عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 774

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق با استفاده از مدل‌های رشد درون‌زا مبتنی بر تحقیق و توسعه ، تأثیر فعالیت‌های تحقیق و توسعه را بر رشد اقتصادی ابتدا در سطح کلان و سپس در سطح بخش‌های تولیدی خاص به تفکیک سه نمونه کشورهای توسعه‌یافته، کشورهای درحال توسعه و نمونه متشکل از مجموع هر دو دسته کشورها، مورد ارزیابی قرار داده ‌است. فرضیه اصلی این تحقیق وجود رابطه مثبت و معنی دار بین سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه و رشد اختراعات کاربردی شده و نیز وجود همین رابطه بین رشد اختراعات و رشد اقتصادی در سطح کلان و در ...

در این تحقیق سعی بر آن است ضمن تشریح خلاصه‌ای از تحقیقات انجام شده بر روی روشهای ارزیابی اقتصادی در خصوص استفاده از سلولهای خورشیدی به ارزیابی اقتصادی – زیست‌محیطی استفاده از سلولهای خورشیدی در سطح شهر تهران جهت تامین برق مورد نیاز در ساختمانهای مسکونی، تجاری و اداری پرداخته شود. نتایج تحقیق نشان میدهد که استفاده از سلولهای خورشیدی در ساختمانهای مسکونی از لحاظ اقتصادی دارای توجیه نمی‌باشد اما از لحاظ اقتصادی–زیست‌محیطی توجیه‌پذیر میگردد و در ساختمانهای تجاری نیز از منظر اقتص ...

در این تحقیق به دنبال یافتن تاثیر توسعه مالی و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی بر روی رشد اقتصادی مجموعه‌ای از کشورهای نفتی بودیم. این کشورها شامل شش کشور نفتی عضو اوپک، از جمله ایران، کویت، نیجریه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ونزوئلا می‌باشند. برای این منظور از مدل‌های پانل دیتا استفاده کرده و تاثیر شاخص های توسعه مالی (نسبت حجم گسترده پول و نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی) و سرمایه‌گذاری های مستقیم خارجی را بر روی رشد اقتصادی با استفاده از مدلها ...

مطالعات تجربی روی منحنی کوزنتس محیط زیستی (EKC)، وجود یا عدم وجود یک رابطه به شکل U برعکس میان سطح آلودگی و سطح درآمد را مورد بررسی قرار می دهند. به طور معمول، آنچه که در الگوهای EKC به عنوان پیش‌فرض در نظر گرفته می‌شود آن است که رابطه میان درآمد سرانه و انتشار آلودگی، تنها یک رابطه علیت یک‌طرفه از درآمد به تغییرات محیط‌زیستی است و عکس آن صادق نیست. در سالهای اخیر اعتبار و صحت این پیش‌فرض مورد سوال قرار گرفته است. به عبارت دیگر، این امکان وجود دارد که ماهیت و جهت علیت میان رش ...

رویکرد ضرایب فزاینده در ادبیات اقتصادی، به مطالعه تأثیر سیاست‌های متغیرهای سیاست‌گذاری بر متغیرهای درون‌زا می‌پردازد. این رویکرد ابتدا توسط کینز در ادبیات اقتصاد کلان مطرح شد و سپس توسط لئونتیف و دیگران در قالب الگوی داده ـ ستانده بسط و گسترش یافت و مطالعات زیادی در این باره انجام شده است. اخیراً موضوع ضریب فزاینده با توجه به سهم کالاهای واسطه در ادبیات داده ـ ستانده مطرح شده است. این رویکرد جدید توسط چارلز جونز (2007) از دانشگاه استنفورد ارائه شده است. با توجه به رویکرد جونز ...

با افزایش مصرف انرژی در دهه های اخیر و به تبع آن افزایش تخریب محیط زیست، مسأله آلودگی به یکی از چالش های اساسی مدیریتی در دنیای امروز تبدیل گشته است. این مسأله به خصوص برای ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، عامل بروز تضاد بالقوه ای بین سیاست های اقتصادی و وضعیت محیط زیست می باشد. ارتباط میان رشد اقتصادی و محیط زیست در ادبیات اقتصادی در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) بیان می گردد که بر اساس آن وضعیت محیط زیست با توجه به مراحل مختلف رشد اقتصادی توضیح داده می شود. با وجود ت ...

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چند دهه اخیر به دلیل مزیت هایش هم مورد توجه سیاست گذاران و هم مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. بر همین اساس مطالعات مختلفی در مورد تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی صورت گرفته که نتایج متفاوتی را بدست آمده است. براساس برخی مطالعات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بواسطه مزیت هایش اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد، مثلاً تحقیق بلوم استرون و پرسون(1983) برای مکزیک و کوکو و همکارانش(1996) برای اروگوئه این مسئله را نشان می دهد. در طرف دیگر بع ...

در کشور ما، با مصرف بیش از 26708 میلیون لیتر بنزین و 16882 میلیون لیتر گازوئیل در سال 85 بیشترین مقدار مصرف این دو فرآورده به بخش حمل و نقل اختصاص داشته است. این میزان مصرف بیش از 50٪ کل فرآورده‌های نفتی کشور در سال 85 می‌باشد. در این میان 27.5میلیون لیتر بنزین در روز و 5میلیون لیتر گازوئیل در روز با واردات این فرآورده‌ها تامین گردیده است. علاوه براین در میان بخش‌های مصرف‌کننده انرژی، بخش حمل و نقل با 42٪ از کل یارانه انرژی (معادل 163789 میلیارد ریال) بیشترین سهم را از برخود ...

مطالعه رشد و سطح شهرنشینی در سطح کشور، منعکس کننده این واقعیت است که رشد جمعیت شهری در حال افزایش است. نکته اساسی در افزایش جمعیت شهرنشین، تمرکز این جمعیت در چند شهر بزرگ و توزیع نامناسب جمعیت شهرنشین است که طی سال‌های اخیر به صورت یک ویژگی بارز در جامعه شهری ایران آشکار شده است و موج دائم مهاجرت به سوی چند شهر بزرگ را در پی دارد. جا‌به‌جایی شتاب‌آلود جمعیت به سوی شهرهای بزرگ در سال-های اخیر باعث بروز مشکلاتی از قبیل گسترش نابرابری بین مناطق مختلف، افزایش هزینه اداره شهرهای ب ...