‌نظام‌های کشاورزی مستلزم حفظ و تقویت اشکال مختلف تنوع‏زیستی در آنها می‌باشد. پایش مداوم سامانه‌های کشاورزی یکی از فاکتورهای اساسی در جلوگیری از اضمحلال تنوع‏زیستی‏کشاورزی می‌باشد. از این رو این پژوهش به منظور ارزیابی تنوع‏زیستی گیاهی در بوم‏سازگان‌های کشاورزی شهرستان‌های بیرجند و طبس واقع در استان خراسان‏جنوبی انجام گرفت. داده‏های مورد استفاده در این تحقیق از سازمان‏جهاد‏کشاورزی و اداره هواشناسی استان جمع‌آوری گردید. شاخص‏های ارزیاب ...

چکیده امروزه با افزایش روزافزون جمعیت، نیاز بیشتر جوامع بشری به تامین مواد غذایی احساس می‌گردد که این امر باعث فشار بیش از حد به منابع محیطی خواهد شد. لذا تعیین و شناخت مناطق مساعد کشاورزی اهمیت زیادی دارد و عدم شناخت باعث هدر رفت منابع می گردد. با توجه به اینکه کاشمر یکی از قطب های کشاورزی استان خراسان رضوی محسوب می شود تعیین اولویت اراضی کشاورزی منطقه بر اساس یک روش دقیق علمی ضرورت پیدا می کند. روش کار مورد استفاده در این پژوهش مبتنی بر شناسایی و ارزشگذاری معیارهای اکولوژی ...

بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که به دلیل تولید مواد غذایی و مواد اولیه‌ی سایر بخش ها هم چون صنعت، نقش به سزایی درتوسعه ی اقتصادی جوامع جهانی ایفا می نماید. از آن جا که یکی از عمده عوامل موثر در رشد وتوسعه بخش های مختلف اقتصادی، عامل کار ونیروی انسانی است وهم چنین اغلب صاحب نظران نیز معتقدند که توسعه ی نیروی انسانی ونحوه ی به کارگیری آن، از مهم ترین شاخص های رشد وتوسعه ی جوامع به شمار می آید، توسعه ی کشاورزی کشور نیز مستلزم توجه به این عامل اساسی می باشد.در ...

کشاورزی یکی از بخش‌های مهم در اقتصاد کشور به حساب می‌آید و تأثیر قابل‌توجهی در اشتغال به خصوص در مناطق روستایی دارد به طوری که شغل اکثر مردم روستا کشاورزی است. یکی از منابع مهم و کمیاب در بخش کشاورزی نهاده‏ی آب است. نظر به خشک‏سالی‏های چند سال اخیر، بحران منابع آبی و همچنین افزایش روز افزون جمعیت و نیاز به مواد غذایی افزایش بهره‏وری نهاده‏ی آب در بخش کشاورزی ضرورتی انکارناپذیر است. بهره‏وری آب در بخش کشاورزی تحت تاثیر نوع نظام بهره‏برداری از منابع به خصوص زمین و آب است. بر هم ...

بخش کشاورزى به عنوان منبع اصلى درآمد اکثر کشورهاى جهان در فعالیتهاى اقتصادى از اهمیت فراوانی برخوردار است. استفاده از ماشین‌ها و ادوات کشاورزی لازمه توسعه بخش کشاورزی و عاملی تاثیر‌گذار بر میزان تولید و درآمد خانوارهای روستایی می‌باشد. بنابراین شناسایی وضعیت مکانیزاسیون و نهایتا درآمد خانوار‌های روستایی جهت بدست آوردن ضرایب تولید و مصرف و شاخص‌های زندگی در برنامه‌های توسعه هر کشور ضروری می‌باشد. هدف این تحقیق بررسی اثر مکانیزاسیون کشاورزی بر درآمد خانوارهای روستایی بخش نگار ش ...

امروزه توانمند‌سازی کشاورزان در دستیابی به اهداف توسعه کشاورزی از ملزومات توسعه به شمار می‌آید. توانمند‌سازی با آماده ساختن کشاورزان برای کار و حرفه کشاورزی، کمک به افزایش کارآیی و بازده تولید، آشنا ساختن کشاورزان با مسائل بازاریابی محصولات تولیدی، حفاظت از خاک و منابع طبیعی، مدیریت موثر و فعال مزرعه، به توسعه کشاورزی شتاب بیشتری می‌بخشد. بر همین اساس پژوهش جاری تلاش نموده است تا به بررسی سطح توانمندی و راهکار‌های ارتقاء آن در بین اعضای شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان بج ...

وجود بقایای گیاهی بر سطح خاک می‌تواند اثرات معنی‌داری بر رفتار و فعالیت علف‌کش داشته باشد. بدین منظور، آزمایشی در سال زراعی 1387 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و دو فاکتور مقادیر مختلف پسماند سطحی گندم (صفر،1250، 2500 و 3750) کیلوگرم در هکتار و غلظت‌های مختلف علف‌کش تریفلورالین (EC %48) که شامل دوز متعارف ( 1200گرم ماده مؤثره در هکتار)، دوز کاهش یافته (720 گرم ماده مؤثره در هکتار) و دوز افزایشی (1680 گرم ماده مؤثره در هکتار) به همراه شاهد (بدون ...