عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 682

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش پیش رو به بررسی ارزشهای فرهنگی موجود در ضربالمثلهای شهر شیراز میپردازد. ادبیات شفاهی مردم یک جامعه، از غنیترین ریشههای پیشینه فرهنگی بشر محسوب ‌می‌شود و نیاز پرداختن به آن در قالب تحقیقات تخصصی احساس میشود. ضرورت انجام این پژوهش و وجه تمایز آن از سایر تلاشهای انجام شده، پرداختن به مسائل فرهنگی موجود در ضربالمثل‌های ذکر شده است؛ برخلاف سایر تحقیقات در این زمینه که صرفا به جمعآوری یا بیان ریشه داستانی مثلها پرداختهاند. فرهنگ و ادبیات شفاهی مردم شهر شیراز، به دلیل التقاط ن ...

تحقیق حاضر در صدد بررسی نقش و عملکرد فراگفتمان تعاملی (Interactional metadiscourse) در راهنمای نویسندگان (Author guideline)ارائه شده توسط ژورنالهای علمی است. در متون علمی، فراگفتمان تعاملی به بررسی واژگان و عبارات زبانی می پردازد که نویسنده با استفاده از آنها نه تنها موضع (Stance) خود را درطول متن بیان می کند، بلکه سعی در جلب توجه و تعامل (Engagement) با خواننده دارد. در تحقیق حاضر ویژگی های موضع نویسنده و تعامل با خواننده در راهنمای نگارش مقالات برای نویسندگان بررسی شده ا ...

امروزه در ادامه ی تحولات در فناوری و نظام های اقتصادی این توقع بجاست که دانشگاه ها در کنارپژوهش و آموزش، وظیفه ی دیگری را نیز به عنوان محرک های ابتکار و رشد اقتصادی هر منطقه بر عهده گیرند و به جاست که هر گونه تحول از طریق برنامه درسی که قلب مراکز دانشگاهی، آیینه نقشها و اهداف آموزش عالی می باشند صورت گیرد. کارآفرینی به عنوان یک موضوع تازه ایحاد شده نیازمند آموزش مدون و حساب شده می باشد تا دانشگاه ها بتوانند از این طریق خود را در روند جهانی شدن حفظ نمایندو رشته علوم تربیتی به ...

هدف از این پژوهش، ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته علوم تربیتی (گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) از نظر اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 1390- 1389 می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است که به ارزشیابی کیفیت برنامه درسی موجود رشته علوم تربیتی براساس الگوی کلاین می پردازد. جامعه آماری پژوهش جمعاً 111 نفر که شامل دو زیر جامعه: الف)اعضای هیأت علمی رشته علوم تربیتی 6 نفر ب)دانشجویان رشته علوم تربیتی 105 نفر بوده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ...

چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه تأثیر اجرای آزمایشگاه به صورت مجازی و واقعی بر یادگیری و یادداری در درس علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه می باشد. جامعه آماری پژوهش 1624 دانش آموزان پسر پایه نهم مقطع متوسطه اول شهر یاسوج که در نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 مشغول به تحصیل بوده اند، می باشد. نمونه مورد نظر از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و شامل 60 نفر که در قالب دو کلاس مورد بررسی قرار گرفتند. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری دوگرو ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی راهبرد های آموزشی مورد استفاده ی اساتید رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه های ایران به منظور آموزش ادبیات انگلیسی و مهارت تفکر انتقادی به عنوان یکی از دستاوردهای مطالعه ادبیات می باشد. این مطالعه هم چنین به بررسی آشنایی اساتید رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی با دانش آموزش ادبیات به دانشجویان (غیر انگلیسی زبان) میباشد.پس از تحلیل داده ها دریافتیم که بیشترین راهبرد مورد استفاده اساتید در دانشگاه ها ی ایران روش سمینار یا سخنرانی استاد است و سایر ...

پارادوکس یا هم سازی ناسازها، یکی از اصطلاحات علم منطق است که به حوزه‌ی ادبیات نیز راه یافته است و اکنون از مهم‌ترین شگردهای ادبی به شمار می‌رود. پارادوکس وسیله‌ی مناسبی برای بیان عقاید پیچیده‌ی روانی شاعر به موجزترین و زیباترین شکل ممکن است. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه‌ای-توصیفی، ابتدا به ارائه‌ی تعریف‌‌‌، پیشینه و جایگاه پارادوکس پرداخته و سپس با بررسی شعر پنج تن از شاعران برجسته‌ی معاصر یعنی نیما یوشیج، احمد شاملو، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان ثالث و سهراب سپهری، به تف ...

جریان رمانتیسم یکی از ژرف ترین جریان های ادبی غربی است که ادبیات معاصرعربی را تحت تاثیر خود قرار داده و سبب گردیده است تا شاعران زیادی ازجمله نازک الملائکه که یکی از شاعران صاحب نام در عرصه ادبیات معاصر عربی است، به این جریان روی آورند. رمانتیسم در شعر نازک الملائکه در نگاه محققانه به دو دسته تقسیم می شود: رمانتیسم فردی و رمانتیسم اجتماعی؛ در رمانتیسم فردی شاعر فقط با احساسات و هیجانات درونی خود درگیر بوده، بدون اینکه توجهی به اجتماع و مسائل اطراف آن داشته باشد. امّا در ر ...

دوره ی معاصر عرب عصری است که اروپا با فرمانروایی برجهان عرب ،قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اعراب را در دست گرفته و به خوبی پی برده بود که دو عنصر هویتی و گرانبهای این قوم «دین» و «زبان» آن ها می باشد، لذا به طور غیر مستقیم و با شیوع افکار کاذب این عناصر را مورد هجمه قرار داد و با نشانه گرفتن میراث دینی و زبانی اعراب در پی رویگردانی مردم از توجه به ادب عربی قدیم ، ایجاد تفرقه و جدایی در ملت عربی – اسلامی و مبارزه با احیای اسلام بود ، بدین جهت با اهمیت دادن به هویت خویش و به ه ...