عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 164

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از پی‌آمدهای بی‌ثباتی اقتصاد کلان در یک کشور می‌توان به کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه‌ی بخش خصوصی و هم‌چنین تاثیر سوء بر توزیع درآمد اشاره نمود. در یک محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان، نرخ تورّم بالا و پرنوسان، فقرا را از طریق کاهش دستمزدهای واقعی و از دست‌دادن فرصت‌های شغلی موجود به دلیل واکنش سرمایه‌گذاران در برابر تورّم، (از طریق کاهش تولید) تحت تاثیر قرار می‌دهد. نرخ تورّم بالا هم‌چنین از طریق کاهش رشد اقتصادی، توزیع مجدّد درآمد و ثروت را به زیان افرادی که ح ...

يکي از اهداف نهايي اقتصاد کلان، تثبيت اقتصادي است. براي دست يابي به اين هدف نهايي، اهداف مياني طراحي مي شوند که سياست هاي اقتصادي به عنوان ابزاري براي تحقق اهداف مياني به شمار مي روند. سياست هاي پولي، از سياست هاي مهم در اقتصاد کلان هستند که نقش مهمي در تثبيت اقتصادي يا برهم زدن آن بر عهده دارند. اما سوالي که مطرح است اين است که آيا طراحي سياست هاي پولي اقتصاد کلان بر اساس اقدامات مصلحت گرايانه مي تواند ثبات اقتصادي را برقرار نمايد و يا آن که سياست هاي پولي بايد مبتني بر قا ...

بورس اوراق بهادار تهران به عنوان يکي از اصلي‌ترين ارکان بازار سرمايه در کشور، ضمن تجهيز و سرازير کردن پس‌انداز‌هاي راکد در کشور و سوق دادن آنها به توليد، حرکت به سوي رشد و توسعه را سرعت مي‌بخشد و از اين طريق مانع گسترش اقتصاد زير زميني و فساد مالي شده و به گسترش مالکيت مردمي و در نتيجه توزيع عادلانه‌ي درآمد کمک شايان توجهي مي‌نمايد. اما مشکل اساسي آن‌جا است که مردم تمايل چنداني به سرمايه‌گذاري در بورس اوراق بهادار از خود نشان نمي‌دهند زيرا به دليل اثر‌گذاري عوامل مختلف بر نوس ...

پدیده جهانی‌شدن اقتصاد، در چند دهه اخیر اثرات گسترده و متفاوتی را بر اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی داشته است. یکی از مظاهر جهانی‌شدن، بازشدن درهای کشورها به روی تجارت کالا وخدمات و جریان سرمایه است که آثار آن را می‌توان در کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، گسترش تجارت بین‌الملل، جهانی‌شدن تولید و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مشاهده کرد. در همین راستا، به دلیل اهمیت نقش و اندازه دولت در مباحث اقتصادی، تحلیل تأثیر جهانی‌شدن اقتصاد و بازبودگی تجاری و مالی بر سطوح و اندازه فعالیت ...

نقش اصلی در درآمدهای دولت را در چهار دهه اخیر درآمدهای ناشی از فروش نفت ایفا کرده است. ترکیب نامناسب درآمدهای دولت از یکسو به وابستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت به نفت و از سوی دیگر نبود نظام مالیاتی کارآمد اشاره دارد. عوامل متعددی بر درآمدهای مالیاتی دولت اثرگذار هستند؛ یکی از این عوامل، عامل محیط اقتصادی می‌باشد. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که در سه دهه گذشته اقتصاد کلان کشور همواره در حالت بی‌ثباتی قرار داشته است. مشاهده و مقایسه روند متغیرهای موثر بر بی ثباتی با روند تغییرات ...

«بانکداري مبتني بر اصل ذخيره جزئي» و ساختار عملکردي اين شيوه بانکداري، طيف وسيعي از ادبيات اقتصادي را در سده اخير ايجاد نموده است. مطالعه ادبيات بانکداري با رويکرد تاريخي دامنه انديشه‌هايي نوعاً متضاد از سازوکار «پول اعتباري محض» تا «ذخيره صد درصدي پول» را ارائه مي‌کند. نقش مبادلاتي پول به صورت مسکوکات فلزي تا انتشار پول کاغذي توسط دولت و رواج پول اعتباري بدون پشتوانه توسط بانک‌ها، مي‌تواند حاوي تأثيرات مختلف بر تصوّر ماهيت پول توسط افراد جامعه و به تبع آن کارکردهاي متفاوت آن ...

آنتروپی یک مفهوم فیزیکی فراگیر است که در همه علومی که با زیست طبیعی و انسانی سروکار دارند قابل کاربرد است. اما کاربرد این مفهوم در سایر علوم نیازمند مطالعات میان رشته ای است. در دو دهه اخیر برخی مطالعاتی میان رشته ای بین اقتصاد و فیزیک شکل گرفته اند که تحت نام عمومی «اقتصاد فیزیک» قرار می‌گیرند. حاصل این مطالعات معرفی مفهوم تازه ای به نام «آنتروپی اقتصادی» بوده است. یکی از مباحث اقتصادی که می‌توان مفهوم آنتروپی را در آن مورد مطالعه قرار داد سرمایه اجتماعی است. از این رو در ای ...

جهانی شدن اقتصاد الگوی کامل شده‌ای از فعالیت‌های فرا مرزی است که گسترش در سرمایه گذاری، تجارت، ادغام اقتصادی، همگرایی تولید، مصرف و ادغام بازارهای مالی را به همراه داشته است. در این میان نقش دولت نیز دگرگون شده است، به طوری که دیگر وجود یک دولت سنتی در صحنه اقتصاد قابل طرح نیست. در عین حال نمی توان تصور کرد که علیرغم سهیم شدن برخی از بازیگران غیر حکومتی در فعالیت های دولت، این نهاد اهمیت و نقش خود را از دست داده باشد. یکی از جنبه‌های با اهمیت جهانی شدن آزادسازی‌های اقتصادی ا ...

برون‌سپاری بین‌المللی و تجارت کالاهای واسطه‌ای به‌عنوان مصداقی از جهانی شدن اقتصاد در حال گسترش است که عمدتاً در آن‌ها تجارت کالاهای واسطه‌ای با تغییرات ساختاری در اقتصادها مرتبط است. زیرا تقاضای بیشتر برای کالاها و خدمات واسطه‌ای تخصصی شده، باعث می‌شود تعداد بیشماری از بنگاه‌ها و کشورها در تقسیم کار بین‌المللی سهیم شوند. بهره بردن از مزیت تفاوت هزینه در کشورهای مختلف و افزایش رقابت‌پذیری، انگیزه‌های اصلی بنگاه‌ها و کشورها برای برون‌سپاری بین‌المللی منابع است. بر این اساس، هد ...